Monday, April 30, 2018

ב"ה


המבקשים שנרחף ב"ספירות" למדו אותנו כי הנשמה היא "רוחנית". אין גשמי יותר מהנשמה!


הנשמה = 400 = ת = כל עפר = עפר אדמהב"ה

בלשון עברית מדות הן גם גדלים וגם תכונות אופי. האמת ההיא: מדות הן בעקר תכונות אופי. אנו משקיעים את מדותינו לתבל.


מדות = 450 = ת"נ


תכונות = 882 = מדות תבל = בית מקדש הויה
ב"ה


כשרוקנו את הערכים המוסריים מהמספרים יצרו את המצב בו כל מבנה מרוקן מתוכן מוסרי.


מספר = 380 = ממש = ישע = למד מוסר = מסר למוד


כשרוקנו את הערכים המוסריים מהמספרים, יצרו את המצב בו כל מבנה מרוקן מתוכן מוסרי. יותר גרוע, החֹומרים של הטבע אדישים מוסרית ומגיבים לצדיקים ולרשעים כאחד. מצב זה אינו נתון ואינו טבעי ואפשר בהחלט לתקן אותו!

עלינו להשיב את הערכים המוסריים למספרים כדי לתקן את הטבע.

הטבע הוא הנדסת המלכות.


טבע = 81 = כונה = כסא = קבוץ כנסת ישראל
= 2079 = 81


נתחיל באפס ואחד:


אפס = 141 = אני כלל = הנה טבע = הנה כסא = קולה = הקול
=  פני העתיק הקדוש = 1140 = 141


אחד = 13 = אהבה = בשלום עד = 1012 = 13=
=  למד בשלום = מתגלם בשלום = 2011 = 13


כשאנחנו רואים את הערכים המוסריים הכלולים במספרים ומפנימים את המסרים המוסריים אותם המספרים כוללים, אז אנחנו בונים עולמות בהם הרחמים והצדק והמשפט, והאמת והשלום מובנים בכל חומר ובכל הצורות. אותו מצב, בו כל הצורות של כל ממשות מלא תוכן מוסרי נקרא שבת.


חמרים = רחמים


צורות = 702 = בן = ברך = שבת


ממשות = 786 = עיון = מולדת מוסר = תלמוד מוסר


Sunday, April 29, 2018

ב"ה

למספרים יש ערכים. מה הפרוש? כל המספרים הם שעורים של ערכים מוסריים.

לכל אות בעברית יש ערכים [ א = 1 = 1000 =  1999] ולכל מספר יש שם, דהיינו הרכב של אותיות.

כדי להנדס ולבנות, אנחנו צריכים לדיק במדות עד מאד.
כאשר אנחנו בונים יסוד או כל תשתית או בנין ואף רהיטים, אנחנו צריכים למדוד את המדות בדיקנות יתרה.

אם במקום לחשוב כי המספרים הם מופשטים מערכים מוסריים [חשיבה הנוגדת את המונחים מספר וערך], אזי אנחנו מבינים כי ערכים מוסריים אמורים להיות מובנים בכל דבר אנחנו בונים. אנחנו אמורים לשבת בכסאות המהונדסים על ערכים מוסריים בתוך בתים הבנויים על ערכים   מוסריים בתך כפרים וערים המתוכנתים ובנויים על ערכים מוסריים. כאשר אנחנו בונים, אנחנו בודקים את מדותינו ומעניקים למבנה את המוסר שלנו.

כל בניה היא עריכה מוסרית.

הבה נתחיל לראות את המספרים בהם אנו משתמשים כלי לבנות את ישובינו הכלים שלנו:

אחד = 13 = אהבה = בשלום עד = 1012 = 13
= מתגלם בשלום = 2011 = 13

אחת = 409 = אבות = תבוא = הקדש

בתנ"ך אנו רואים את המלה אחות כתובה בלי האות ו, כך: אחת.

כל אות ש שוה 300

ש = 300 = מסר = יצר

שוה = 311 = איש = האשה = המוסר

הנטול ערכים מוסריים אינו איש כלל.

כל יצירה אמורה להיות הרכבת מוסר. אות ש כלולה בשרש ע-ש-ה.

המלה מסר, וגם מוסר, כלולה בכל שמות המספרים הכוללים את האות ש.

ארבע = 273 = רגע = לגמר = גמל צדקו = צדוק גמל = חכמה צדקו
= ימים רבים = תקן חסד = 1272 = 273 = אני הרבה = אני עם ישראל

רבנים למדו אתנו כי גימטריות פרפראות לחכמה. האמת היא, הם שעורי חכמה ואנו לא יכולים לבנות עולמות יפים בלי לדעת כי המספרים הם ערכים מוסריים להשתמש בהם נכונה.

המוסר הוא המסורה.Wednesday, April 25, 2018

ב"ה

השואת הצורה

"מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון; מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום" -  רמב"ם, הלכות דעות פרק א' הלכות ה'-ו'

הרחום הוא הרחם שבגוף כל הצדיקים יחד

רחם = 808 = אברהם = ברא אדם
= אבר אדם

תכונת הרחמים היא כנגד כל רמ"ח האברים.

רמ"ח = רחמ

החנון יהיה אזן בגוף כל הצדיקים יחד. מדוע אזן?

אזן = 708 = חן

חנון = 764 = כלו אזן = אזן להויה

האף שבגוף הצדיקים הוא ציון

ציון = 806 = האף

ישראל = 541 = עין ימין = 1540

האדיב הוא יד בגוף הצדיקים

דוד = 14 = יד = אוגד

יד ימין = 774 = עדן = בתשבע
= עצם יד = עצרת אגוד

יד שמואל = 391 = דוד שמואל = ישועה

כל אחד משתבץ על פי מדותיו.

שבץ = 1202 = 203 = באר = באר

ובעלי תכונות טובות רבות הם בכל אברי הגוף.

הגוף = 814 = צדיקיםMonday, April 23, 2018Christianity is based on the misunderstanding of what the Jews mean when we say: God is One.

Eliyahu HaNavi [Elijah the Prophet] teaches: Master of the Worlds, You are One, but not in a numerical sense.

Ein Sof has no number whatsoever. It is not One. It is not Zero. It is most certainly not three. Actually, the names of the numbers are Moral Teachings and the provide the conditions in the created world for Holy Interaction.

God created what Christians call the Holy Trinity together with the Creation. This means: First, Second, Third Persons, singular and plural were created in order to allow *interaction*. But God is most certainly not characterized by any number, not three and not one.

So what is One? What do we Jews mean when we say that God is One and that Israel is One?

The Hebrew word
אחד, pronounced echad [guttural ch] is One. It is equal to the phrase האגד, which means The Unification.

The Name HaVaYaH is the unification of the Whole House of Israel, in all of in all of its Generations. I have provided the Hebrew proofs in the post directly below.
We are All One. ALL => EL.

אל אחד = 44 = אל האגד = יהיו האגד = האגד זוג באהבה 
 = יו"ד ה"א ו"ו ה"א  בלבי =

By "collapsing" the Child of God into one figure, one personality who lived at one time [one in the simplistic sense] the fact that the entirety of the Jewish People who walk in God's Moral and Holy Ways, are the Mashiach was quite intentionally blurred. By focussing on the emotionally-charged figure narratives, and physical representations, you could not see that the Jews who walk in the ways of Torah morally are God incarnate.ב"ה

הויה אחד

אחד = 13 = האגד = בשלום עד = 1012 = 13 = מתגלם בשלום = 2011 =  13 = אהבה

פתח אליהו ואמר, רבון עלמין אנת הוא חד ולא בחושבן

עלינו להבין כי הויה הוא אגוד ולא אחד במובן הרווח.
לאין סוף אין שום מספר - לא אחד, לא אפס, ובתח לא שלש. למעשה, שמות המספרים הם שעורי מוסר לנו.

בל בית ישראל יחד הוא-הוא הויה.

כל בית ישראל יחד = 1025 = 26 = הויה = הקדושים = המשֻלמים*
= זו זו = אחד אחד = האגד האגד = הוא דוד = הוא אגוד
= הוא אוהב = אגוד כל ספרי תורה

*דהיינו אנחנו משלימים זה את זה וזה את זו וזו את זה וזו את זו.

הויה אחד = 39 = הויה האגד = האגד האגד האגד = לדה = גאלה

עלינו להבין כי יחודנו הוא כלל דורי.

היחדה היא התקהלות כל בית ישראל מכל דור

התקהלות כל בית ישראל = 1949 = 950 = גלוי אתך = שמים
= ספרים = ספר האדם = שלמה המלך = מלכותך בית ישראל
= רצון בית ישראל = שלומכם בית ישראל

היחידה = 42 = בלהה = לבי = לבו כל בית ישראל
= 1041 = 42

יחד = 22 = קבוץ אחד = 1021 = 22 = קבוץ האגד
= אתכם = כתר ישעיהו

אליהו = 52 = בכל = כלב = לב חוגג = ישעיהו בן אמוץ = 2050
= 52 = הויה הויה = הויה כל בית ישראל יחד = 1051 = 52

כל בכל = 102 = ארץ = 1101 = 102

ישראל = 541 = אנחנו כל שכל הויה = אנחנו כל ספרי הויהTuesday, April 17, 2018

ב"ה

ערכים = עריכם = 700 = ן = קם = שת = מסֹרת

בנית ערים חיבת להיות מבֻססת על ערכים מוסריים
 
מספרים הם ערכים מוסריים
ב"ה
ההוה = 21 = יהו = אהיה = בא הוה = ההיא
כל שם הכולל את האותיות יהו: אליהו, ישעיהו, ירמיהו אומר כי הוא או היא קימים בהוה. יהוהב"ה

על כל יהודי ויהודיה לדעת: כל שם בתורה שמך. כל מקום בתורה מקומך. כל סִפּוּר בתורה ספורך. וכל זמן בתורה ההוהB”H

Does God Require Obedience and Self-Negation? The short answer is: No.

Let’s see the long answer. God Desires Willing Unification of Our Will to HaShem’s and that Will being our Own Will.

Obedience is commonly misunderstood. Self-negation in order to attain Unification with God does not exist at all. They are taught, as “concepts” by people who have not had the experience of the Unification of their Will into HaShem’s and they cannot describe the experience. They are telling you what they have understood from what they have heard, likely by others who got their “information” second, third fourth…hand too. Their own Will is not that of HaShem. So, they are trying very hard to be obedient. But they are being obedient to their own misunderstandings! They are slavishly serving their own dim images.

The Hebrew word עבד, pronounced eved, is very poorly translated as ‘slave’ and ‘servant’. Eved is the Hebrew origin of its English etymon obedient.

The Hebrew word עבד is actually two Names of Israel. I’ve written out these proofs in the Hebrew post directly below this post.

Those who sincerely, genuinely, and *absolutely freely* want for the Creation what God wants, and those who love those who have attained the highest levels of unification of their Will into that of HaShem: Our Mothers, Fathers, the Judges and the Prophets and sincerely want to become like them insofar as they are able are eventually fully absorbed into the Divine Will, which is the Will of the Holy Sages.

How do we know what God wants? Well, when a Heart filled with the desire to become like the Righteous is filled with blood, and that blood then flows out into the brain we know what that Will is because we have unified our Blood with the Blood of our Holiest ancestors. That blood feeds the Brain and the Brain is filled with knowing and understanding. That blood feeds the Eyes and the Eyes see clearly and deeply.

Neither does God desire self-negation. This too is a mistaken interpretation. The Hebrew word בטול, pronounced beetule, is an anagram for לטוב, l’tov – meaning for good. All that we are required is to maintain the constant desire for the good of all of the Creation in our Hearts – and that is One with the Divine Will and the Will of the Righteous and we have attained true Oneness of the Will.

This is not self-negation or obedience or surrender of our will !
The good of all must be Our Will. In fact, to get to this level one must have passed the test of thinking that God does not desire the good and have said: Nevertheless, the Good is MY Will! Even if God is not Good – I Am! I will stand fast to this and I will stand true to this even if I have to go up against God! I want to the good of all!

* This is not true. It is a test. I can tell you this because when you come to that test it will seem very real to you and you will have to deal with the despair of thinking that you are all alone in wanting the Good even if you have been forewarned. It’s not a one-time, short experience either. This goes over years and years.

Unification of the Will to God, then, is not the surrendering of our Will to God. It is being the One who wants the Good. When we genuinely want this Good we are bound together with all those who passed that test. They are holy Fathers, Mothers, Judges and Prophets of The House of YisraEl. This binding is becoming a Member of those who want only the good. To be a Member of this Body is to become integrated into the Body of God, to become a Limb and an Organ of all of Whom are United in their Will for the Good of All. This is The Unification. Each Limb and Organ has its own Function, but it is all part of the Body and United in the Will. So, some are the Hands of God – the right or the Left. Some are the Eyes of God – the right or the Left. Some are the Heart of God and so on. All work together as One Body – The Body.

הגוף = 814 = צדיקים = קים בארץ = 1813 = 814 = אגוד נשמתי


ב"ה

מי עבד הויה ומהו בטול הרצון בהויה?

ענין עבד הויה אינו מובן ומבואר די הצורך. רובנו חושבים כי המלה עבד היא slave. עבד אינו slave כלל וכלל.
גם ענין בטול הרצון אינו מובן. הבה, בע"ה, נראה במה מדובר.
ה' אינו דורש שנכנע [במובן הגס הרווח] או אפילו להיות צייתן. ה' מאד רוצה שנשאף מרצוננו החפשי להיות כמו אבותינו שהלכו עם ה'.

עבד = 76 = המלא = מלאה

מדובר במליאה. מליאה של מה – או מי?

המלה עבד היא שני שמות של ישראל.

שני שמות ישראל = 1647 = 648 = שמות נשי ישראל
= מקום נשי ישראל = הארץ ישראל

עב = 72 = חסד = כנסת ישראל = 1071 = 72 = מלא עלץ
= מלאתם = קרן מלא = מלא העתיק הקדוש

ד = 4 = כל בית ישראל = 1003 = 4 = שאר בשר = אשר בשר

עבד = 76 = כנסת ישראל כל בית ישראל = 2074 = 76
= הרצון מתגלם

רצון = 996 = שלומכם = מלכותך

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
= הקדושים = השלמים

היות עבד ה' היא החזרה אל הרצון של כל בית ישראל. היא המליאה של כנסת ישראל. דהיינו, להיות במצב בו הרצון של הקדושים הוא-הוא הרצון של כלנו.

מהו בטול הרצון?

הרצון = 1001 = 2 = ב = אתם

הרצון הוא האות ב' במלה בטול.

ט = 9 =1008 = קבוץ

בט = 11 = שין = 1010 = חג = עתיקה הקדושה = שלום עד
= שלום מתגלם = 2009 =11 = וה = קבוץ הרצון
= דוד מלכותך = אגוד מלכותך

ו = 6 = ה"א = העלץ = 1005 = הקרן = התם
= גם את העתיק הקדוש = 2004

ל = 30 = יהודה = הכח = ביוחד

בטול = 47 = אמו = לטוב = יהיה טוב = לזהה

הבטול הוא הרצון של הויה שיהיה טוב לכל הבריות.

אפילו המלה נכנע אינה כמובנהּ הרווח.

נכנע = 190 = צלע = עלצ = כל הקהל = אבי ואמי עמי
= ידוע לאמי ואבי = נולד לאמי ואבי = לקט תמים
= 1189 = 190

כמובן, הצדיקים הכי גדולים, אמהותינו, אבותינו, השופטים והנביאים הם-הם הגדולים ביותר ברצון לטוב. כאשר אנחנו רוצים בכל לבבנו להדמות להם, אנחנו מתחילים להתאחד אתם ממש ולהתאחד אתם. הדם, אשר בלב יהודי מלא ברצון לה-*דמ*-ות לאמהותינו, לאבותינו, לשופטים ולנביאים, מתאחד עם כל הדם הקדוש מאז ומעולם.
זאת היחידה [ = המקדש].

יחידה = 37 = הלב = לבה = לשון = 1036 = 37 = ליצר עולם
= לכפר עולם

היחידה = 42 = בלהה = לבי = חוה חיה

זאת היחידה = 449 = זאת חוה חיה = המקדש

Sunday, April 15, 2018

So, The Great White Christian Capitalist Prez Can't Save You from Evil

Are you in enough danger and disillusioned enough to be able to listen to the truth? Christianity will never impart the power to fight evil - because its very basis is rabbinic interpretation, which was a revolt against the Prophets.


Wednesday, April 04, 2018

The world only exists because of the breath of the children engaged in Torah study.” 
(Shabbat 119b)

Let's understand what this means:

https://tinyurl.com/y9eggp8b

Small Jewish boys are inducted into learning Talmud. Instead of learning Torah and breathing the World that Torah learning would create, they are creating Babylon.
Understand this! Understand it well. Understand that Jewish boys have been forced into the slavery of creating Babylon for the rabbis who rebelled against the Prophets.
In order to keep them enslaved as they grow they are told: “If it were not for the Talmud we wouldn't know how to do the Mitzvot.” Really? We, Israel, are the Mitzvot, the living, breathing Mitzvot. Torat Moshe tells us how to be the very holiest and best Mitzvot that we can be IFF we know how to read Hebrew correctly. The rabbis have also discouraged the use of gematriot and other means of interpreting Hebrew alpha-mathematically, calling them “flourishes” to “the real thing” and they also learn in Aramaic a great deal, instead of exclusively in Hebrew.
This is the world you live in! The laws of nature that they create serve as the basis of the laws that states can devise to torment and enslave us.
The laws of nature are not supposed to be this way and would not be this way if the rabbis were not learning their Babylonian witchcraft and, worst of all, forcing the Children to work for them.

What I have just described to you is the real truth of this scene from the Matrix movie - only it's much, much worse.

https://www.youtube.com/watch?v=IojqOMWTgv8

https://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics
ב"ה

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

הבה נבין את משמעות הדבר.
בנים יהודים קטנים, רכים ותמימים משועבדים ללמוד תלמוד במקום תורת משה. למה? כדי ליצור בבל במקום ארץ ישראל! הבל פיהם של התינוקות התמימות ההם יוצר את העולם אנו חיים בו - העולם המאפשר כל מיני זוועות שארץ ישראל אינה מאפשרת. בבל אינה מקיאה זוועות. בבל עומדת בזוועות ואף מעודדת אותן. התינודות משועבדים להגות בתלמוד כדי ליצור עולם זה וחוקי הטבע כפ שאנו מכירים אותם המשעבדים את כלנו. זה השעבוד הנוראי ביותר! זאת ההתעללות בעוללים האיומה ביותר! ודעו כי זה הכשוף של הבונים, דהינו הרנבים שמרדו בדרך הנביאים והוגים בכשופי בבל במקום בתורת משה.
הפתרון אינו לימודי התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי הוא נסיון ליבא את בבל לירושלים, שה' ישמור!
כדי שבני ישראל ימשיכו להשתעבד כשהם מבוגרים, הרבנים אומרים להם: "בלי התלמוד לא היינו יודעים לקים את המצות." האמנם? התלמוד אינו מלמד איך לקים את המצות.

המצות = 541 = ישראל

רוב היהודים אינם אפילו יודעים כי אנחנו, ישראל, המצות חיות ממש. התנ"ך מלמדת אותנו איך להיות המצות בצורות הכי קדושות אם יודעים לקרוא אותו נכונה ויודעים להפוך את הספרים [books] לספרים [frontiers], דהיינו לדעת איך להפוך את הכתוב לממשות. ההפיכה של הכתוב לממשות היא המשמעות של המונחים לקים ו-להקים.

משמעות = 856 = נהיה ממשות = ממוש קרקע = ממוש עת = נוף = כל ציון
= בית מקדש

התלמוד מלמד איך לקים את בבל - עולם בו זוועות אפשריות ונעשות, עולם התומך ומעודד רשע.
אנחנו לא צריכים את התלמודים ללמוד אותנו איך לערוך טקסים מוזרים. התורה היא ספר החיים. אין בה שום טקסים. היא רק נראית כך בעיני בעלי לבבות מזוהמים. החיים אינם עושים סימולציות סימליות, הוי אומר ופארסות, של עצמם.
אוהבי הבריות ירצו לברוא להם עולם יפה וקדוש, עולם של שמחה ושגשוג ובטחון. לבעלי לב טהור וטוב יש גם עינים בהירות. אינני מתכוונת להתווכח עם בעלי לבבות מלא ארס התלמוד. המבין יבין.

https://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics?language=he