Sunday, June 28, 2015


אני טוענת שרווחה היא מחלקה של הוצל"פ

ההוצאה לפועל היא ההוצאה להורג של האינקוויזיציה. דינו של הנופל לידי הוצאה לפועל (הוצאה להורג) הוא עינויים ממושכים עד מוות. אני לא אומרת זאת סתם.

הוצל"פ הוא חלק ממערכת הבנקים העולמיים הרואים אנשים שלא יכולים לגלגל הרבה כסף ככופרים מן הסתם. הם רואים את העני כ"נולד בחטא" שאינו יכול לכפר על החטא בזהב וכסף או אבנים יקרות.

כל בתי המשפט גם חלק של אותה המערכת.

למה בכל בית משפט בארץ אדם המכחיש את הטענות נגדו צריך לאומר כי הוא כופר?

השופט משה בן עטר, עליו מדווח שהתאבד ע"י השמת שקית ניילון על ראשו, שהיה בעלה של פקידת הסעד הראשית במחוז הדרום, מרים בן עטר, המאשימה אותי ב"עלבון" כי בקשתי חקירה מעמיקה בנסיבות המות המשונה של בעלה, היה ראש הוצאה לפעול בירושלים לפני שהוא מונה של שופט.

יש לבדוק את הקשרים בין הוצאה לפועל והוצאת ילדים מבתיהם.שניהם עינויים ממושכים שמפעלים על חלשים בגין היותם חלשים ועניים. שניהם החרמות יקרי ערך. השיטות כל כך דומות שיש לשאול אם הם לא שניהם פנים של אותם אינטרסים.


.