Monday, August 17, 2009

Who Are the Zionists?

When Rothschild and Co(horts) intended to build Tel Aviv they turned to the three communities that lived in Yaffo at the time with tempting lured: the Arabs, the Jews and a community of Germans who lived in Yaffo. When Tel Aviv was built the Germans got the choicest jobs and were installed in the government positions.

They settled an area called Sharona (or Sarona), which is now called HaKirya. It is the governmental hub of Tel Aviv. There are also important military offices there.

I checked into just who those Germans were. They were, and are, antinomians. They called themselves Templers.

These same Germans later supported Hitler. See here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarona,_Palestine

"Templers are members of the Temple Society (German: Tempelgesellschaft), a German Protestant sect with roots in the Pietist movement of the Lutheran Church. The Templers were expelled from the church in 1858 because of their millennial beliefs. Their aim was to realize the apocalyptic visions of the prophets of Israel in the Holy Land. [1] Membership in the Temple Society today is about 1000 members."

http://en.wikipedia.org/wiki/Templers_(religious_believers)

I'll copy that again: "Their aim was to realize the apocalyptic visions of the prophets of Israel in the Holy Land."

Those were the people installed at the top of the government and military structure in Tel Aviv.

And take a look at this:

Sarona, the Kirya in Tel Aviv was founded by the Templars

In Palestina:

The first fruits to carry the "Jaffa orange" brand were from an agricultural colony of the Temple Society in Sarona(commonly pronounced Sharona, est. 1871). Sarona I greet you with heart and handI greet your citizens that live thereYou beloved piece of home in the Holy landYou ornament of Germanic Strength

http://www.jewishmag.com/129mag/sarona/sarona.htm

I told you the top ranks of the Zionist establishment are not Jews.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel

DoreenDotan@gmail.com

Sunday, August 16, 2009

ה"חיסון נגד השפעת" הוא הוירוס

http://tinyurl.com/neg6y7

!נא להפיץ

דורין אלן בל-דותן, צפת

Thursday, August 13, 2009

צו מניעה של שופט באמריקה לעצור את החיסון הכפוי

30 שנה אחרי שהחיסון הכפוי היה לחוק בארה"ב:
בית משפט באמריקה הוציא צו מניעה לעצור זאת וקובע –
ממשלת ארה"ב וחברות התרופות נושאות באחריות לתוצאות.

יום רביעי, ה-12/08/09: צו מניעה מיקדמי לעצור את כפיית החיסון הוצא בבית המשפט המחוזי-פדראלי של ניו ג'רזי. זה בא אחרי שטים ואוטר, שייצג את עצמו, הגיש ב-31/07/09 תביעה פדראלית המתנגדת לכפיית החיסון, בה הממשלה הפדראלית היא הנתבעת. חתימת השופט על צו המניעה המיקדמי תאסור על הממשלה הפדראלית את אילוצו של אדם כלשהו, בכל מצב, להתחסן מפני שפעת נגד רצונו. היא גם תמנע מכל ממשלה, מקומית או מדינתית, לחסן בכפייה מישהו, ותאסור שלילת שירות או זכות חוקתית אחרת מאדם שלא התחסן. טים ואוטר הגיש, בצד התלונה, גם כמה דפים של עדויות להצגה בפני בית המשפט.

המסמכים בכתב התביעה של טים ואוטר נכתבו לא רק לצורכי הגשה לבית המשפט האמריקני אלא גם כדי להפיץ אותם בין פעילים ברחבי העולם ולספק להם רעיונות בדבר הגשת כתבי תביעה דומים במדינותיהם ולעצור את אילוץ החיסון. טים ואוטר מאמין כי ככל שתתפשט האמת בדבר הסכנות הכרוכות בחיסון, תצליח בסופו של דבר חסימת אילוץ החיסון בקנה מידה עולמי. הוא מזהיר את האנשים – אין לפחד, יש להתמקד במשימת החסימה של אילוץ החיסון.

צו מניעה מיקדמי יעצור מיידית את חובת החיסון בכל מדינות ארה"ב.

בית המשפט, אחרי ששמע את ההצעה לצו המניעה וקרא את המסמכים התומכים בה, קובע בצו המניעה כי הממשלה הפדראלית היתה מעורבת בהתרשלות רבה – היא נכשלה בביצוע חקירה הולמת של בטיחות התחסין המיועד לשימוש בסוף שנה זאת וב-2010, והעדויות שנמסרו מצדיקות חקירה מעמיקה יותר בעניין בטיחותו של התחסין נגד שפעת.

בית המשפט הורה: אסור לממשלה לקבוע כי אדם כלשהו נדרש לקבל חיסון נגד שפעת, אלא מרצונו החופשי. הממשלה הפדראלית לא תרשה לאיזו ממשלה, מקומית או מדינתית, או לאיזו קבוצה, לקבוע כי אדם כלשהו נדרש לקבל חיסון נגד שפעת אלא מרצונו החופשי.

ממשלת ארה"ב נתבעת על התרשלות רבתי ועל הפרת החוקה.

במסגרת עילת התביעה טען ואוטר כי הממשלה הפדראלית התרשלה כאשר מימנה וקידמה תחסינים שלגביהם הוכח כי סכנתם מרובה והפיקוח על ייצורם רופף. התחסינים, שנועדו להימסר בסוף 2009 וב-2010, מכילים מתכות כבדות ובתוכם תרכובת כספית (Thimerosal mercury), שהוכחה כחומר הגורם לאוטיזם בילדים שמערכת החיסון שלהם הוחלשה, וחומרים מסוכנים אחרים. ממשלת ארה"ב הכריזה כי היא תאלץ את הציבור האמריקני לקבל תחסינים אלה נגד שפעת, גם נגד רצונם, במסמך חתום בידי השרה לבריאות ולשירותי אנוש, קתלין סבליוס.

הוא המשיך וטען כי יצרני התחסינים עומדים לעשות קופה של מיליארדי דולרים ממכירת התחסינים, ומוציאים כבר כעת מיליונים במסע פרסום של "מגפה עולמית בדרגה 6" אשר, על פי העדויות, איננה קיימת במציאות. הממשלה הפדראלית לא דרשה מארגון הבריאות העולמי (WHO) להציג עדויות המאשרות מגפה עולמית כנ"ל. לא נאספו עובדות, לא נגבו עדויות בשבועה, לא נחקרו עדים, לא נערך שימוע ולא נבחנו גלאים לפני שהוצאו ההכרזות השערורייתיות. ארגון הבריאות העולמי הכריז על "מגפת שפעת בדרגה 6" מסיבית, אף כי רק כמה מאות נפטרו ממנה בכל העולם, בעוד רבים יותר מתים כל שנה משפעת רגילה.

ואוטר הצביע על מספר רב של עדויות לפיהן הממשלה הפדראלית נכשלה בהכשרה מועטת מדי של המועסקים על ידה, עד כי הם אימצו בלהיטות את הקביעה הבלתי מבוססת של WHO על אף ריבוי עדויות המראות ההפך.

אילוץ להתחסנות מפר את התיקון הרביעי לחוקה בהתירו לסוכני הממשלה להיכנס לבתים ולהכריח אנשים להתחסן, או להעביר אנשים בכוח למקום אחר לצורך חיסונם. הוא מפר גם את התיקון החמישי לחוקה בשלילת חירותם של אנשים ללא הליך משפטי תקין.

ואוטר טען כי הממשלה הפדראלית התרשלה חמורות בהתיחסות בלתי נאותה אל ממצאים עובדתיים שנחקרו במשך שנים רבות ע"י מקצועני בריאות מוערכים, ולפיהם הוכח כי החיסונים נגד שפעת כרוכים בתופעות לואי שגרמו נזקים כבדים למטופלים. המרכז לבקרת מחלות (CDC) הודיע כי תרכובת הכספית הנ"ל אמנם מוספת לתחסיני השפעת הנמצאים בהכנה כיום.

הממשלה נכשלה בחקירת הספסרות. צפי הכנסות של מיליארדי דולרים במכירת תרופות עלול להביא ארגונים להצגת איומי-שוא שיגרמו להיסטריה המונית בלתי מוצדקת המובילה לחיסונים כפויים.

הממשלה נושאת באחריות לרשלנות קשה כי מועסקיה נכשלו לחקור כיאות אירוע בו מארז נגיפים חיים של שפעת החזירים השתחרר. אחת מהחברות העיקריות הקשורות לפעילות הממשלתית, "באקסטר(Baxter) תחסינים", היתה מעורבת במשלוח נגיפים חיים של (גם) שפעת העופות (וגם שפעת ספרדית שגרמה למגיפה אחרי מלחמת העולם הראשונה) שהשתחרר ברכבת מלאת אדם לפני חודשים מספר. טכנאי המעבדה הקשורה ל"המרכז הלאומי לשפעת" בג'נבה, שוויץ, נסע לציריך כדי לקבל שמונה בקבוקונים, בהם חמישה מלאים בנגיפי H1N1 (שפעת החזירים). אולם הקרח היבש כשל, הלחץ הפנימי התגבר והבקבוקונים התפוצצו כשהרכבת נכנסה לתחנה סואנת.

העיתון הבריטי הנודע "The Telegraph" מסר ב-02/07/09 כי תחסין שפעת שנוסה על חסרי-בית גרם למותם של 21 מהם.

ואוטר טען כי קיים שפע של עדויות לפיהן אין הממשלה מתכוונת לספק למתחסנים את רשימת רכיבי התחסין, ואת השפעות הלואי השליליות העלולות להיגרם, לפני מתן החיסון. מרבית הציבור לא יידעו כי התחסין מכיל כספית, דהיינו:Thimerosal mercury.

ואוטר בקש צו-שופט שיאלץ את הממשלה לפרסם את רכיבי התחסין ואת השפעות הלואי שלו, ולספק מידע זה לכל המתכוון לקבל חיסון נגד שפעת – לפחות שלושה ימים בטרם מתן החיסון. התעלמות מצו-שופט זה היא הפרת זכות התובע: תביעה שהממשלה תציית לתיקון הראשון לחוקת ארה"ב בדרישה שתתחבר לחופש הדיבור. לפי התיקון הראשון אזרח זכאי לביטוי חופשי וגם לקבלת ביטוי ממשלתי חופשי – כשהיא מקדמת שימוש בעניין כמו חיסון ציבורי.

הכרזת הממשלה כי 'לא יוכל אדם שנפגע מהתחסין לתבוע אותה בגין נזקיו', היא עקיפה גמורה של הקונגרס ומערכת המשפט והפרת התיקון השביעי לחוקה המעניק זכות לתביעת נזיקין. ואוטר בקש צו-שופט שיחשיב כנוגדי-חוקה כל הכרזה, תקנה או חוק דומה שיאסרו על אנשים תביעות נזיקין הנובעות מהתחסין של 2009 – 2010.

למידע נוסף:
www.avn.org.au

נא להפיץ!

מתורגם ע"י דניאל דותן, צפת

Wednesday, August 12, 2009

TAKE ECONOMIC ACTION AGAINST SOS KINDERDORF INTERNATIONAL

"Neradim" in Arad is the closed institution from which a number of stories of gross sexual impropriety, including sex among children as young as 7 and 8, and those acts being filmed, have emerged. Those allegations reached an Israeli news broadcast on one of the major TV channels.

I wrote to SOS Kinderdorf International, under whose aegis "Neradim" operates and told them about these allegations.

SOS Kinderdorf Int'l fobbed off my Report.

FIFA is one of SOS Kinderdorf's biggest donors.

Be sure to hold up signs about "Neradim" in Arad, Israel when you go to see games that FIFA sponsors.

Oh, and so is ESPRIT one of their big donors. Let ESPRIT know that so long as they support SOS Kinderdorf, we and our kids can easily do without their clothing.

Thank you. The child you help rescue today is your best insurance against your children taken from you on trumped-up charges to feed the ever-growing maw of "Child Protective Services", now a 5 Billion NIS a year business (and that's only the official figure we know about).

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, August 09, 2009

The Tavistock-Israel Connection

I'm finding page after page, site after site in Hebrew that links Israeli psycho-social services with TAVISTOCK.

Many Israeli psychoanalysts, psychiatrists, psychologists and social workers are Tavistock trained.

This OFEK seems to be a major contact point:

Hebrew: http://www.ofek-groups.org/

English: http://www.ofek-groups.org/en/

This has devastating consequences for both Israelis and Palestinians because TAVISTOCK is the world's most advance facility specializing in trauma based mind and societal control.

If we know this, we become less likely to be victimized.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel

DoreenDotan@gmail.com

Sunday, August 02, 2009

Before You Take the Flu Shot Please See This So That You Can Make an Informed Decision

http://www.youtube.com/watch?v=8GvSMv80X70

http://www.youtube.com/watch?v=QtGofsHaj3M

http://en.wordpress.com/tag/jane-burgermeister/

http://tinyurl.com/ltj3nm

http://tinyurl.com/kojbwb

http://tinyurl.com/mxmw45

http://www.youtube.com/watch?v=vkeQik02wfo

Most of this information is not available in Hebrew. If it is of concern to you, please translate it into Hebrew if you can and disseminate it widely.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel

DoreenDotan@gmail.com