Friday, July 29, 2016

ב"ה

ענין הנפילים והענקים

 הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ, בַּיָּמִים הָהֵם, וְגַם אַחֲרֵי-כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל-בְּנוֹת הָאָדָם, וְיָלְדוּ לָהֶם:  הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם, אַנְשֵׁי הַשֵּׁם.
- ספר בראשית ו: ד

 וְשָׁם רָאִינוּ, אֶת-הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק--מִן-הַנְּפִלִים; וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים, וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם. – ספר במדבר י"ג:ל"ג

ענין הנפילים והענקים הוא בין הענינים הכי פחות מובנים בתורה. הבה, בע"ה, נבאר את הענין. הזמן הגיע.

נפיל = 170 = ק"ע = לפני = לעיני
= יהיה ממני

הנפילים = 785 = העין = הפרך

הנפלים = 775 = לפני אדם
= לעיני אדם = ממני לאדם

הגמטריה של המילה נפיל הוא ק"ע. אלה האותיות ק"ע במילה ענק.

ענק = 220 = כל נפיל = יורד = דיור
= ראה דוד = ראה הגו = טהור

ענקים = 830 = לתת* = שלך = ענין

פרוש המילה להעניק הוא נתינת שי או משהו יקר.

כל מחשבות = 806 = ציון
= משכילות = כל שבת ויובל
= כל שבות יובל = כל יבול שבות

כל מחשבות הויה = 832
= אאלף = לב נשמתי = לתת עלץ
= 1830 = 831 = לתת קרן
= עלץ האדם חוזר
= קרן שלך = העתיק הקדוש לתת
= קרן האדם חוזר
= עלץ חוזר עמך = קרן חוזר עמך
= עלץ חוזרים = קרן חוזרים
= אל אף = כל בית ישראל יחד ציון

הנפילים והענקים הם מחשבות הויה "לפני" שליחת ישראל לתור את הבריאה. הנפילים והענקים הם שקולי ה' יתברך האם לשלוח אותנו לתור את כל האפשרויות של הבריאה – את כל הטוב והרע בה; והאם כדאית עבודת הפרך הכרוכה בכך. והנה, הויה מחליט לאפשר את הדבר ומחשב את השכר – שיהיה ענק.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!