Friday, July 01, 2016

ב"ה

אור של שבת

הזמן הגיע שנזכור איך לעוף, דבורה. די התבוצצנו ביגון ובצרות.
הסוד הוא בעפעפי עינינו.

כנף = 870 = עף = יהי אור ויהי אור הנשמה
= כמרים = מרים באישון = משה באישון שרה
= 1869 = 870 = אף אבינו

עפעף = 1020 = 21 = אהיה = י-הו
=  ודאי

העפעף = 1025 = 26 = הויה
=  כל בית ישראל יחד

לעוף = 906 = אהרן

שמאל = 371 = נשיאי

ימין = 760 = דמיון = עפים

עין = 780 = כדמיון = כעפים
 = עפים באישון =1779 = 780
=  דמיון באישון

עין ימין = 1540 = 541 = ישראל
=  להעלות = נשיאי לפני
=  נשיאי לעיני

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
 = כל ארץ = נשיאי עין = בהקהיל

אני = 61 = נוה = הנאה
=  אנו כל בית ישראל =1060
= 61 =  מביט = משכן


גלי אור = 250 = נר = אור גדול
= אור גיל = גיל על הארץ
= 1249 = 250

רנה = 255 = הנר = נהר = גלי האור

האור = 212 = רואה = עם ישראל
= 1211 = 212 = ברי = הרבה
=  ישראל לפניך = ישראל לעיניך
=  עלו עלו = כלנו כלנו

עיניך = 640 = מ"ם = שמש = היהודים

נהר כבר = 477 = רנה ספר דברי הימים
= 1476 = 477

וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה עַל-נְהַר-כְּבָר נִפְתְּחוּ הַשָּׁמַיִם וָאֶרְאֶה מַרְאוֹת אֱלֹהִים:

הדמיון עף על גלי אור. עלינו לדעת כי כל מצמוץ עפעפינו הוא משק כנפי הדמיון ואנחנו יכולים לעוף מהזוועות אלה כבר!

החכמה הנדרשת לעינינו לראות היא החכמה הכוללת של כך עם ישראל מכל הדורות. כל הקהל בעינינו!!!

הקהל = 140 = מעל = עיני

דבורה = 217 = דבר העתיקה הקדושה
= 1216 = 217 = ראה העתיקה הקדושה
=  אורי = רזי = הזהר

אנחנו לא חייבים להיות ברמות כה נמוכות!

חזק ואמץ


חזק = 115 = אנחנו = הנני = עליה

אמץ = 941 = להתעלות = ישראל הנשמה

משק כנף = 1310 = 311 = איש = שיא
=  האשה

עלום = 706 = עלום = המלאכים
=  עלו משק כנפי = כלנו משק כנפי

העולם = 711 = אין = כלנו משק כנפיה
=  אשתי

אפס = 141 = הקול = קולה
=  פני העתיק הקדוש = עיני העתיק הקדוש
= 1140 = 141

אנחנו אפס אין ממש! עלו! עלו!

שבת = 702 = בן = בת מכל דור
=  להעלות דמיון הנשמה = 1701 = 702
=  ישראל דמיון הנשמה

של שבת = 1032 = 33 = עלץ לב = קרן לב
= תם לב = לב העתיק הקדוש
 = גל

אור של שבת = 1239 = 240
=  עמי אליהו הנביא = לחבר=  גל אור

הבה נחזור לעלום ורקוד עם אליהו הנביא על גלי האור!

שבת שלום ומבורך!