Monday, June 29, 2015

ב"ה

וענוים יירשו ארץ

וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ-אָרֶץ; וְהִתְעַנְּגוּ, עַל-רֹב שָׁלוֹם. - תהלים ל"ז:י:א

הפסוק הנ"ל נראה לנו נבואה, או תיאור של העתיד או הבטחה שתתגשם או לאו - עד שאנו מקבלים את ההזמנה האישית להצטרף. ואז אנו רואים כי המצב כבר קים מזמן.

Sunday, June 28, 2015


אני טוענת שרווחה היא מחלקה של הוצל"פ

ההוצאה לפועל היא ההוצאה להורג של האינקוויזיציה. דינו של הנופל לידי הוצאה לפועל (הוצאה להורג) הוא עינויים ממושכים עד מוות. אני לא אומרת זאת סתם.

הוצל"פ הוא חלק ממערכת הבנקים העולמיים הרואים אנשים שלא יכולים לגלגל הרבה כסף ככופרים מן הסתם. הם רואים את העני כ"נולד בחטא" שאינו יכול לכפר על החטא בזהב וכסף או אבנים יקרות.

כל בתי המשפט גם חלק של אותה המערכת.

למה בכל בית משפט בארץ אדם המכחיש את הטענות נגדו צריך לאומר כי הוא כופר?

השופט משה בן עטר, עליו מדווח שהתאבד ע"י השמת שקית ניילון על ראשו, שהיה בעלה של פקידת הסעד הראשית במחוז הדרום, מרים בן עטר, המאשימה אותי ב"עלבון" כי בקשתי חקירה מעמיקה בנסיבות המות המשונה של בעלה, היה ראש הוצאה לפעול בירושלים לפני שהוא מונה של שופט.

יש לבדוק את הקשרים בין הוצאה לפועל והוצאת ילדים מבתיהם.שניהם עינויים ממושכים שמפעלים על חלשים בגין היותם חלשים ועניים. שניהם החרמות יקרי ערך. השיטות כל כך דומות שיש לשאול אם הם לא שניהם פנים של אותם אינטרסים.


.

Saturday, June 27, 2015

ב"ה

דוד המלך הוא גופך

בחילופים הבאים בכל מקום בו כתובה אותו סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

דוד = 14 = אוהב = אהוב = יד

מלך = 570 = לי לך = נהיה שר
= רשע = קיסר צדקו

מולך = 576 = עבדך = בעדך = עבד שר

ימלוך = 586 = פרוש = העבד השר
= אנכי השר = אנכי שרה = כסא שרה
= מלוה השר

דוד המלך = 589 = גופך = יד המלך

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה. היא איננה מצב בו מלך משליט סדר על "הרשעים ההם". מלכות דוד הוא מצב שכלנו צריכים ליצור בפנימיותנו – בו אנו הופכים את הרשע הפנימי למלך, קיסר, שר ועבד בו-זמנית ואנו משרתים את האנושות בכל התפקידים האלה על פי צורכיהם. במלכות דוד כל גופך הוא כלי שרת למען האנושות באהבה.

Friday, June 26, 2015


THE TRUTH ABOUT WHY 
THE STATE OF ISRAEL
HAS ISSUED A CONTRACT ON 
DOREEN ELLEN BELL-DOTAN

That the State of Israel is calling for real jail time for me, without a shred of evidence that I have even committed the high crime of "insulting" a government official, knowing that I have a 60% disability is a death threat issued to me by the State of Israel. Boiling it down: I've had a contract put out on me signed by the State of Israel.
That is what it is and that is what it needs to be called.
If I am put in jail, I may never come out. I will certainly not come out the same person and will never recover from the trauma.

I was interrogated by the police without them having evidence in hand.
The indictment was served without evidence. I heard one policeman whisper to another: "We've got a real problem. We don't have any video." But they went on with the interrogation anyway.
And the State Attorney's Office of the State of Israel served the indictment without the video and even went so far as to ask for real jail time.

The reason why this is being done is because my accuser, Miriam Benatar is the widow of Judge Moshe (Morris) Benatar who, it was reported, committed suicide by putting a plastic bag over his head. Sounds plausible....
She is a Head Social Worker in the Southern District. Moshe Benatar worked as the Head of the Repossession Authority in Jerusalem before being made a judge. There is no democracy in Israel at all in the appointment of judges. The system is as shrouded and closed as the system in Iran.

Social Services and the Repossession Authority have a lot in common. They both seize whatever is valuable to the person being proceeded against and use the commodity in whatever way they can to regain their losses. In the case of the Repossession authority the valuable commodities are things. In the case of Social Services the valuable commodities are Children.

Moshe and Miriam Benatar were married. I claim that the Repossession Authority and Social Services are also married. The State of Israel has issued a contract on me because there is supposed to be enough fluoride in the water to obviate the possibility that anyone is bright enough to understand such matters and the police are supposed to be frightening enough so that if anyone does understand they don't dare say what they understand.

I have also called for the Jewish People living in Israel to keep the Laws of the Sabbatical Year and to stop paying back their debts to the banks. Most of them are paying off interest anyway, which is absolutely forbidden in Torah. The tricks of the Rabbis do not overwrite Torah Law. At any rate, we are to be freed from all debt for one year in seven and this is that year. I am being persecuted for being a Jew and calling for the upholding of Jewish Law in the State of Israel.

I'm an anomaly that the State of Israel wants to make sure does not proliferate.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat (Safed), Israel
DoreenDotan@gmail.com

Thursday, June 25, 2015

ב"ה

מלכות דוד

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה מוטלת עלינו מבחוץ ע"י שליט.
מלכות דוד היא החיים לפי הציווי הפנימי הכי גבוה. במלכות דוד כל האזרחים מאוחדים ברצון החופשי לגמרי לחיות ע"פ הרצון הכי גבוה - האלקי.

מלכות = 496 = אתה יודע
= אתה הוה עד = אתה נולד
= אתה מוליד = אתה מול דוד
= אתה יד מלאה

רצון = 996 = מלכותך = שלומכם
= שלמה כתר העתיק הקדוש
= 1995 = 996
= כתר הקיסר העתיק הקדוש

כל אחד צריך למצוא את דוד בתוכו ובתוכה. הוא לא בא מבחוץ. הוא נמצא בפנים - ברחש הלב הכי עדין, במחשבה הכי אצילית ובכוונה* הכי טהורה.

*בעברית נכונה המילה 'כוונה' כתובה ב-ו' אחת, כך: כונה.

כונה = 81 = פ"א = אנכי = כסא = מלוה
= מולה = הכל הויה = הויה כלה

כסא דוד = 95 = דוד כונה = הויה אוהב כלה
= דוד מלוה = אנכי דוד = הנולד = המוליד
= דוד מולה = אוהב מולה = אהוב מולה
= היודע = הידוע = פיה

גופי = 99 = דוד פה = פה דוד

מכלות דוד = 510 = רי"ש = שיר = ישר
= אתה דוד מול דוד = אתה דוד עבד דוד
= אתה לב ילד אוהב = אתה לעד
= אתה בארץ = 1509 = 510 = אתה סולח

ולישרי לב שמחה.

הויה = 26 = הוא דוד = דוד בי
= הקדושים = 1025 = 26
= כל בית ישראל יחד = להעלות דעתי
= מצאתי עת דוד = מצאתי דוד יהי אור ויהי אור
= ישראל דוד יהי אור ויהי אור
= אוהב ישראל יהי אור ויהי אור

Wednesday, June 24, 2015

ב"ה

הבה נרחם על עצמנו!

יד עושה = 395 = דוד ושלמה = נשמה
= שופט

דוד  = יד

עושה = 381 = ושלמה

כל דבר שאנו עושים בידינו אנו מאלצים את דוד המלך ושלמה המלך לעשות יחד אתנו.
והם מעידים על כך לפני העתיק הקדוש. ונישפט על כל מעשה ומעשה.
נשמותינו תעמדו לדין על כל מעשה ומעשה שעשינו.

אנא! אל תעשו בידיכם את מה ששנואי לדוד המלך ולשלמה המלך!
אנא! הבה נרחם על עצמנו!
ב"ה

"הכל שפיט"

אמר אהרן ברק, נשיא בית משפט העליון (בדימוס) "הכל שפיט".
אני מקווה שהוא מודע לכמה הוא צדק והבין מה הוא אמר.

שפט = 389 = דוד שלמה
= שלמה אוהב = יד שלמה
= דוד נשיא דוד = דוד עשה
= שמו ידידיה = משה לבבי

שופט = 395 = דוד ושלמה = דוד ואנשי דוד
= נשמה = אוהב ועשה = יד עושה = דוד עושה

שפיט = 399 = גופי הכרעה
= פה דוד הכרעה = פה דוד כפר
= ממש חוה = צדקו צדקה

הכל = 55 = כלה = אליהו בא
= אליהו אב = אב אליהו
= בא אלהיו

הכל שפיט = 454 = תמיד = דנת
= תהלה דוד = אוהב לבבות
= אוהב מהנשמה
ב"ה

מלך

ראינו, בעזרת ה', ברשימה בשם "עבד" כי המשמעויות של המונח 'עבד' האמתיות הן רחוקות עד מאד מהדעה הרווחת.


עוד אחד המושגים הכי פחות מובנים בתורה הוא 'מלך'. משמעויות המונח 'מלך' בתורה הן לא פחות רחוקות מהדעה הרווחת מאשר הדעות אודות המונח 'עבד'.

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ראשית, הבה נראה את המשמעויות הידועות של המונח 'מלך', בלי להעזר בגימטריות. משום מה, יהודים רבים מתעלמים משמעויות אלה.

מלך - חשב ושקל בדבר; עין והחליט; התישב בדעתו; יעץ.

וַיִּמָּלֵךְ לִבִּי עָלַי, וָאָרִיבָה אֶת-הַחֹרִים וְאֶת-הַסְּגָנִים, וָאֹמְרָה לָהֶם, מַשָּׁא אִישׁ-בְּאָחִיו אַתֶּם נשאים (נֹשִׁים); וָאֶתֵּן עֲלֵיהֶם, קְהִלָּה גְדוֹלָה.
נחמיה ה:ז

בפרק הנפלא והמפליא מספר נחמיה, אנו רואים כי מורנו ומדריך דרכנו נחמיה, עליו השלום, חושב על ענין. בהתחלה רעיונות בדרגות נמוכות יחסית עולים על דעתו ומבעים את הצעותיהם בראשו ובלבו. נחמיה דוחה אותם. הוא יודע שהוא מסוגל לחשוב בדרגות יותר גבוהות בכוונות יותר גבוהות לטובת הבראיה. בסוף, המלך הפנימי – הדעה הכי גבוהה - מיעצת לו.

מלך = 570 = עתק = שער =  לי לך
= הנשמה לפני = כל ספרי לפני

כמו כן, מאד חשוב לזכור תמיד כי מלכים הם קבוצה של הטעמים במקרא.
מלכים
: זקף-קטן, זקף-גדול, סגול/סגולתא, שלשלת וטרחא/טִפחא.

טעמים = 729 = קבוץ עמים
= 1728 = 729 = אהרן ארץ עמים
= 2727 = 729 = תרבות עמים
= חשן עמים

הטעמים = 734 = דוד עמים = אוהב עמים
= התרבות עמים = דוד כן = תגים עמים
= 1733  = 734 = חשן העמים

דוד = 14 = אוהב = אהוב
= תגים = 1013 = 14 = החשן = החתם
= התרבות = אתם הוא = הוא אתם
= אהרן יוצא = צאצאי הטמונים בגופי
= העתיק הקדוש אהבה = העתיק הקדוש אחד

דוד המלך (יועץ אוהב) הוא הדרגה בדיון בו טובת כל העמים מוחלטת. הוא קים במחשבות של כל אחד מאתנו. עלינו להטהר די הצורך לחוות זאת.

דוד המלך הוא המיעץ הכי גבוה בשיפוטנו. הוא מדבר בחכמה עליונה ובאהבה המרבית. כשאנו שומעים את היעוץ של דוד המלך בלב ובמח כשאנו מתלבטים או דנים בדבר מה;  הגענו לדרגה בה אנחנו אזרחי ירושלים וחיים במלכות דוד. מהדרגה של מודעות וחכמה הנקראת דוד/אהוב/אוהב, המציאות יוצאת לפועל. בדרגה של מודעות וחכמה ואהבה זאת, אנו יכולים לגלום מציאויות ואף עולמים כרצוננו והם ממשיים.

שלמה = 375 = אנשי דוד = דוד נשיא
= עשה = למשה = משה יהודה

 וַאֲנִי יְהֹוָה, אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים, וְעַבְדִּי דָוִד, נָשִׂיא בְתוֹכָם:  אֲנִי יְהוָה, דִּבַּרְתִּי.
יחזקאל הנביא ל"ד : כ"ד

שפוט = 395 = שופט = פשוט
= ופשט = פשטו = נשמה
= כל הספר = דוד ושלמה
= דוד עשה = דוד ואנשי דוד
= נגלו שמי השמים = 1394 = 395
= משה אוהב אלה = חשן שלנו

המלך שלמה הוא איחוד כל אלה שהגיעו לדרגת המודעות של דוד במח ובלב. שלמה הוא אנשי דוד.

Tuesday, June 23, 2015

ב"ה

עבד

אחד המושגים הכי פחות מובנים בתורה הוא 'עבד'.  עלינו, היהודים, להבין נכונה מיהו עבד כדי לתקן את העולם ולהשכין שלום, שלוה, שמחה ודרור בעולם.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחלופים הבאים, שם הכונה היא לערך של האות הסופית.

כדי להבין מיהו עבד, אנחנו צריכים להבין מהו לב.

לב = 32 = ביהודה = אתם יהודה
= יהודה אתם = 1031 = 32 = יהודה הרצון =
= לך המלכות = השוכן
= והקדושים = העלץ הקדושים
= 2030 = 32 = הוא חוגג = חוגג בי
= הוא בעל שם טוב = ויהי אלץ
= חוגג העתיק הקדוש העתיקה הקדושה

עבד = 76 = בעד = בני דוד = אוהב הבנה
= כנסת ישראל אשר בשר
= 2074 = 76
= חסד אשר בשר = 1075 = 76
= כל הקדושים = הרצון עד
= לב ילד = ללב דוד = לב דוד יהודה
= יהודה לב אוהב = ללב אוהב = לב לבבי
= לב יו"ד ה"א ו"ו ה"א

עבד עולם = 782 = לכל בן = שבת ועד
= ברך לכל = כסא מלאכים  

הכובש את יצרו, הוא בעל לבו. הוא עבד במובן התורני. הוא משרת את הבריאה בקדושה ובאהבה מתוך רצונו החופשי ביותר.
ב"ה

ארץ

מהי? ולמי היא?
כדי לכבוש ולרשת ארץ, במובן התורני והאמתי, עלינו להבין מהי.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ארץ = 1101 = 102 = בעל = בלע
= יצב = סובב לב = סוד לב
= עבד הויה = אתם יודעי = צדקו אתך
= אנחנו פה אתך = תקן עולם צדק
= 2100 = 102 = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא יודע = הוא ידוע = הוא מול דוד
= דוד נגלה = אוהב נגלה

הארץ = 1106 = 107
= יוצא = צבא דוד
= דוד אב מוליד = אב אוהב נולד
= שלום לפני = לרשת לפניו
= אהרן צדוק = הוא הנולד
= נולד זהה = הוא המוליד
 = הוא מול חוה
= מוליד זהה = מוליד טוב
= יודע טוב = הזה ידוע
= ואני אוהב הויה
= כסא הויה
= אנכי הויה
= אני דוד והקדושים
= אני דוד וכל בית ישראל יחד
= אני דוד וכל בית ישראל חי אשר בשר
= 2105 = 107
= אני לב אוהב
= אני לב דוד

ב = 2 = 1001 = 2000
א + א = אתם = הרצון
= עלץ העתיק הקדוש
= קרן העתיק הקדוש
= שם יצא = יצא עולם צדק
= אני אוהב עולם צדק הקדושים

בארץ = 1103 = 104 = קד = דק
= לעד = צד"י = דוד נולד
= דוד מוליד = דוד מול דוד
= יודע דוד = דוד הוה עד
= זוג דוד עד = זוג דוד למד
= ידיד עבד* = כח עבד = יחוד עבד
= אתם ארץ = ארץ הרצון
= ארץ עלץ העתיק הקדוש
= 3101 = 104
= קרן העתיק הקדוש ארץ
= אני אוהב עולם צדק ארץ הקדושים

* עבד = 76 = בני דוד = אוהב הבנה
= כנסת ישראל אשר בשר
= 2074 = 76
= חסד אשר בשר = 1075 = 76
= כל הקדושים = הרצון עד
= לב ילד = ללב דוד
ללב אוהב = לב לבבי
= לב יו"ד ה"א ו"ו ה"א

לרשת = 930 = שלם = לשם

ולרשת = 930 = שלום = לאהרן
= אהרן יהודה = שם אלה

ירש = 510 = רי"ש = שיר
= מלכות דוד

ירש ארץ = 1611 = 612 = ברית
= שיר ארץ = ארץ ישר

לכבוש = 358 =משיח
= כסאך בעדן = 1357 = 358
= אפשר בעדן = אנכי שר בעדם
= ואני אוהבך בעדן = ואני אוהבך נכון

רק הכובשים עדן כובשים ארץ – כי אחד הם. את עדן לא כובשים במלחמות נגד עמים אחרים ולא בהקמת אימפריות עסקים ולא בפוליטיקה.
עדן כובשים בשליטה על יצרינו. הכובש את יצרו, הוא היורש ארץ.
רק עבדי הויה יורשים ארץ.

רק עבדי הויה = 412 = בית = בתי
= רק עובדי הקדושים = 1411 = 412
= שם יצא קדשו

מקדש = 444 = לב בתי
= בארץ שלי = 1443 = 444
= את גיל = גיל ישעיהו

המדקש = 449 = בארץ משה
= 1448 = את יובל = ישעיהו הגדול
= יובל ישעיהו = וגלית = את הגיל
= מח ישעיהו = את גדולה = אתה גדול

כדוד מלכנו לעד כתב כדי לחזק אותנו בדרכנו:  אל תתחר, ישראל. אל תתחר.
ב"ה

ציון

דוד = 14 =  יד = די
= אוהב = אהוב = תגים
= הוא אתם = 1013 = 14
= אתם בי = אהרן יוצא = אהרן הארץ
= תקות הארץ = 2012 = 14
= צאצאי הטמונים בגופי
= קרן אהבה = עלץ אהבה
= אב העתיקה הקדושה
= אב השופטים = אב הפשוטים

מלך = 570 = עתק = שער
= לי לך = צפת = צדק משלו

שלום = 936 = שם אלה
= לאהרן = רן לאה = של האם
= של רות = אלה עולם צדק
= העתק אנשי = העתק נשיא
= עתק הנשיא = נשיא המלך
= עולם כל עמי הארץ יושבים ביחד
= 2934 = 936

ציון = 806 = צו קים = צו קדום
= צו בארץ האם = צו רות בארץ
= שלום קים בכל הארץ
= 2804 = 806
= את הנשמה
= נשמתי העלץ
= 1805 = 806
= אתה כל ספרי
= כל ספריה* ישעיהו
= להיות ספריה
= להיות העפר
= את כל מחשבה
= כל מחשבה ישעיהו
= משכילות
= שלום קים בכל הארץ
= קים מחשבת משה
= שבת יובל כלו
= שבת יובל להויה
= שבת יובל לכל בית ישראל יחד
= שבת בארץ = שבת לעד =ברך לעד

*ספריה ולא "ספירה"! עלינו, אוהבי שלום, לנחות על הארץ ולא להמשיך לרחף ב"ספירות"!

לכבוש = 358 = משיח

לכבוש את הארץ = 1865 = 866
= סוף = כרצונך

אין סוף = 1577 = 578
= הון לכבוש את הארץ
= אדון לכבוש את הארץ
= 2576 = 578 = יורד לכבוש
= העולם כרצונך = בא המלך
= אהב לי לך

חזק ואמץ = 1062 = 63
= חנה = נביא = בונה
= אנחנו אמוץ = אצל השלום
= ירושלים עולם הצדק
= 2061 =63 = אני אתם

בציון = 808 = רחם = אברהם
= ברא אדם = אתם ציון
= 1807 = 808 = ציון הרצון

גוף = 809 = בא ציון = אב ציון
= באר עלץ אדם = אב משכילות
= בעל שם ציון = 1808 = 809
= את אם ציון = את אם משכילות
= גורם = חשן נשמתי
= חתם נשמתי = אהבתם נשמתי
= עלץ אברהם = אדם ברא עלץ
= העתיק הקדוש ברא אדם

מציון = 846 = תולדות

זכר = 227 = ברכה = עמי הארץ
= 1226 = 227

זרע =227 = עזר = סוד רז
= כל זכר = כל ברכה
= כל עמי הארץ = 1276  = 277

עזר מציון = 1123 = 124
= תולדות כל עמי הארץ
= 2122 = 124 = זרע תולדות
= טוב הארץ = אליהו הנביא בשר אשר
= שאר בשר אליהו הבניא
= שאר בשר עמי = אשר בשר עמי
= חוג הארץ

עיר ציון = 1086 = 87 = פז
= מגד לי =מגדלי = גיל ילד
= מגד אבותיכם = גיל בלבי
= שלום על כל

עיר דוד = 294 = מלכיצדק
= מכלי צדק = צדק מיכל
= צדק המלכה =ארץ צאצאי
= 1293 = 294

ארץ = 1101 = 102 = בעל = בלע
= יצב = סובב לב = סוד לב
= עבד הויה = אתם יודעי = צדקו אתך
= אנחנו פה אתך = תקן עולם צדק
= 2100 = 102 = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא יודע = הוא ידוע = הוא מול דוד
= דוד נגלה = אוהב נגלה

הארץ = 1106 = 107 = צבא דוד
= דוד אב מוליד = אב אוהב נולד
= שלום לפני = אהרן צדוק
= הוא הנולד = נולד זהה
= הוא המוליד = הוא מול חוה
= מוליד זהה = מוליד טוב
= יודע טוב = הזה ידוע

בארץ = 1103 = 104 = קד = דק
= לעד = צד"י = דוד נולד
= דוד מוליד = דוד מול דוד
= יודע דוד = דוד הוה עד
= זוג דוד עד = זוג דוד למד
= ידיד עבד = כח עבד = יחוד עבד

ציון בארץ = 910 = שים
= אשר בשר אהרן = 1909 = 910
= תקות כל בית ישראל

שים שלום = 1846 = 847
= ציון שלום בארץ
= ציון שלום לעד

שם העולם = 1611 =612 = בים
= חג אם = ברית = העתיקה הקדושה אם
= שם אשתי = העולם עולם צדק
= אשתי עולם צדק = ירש ארץ
= שיר ארץ = ארץ מלכות דוד

ארץ שלום = 2037 = 39
= טל = לדה = גאלה

על הארץ = 1206 = 207 = אור
= זר= רז = תקון = שוקף = שקוף
= ציון הנשמה = כל ספרי ציון
= כל עפר ציון = אב צדיק
= צדיק בעל שם = צחוק בעל שם

שלום על = 1036 = 37 = לבה = לשון
= ליצר עולם

שלום על כל הארץ = 2192 = 194 = צדק
= דוד פעל

שלום דוד = 950 = שמים = מרים המלכה
= ספר האדם = אוהב שלום
= שלמה המלך = המלך עשה
= העתק אנשי דוד

שמים בארץ = 2053 = 55 = הכל  = כלה
= שלום דוד בארץ = לוה דוד = לוה אהוב

בואי כלה!

בואי כלה = 74 = עד = למד
= יבוא שמים בארץ = 2072 = 74
= חוה כלה = עולם חדש שמים בארץ
= 3071 = ישב עולם שמים בארץ
= קרן חכמה  = 1073 = 74

ענג = 123 = כל חכמה
= עולם חדש בארץ = 2121
= 123 = ישב בארץ עולם

ענג שלום = 1059 = 60 = ס
= הנה = עולם שמחה
= שמח אשתי = שלום כל חכמה

ענג השלום = 1064 = אדנ-י = הלל
= היכל =   גאלה כל בית ישראל יחד

ענג שלום שבת = 1761 = 762
= בנין

המקדש = 449 = משה בארץ
= 1448 = 449 = בית הלב
= דוד ממש הכל = אוהב ממש הכל

עולם שבת = 1408 = 409 = אבות
= ובאת = פרי מטע

Monday, June 22, 2015


THE TERRIBLE TRUTH 
ABOUT THE STATE OF ISRAEL

Every day my Soul suffers deliberate torment in the State of Israel. Every morning I awaken, recall the events of the day before and my Heart sinks with sorrow. Every day everything Jewish in me is offended, appalled, disgusted, outraged by the deliberate, endemic, systematic injustice I see around me.

To make a Jew witness meaningless suffering day after day after day, including the suffering of Jewish Children, is more terrible than to be racked.

I am not the only Jew who feels that way here. Most of us do. Most, however, are in deep denial, in order to function in society and earn their daily bread. Some are simply terrified of repercussions and do not dare to say so.
The State of Israel does not, cannot serve the needs of the Jewish Soul. It barely manages to give the Jewish Body what it minimally needs.
The State of Israel is anathema to the Jewish Soul. The Jewish Soul is immeasurably greater than the State of Israel. We will go on long after the State of Israel collapses into its own filth and drowns in it.

The real reason I, and many, many like me, are being taken to court is because We will not surrender Our Jewish Souls to the State of Israel. The intended purpose of the "Zionists" (those who presume to use the name of the Vision of our Prophets in vain!) was to Germanize the Jews and crush those who whose Jewish Spirit proved to be intractable. Rabbi Avraham Yitzchak Kook, HaCohen, realized this and tried to warn the Jews that "Zionism" was not what it dissembled to be.
The State of Israel is the modern incarnation of the Inquisition. Theodor Herzl so admired the Roman Catholic Church.

The purpose of the State of Israel was to inure the Jewish Soul to the extent that we would be able to accept the existence of war, of Children being stolen from loving Families and marketed, of young Jewish women being groomed for prostitution, of Jews falling into addiction, of Ethiopian Jews being systematically jailed out of discrimination and suffering all kinds of horrific indignities and worse...NO! The Jewish Soul cannot become accustomed to a reality like that. We cannot become numb. There is no amount of pain that breaks the Jewish Soul such that it accepts injustice. That was the entire design of the State of Israel.

So, I must be prosecuted, because I cannot be assimilated.

That is the terrible truth about the "State of Israel".

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com


I HAVE  BEEN ASKED ABOUT MY TRIAL

I've been asked what is going on with my Trial.
I haven't answered individually as I intentionally wish to make a very public spectacle of this.
I have a hearing in the Court House of Peace (yes, that's what they Orwellianly call it) in Nazereth (the irony is not lost on me) this Thursday.
My lawyer [I don't envy him because I know his balls are squeezed between being a nice Jewish boy from an old Tzfat family (here in Tzfat is where the updated Code of Jewish Law was written by Rabbi Yosef Caro) and, after all, being part of the system - so defending Doreen Ellen Bell-Dotan is no picnic] tells me that in my file there is NO VIDEO.
The Sorry State of Israel is calling for real jail time for me for the "high crime" of "insulting a public official" (an atavistic law they kept on the books from the invading Ottoman Muslim empire) and is calling for real jail time for me - WITH NO EVIDENCE.
All that is in the file is my partial confession, which I signed "Under Duress" because before the interrogation, while I waited outside the interrogation rooms, prisoners in chains on their hands and legs were paraded past me while one of the young female officers stood in front of a mirror freshening up her make-up, as if to say: 'This is how much feeling I would have to do the same to you.'

They tried to get me to admit to the "offense" without benefit of consulting with a lawyer as well. The interrogation, which lasted three hours and involved six police officers, finger and hand printing, a "mug shot" and DNA samples being taken, was very physically and emotionally hard on me. I was under duress. And so I signed the partial "confession".

My entire file amounts to 20 pages of NOTHING - mostly repeated requests that the "Child Welfare Officer" Miriam Benatar, my accuser, produce the video she alleges I made and she did not - despite the repeated requests by the police and the State Atty's Office. Once she sent an empty disk.

I AM STILL CALLING FOR AN INVESTIGATION INTO THE REPORTED SUICIDE OF MIRIAM BENATAR'S HUSBAND - JUDGE MORRIS (MOSHE) BENATAR. It was reported that he committed suicide by putting a plastic bag over his head. Sounds  perfectly reasonable.With that, I go to the Court House of Peace in Nazereth in which people are routinely prosecuted for stealing goats and sent to jail for same by the same State Attorney's s Office that protects those who steal Children and then abuse them horrifically while they are wards of the state.

The real reason I, and many many like me, are being taken to court is because We will not surrender our Souls to the State of Israel. The State of Israel is the modern incarnation of the Inquisition.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel

DoreenDotan@gmail.com

ב"ה

שופט = דוד ושלמה

לפי הכתוב במאמר:

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-365816-00.html

 אני רואה את האפשרות והסכנה לנצל את המשפט העברי לרעה - ככלי לצמצם את זכויות האדם וכמפלט מהטוב שבדמוקרטיה, לא ככלי המגדיל את קדושת האדם.
אם יעשו כן, הארץ תקיא אותם ביתר שאת.
אני רואה כי ל"שופטים" של המדינה אין שמץ של מושג מהו משפט. הם רואים אותו כקרב אינטלקטואלי ומשחקי כח. הם לא רואים את פנימיות המשפט כלל וכלל. אין להם מושג מה הם עושים לנשמותיהם כשהם מעוותים דין. הם רק רואים את השטח - לא את העומק.
יבוא יום ויבינו שבכל משפט ומשפט הם שפטו את נשמותיהם הם ובכל אות ואות שכתבו ב"פרוטוקולים" ובהחלטות, הם חתמו את גורלם.

דוד = 14 = יד = החתם
= 1013 = 14 = חתם בבשרך
= 2012 = 14 = צאצאים הטמונים בגופי
= אוהב

שלמה = 375 = למשה = עשה
= מלה מכל דור = מה שיהיה
= אנשי דוד = דוד נשיא

שלמה המלך = 950 = שמים
= כל שם

שפט = 389 = דוד שלמה = דוד עשה
= שלמה החתם = 1388 = 389
= שלמה חתם בבשרך = 2387 = 389

שופט = 395 = דוד ושלמה = נשמה
= שמי השמים נגלו = 1394 = 395
= שמי השמים מלה דוד

משפט = 429 = דוד שלמה אבותיכם
= 1428 = 429 = דוד שלמה כתר אבותי

דין = 714 = עולם הבא = יודעים דוד
= יד מלכים = צאצאים הטמונים בגופי נולדים
= 1713 = 714

וה"שופטים" של המדינה משחקים משחקי כח ומשחקי גורל בקלות ראש, בלי להבין כלל וכלל מה הם עושים לעצמם.