Tuesday, June 27, 2017

ב"ה

שמשון ודלילה

שמש = 640 = מ"ם = שש לי
= פניך = עיניך = היהודים

השמש = 645 = אור שבעת הימים
= 1644 = 645 = חולם + א = אוֹ
= חלם + ז = זֹ

שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= 1256 = 257 = כל אור
= כל תקון

שמשון = 1346 = 347 = שמש עלום
= שמש עולם = אור עיני
= אור פני = אור הקהל
= תקון עיני = תקון הקהל
= תקון כל למודי = תקון כל נולד
= תקון כל מוליד = אור כל ידוע
= אור כל יודע =  זכר עמי
= זכר אליהו הנביא
= זכר מועד = מועד ברכה
= היהודים בדרך = מקדשת בך
= ירפאו כל = עיר ציון הרנה
= עיר משכילות הרנה
= מאור הויה מתגלם
= שש שמות = שש שעשוע
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה מול דוד
= שגל דוד = אמהות ישראל שמחה

דלילה = 79 = בעז = עט = טע
= לילדה = עדה = דעה
= קרן החכמה = 1078
= 79 = כח אמי = חיי אמי
= יחוד אמי = חיי תמים
= ילד יהודי = הרצון בלילה
= שבע עולם = יהיה גלוי


צרעה = 365 = השני = שניה
= שוא נח = נח רבקה

השמש השני = 1010 = 11 = שין
= ו-ה = חג = העתיקה הקדושה

השמש השניה = 1015 = 16 = זוג
= הוה = היא

החמה = 58 = נח = מחי
= שש האמהות
= 1057 = 58 = לב הויה

נחל = 88 = נח יהודה = לנח
= לשש האמהות = 1087 = 88
= קרן עיר ציון = 2086 = 88
= נגלה = הגיע

בנחל = 90 = לב נח = לב שש האמהות
= 1089 = 90 = נולד = מוליד = למודי
= פי = הפה = בנגלה

שרק = 600 = ם = קשר = שש
= תר = צודקת

בנחל שרק = 690 = הכנהים = רעיתי

שמשון ודלילה = 1431 = 432 = תבל
= לבת = נשי כנסת ישראל

השמש הגנוז מתגלה = 1194
= קרן צדק

השמש העלום התגלה = 1799 = 800
= ף = פנינים = סתר פני = פני ימים
= פנימיים = שרש = נשמתי = השופטת
= פקד יום = צדק רות = כל אור בישראל
= כל אור בעין ימין = קן = רם = תת
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה בישראל
= כל תקון בישראל = כל תקון בעין ימין
= 2798 = 800

גלוי כל אור = 306 = אשה
= גלוי שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= ילדה שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה

שבע = 372 = בקר סובב = סוד בקר
= ילדה כמו שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= 1371 = 373
= אנחנו שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= כל אור חזק = עבר המלכה
= המלכה הויה מדבר

הננו = 111 = אל"פ

הגענו = 134 = דלק = עגונה = נטעה
= ענג חג = צמד = השמש השני כל חכמה
= 1133 = 134 = השמש השני כל נביאי

הרואה = 217 = רזי = הזהר = דבורה
= כל נביא בארץ = 1216 = 217
= דבר עתיקה הקדושה
= ראה חג = ראה השמש השני
= ראה השמש הנשי

כל נביאי בארץ = 1226 = 227 = זכר
= ברכה

הנה כל  נביאי בארץ = 1286 = 287
= רופא = פארו = אפרו
= אור ועד = מזמר = ממזר

תקון כל ממזר וכל עגונה = 1733
= 734 = הטעמים = קבוץ העמים

רואה את פני האמהות = 1210 = ראי

הרואה את פני האמהות = 1215 = 216
= הרואה את עיני האמהות = דברי

חי לעד = 122 = זלפה = חי בארץ
= 1121 = 122 = כל כנסת ישראל

הרואה את פני האמהות חי לעד
= 1337 = 338 = שלח = השגל
= לבוש = לב אשה = לשוב
= גלוי לב שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= אנכי שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= זאת ברית חדשה

זאת הברית החדשה = 1347 = 348
= שמח = קרן שמשון = קרן שמש עולם
= 2346 = 348

האמהות שמחות = 1211 = 212
= האור = רואה = עם ישראל
= התקון = השקוף = ראי עלץ
= רואה את פני האמהות עלץ
= 2210 = 212 = הרבה = ברי


Monday, June 26, 2017


THE REVELATION OF THE DARK SUN


Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of the seven days, in the day that the LORD bindeth up the bruise of His people, and healeth the stroke of their wound. - Isaiah 30:26


The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee; but the LORD shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.
Thy sun shall no more go down, Neither shall thy moon withdraw itself; for the LORD shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Isaiah 60: 19-20


I the LORD will hasten it in its time. - Isaiah 60:22


There are many traditions of the existence of a dark, unseen sun.


In Hebrew it is called the light that is stored.


Light is the product of the learning of Torah. All who learn Torah learn in the light produced by those who learn. We produce the light in which we learn for one another.


The hidden sun is the learning that we have not yet fully understood. It is the meanings that we have not yet seen. It is also the misunderstandings that had to be corrected.


This is what is being revealed now. It has been being revealed gradually for quite some time, so as to allow us time to adjust to the new level of light. The hidden light has been revealed much as a newborn sucks Colostrum. That is why the sun used to look yellow. Now the Knowledge is coming in a steady stream - we are nursing well. Now, the light of that which we did not understand fully will flow steadily and increasingly. That is why we now see the sun as white as Milk - and we see the hidden sun too.


Friday, June 23, 2017

ב"ה

סודות הטבילה

הטבילה = 61 = אני = הנאה
= נוה = משכן = 1060 = כל חג
= לבטח בי = אנו כל בית ישראל
= כל בית ישראל הטבולה
= ילד טוב = טוב בלבי = ילד זהה
= זהה יוד הא וו הא

בטול עצמי = 257 = טובל עצמי
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= כל אור = כל דבר עתיק הקדוש
= 1256 = 257 = כל תקון

סודות הטבילה = 537 = אצילות
= לב שרה = הלב שר = לשון שר
= 1536 = 1537 = אשר לאש
= ראש אלה = קול ישעיהו
Wednesday, June 21, 2017


The State of Israel's Singular Peculiar Natural  Resource

From its very founding the State of Israel has marketed its singular, peculiar, most desirable natural resource – Jews. They knew that they could depend upon this cash crop for endless funds. Jewish brains for special projects. Jews for experimental purposes, all kinds of experimental purposes. Jewish Children's body parts were the most valuable among this natural resource. Do Jewish hearts work like other hearts? Is Jewish blood the same color as others? Do Jewish eyes see what others' eyes see? Is the Jewish brain different than that of others? Do Jews have more, or less, spleen than others? Do Jewish bodies respond to radiation differently than others?

The morbid interest continues to this very day. Make no mistake about it – and it is capitalized upon to this very day. The state that calls itself Israel depends upon this morbid curiosity for much of its income.

The Jewish brains that were once dedicated to research were, and are, now cut out and sold for dissection, staining and viewing under microscopes. The Jewish hearts that produced some of the greatest works of moral philosophy in the world were now preserved in jars, floating in formaldehyde. The Jewish eyes that lovingly learned Torah or spent endless hours, days and years reading the world's literature for inspiration were cut out and sold. Members of the burial society have attested that a significant percent of the bodies that they were given to prepare for burial had been emptied of their contents, sewn up and glass eyes had been placed in their heads so that their Families would believe their loved ones were being buried with their eyes.

The matter was brought up to the government. They did nothing to stop it.
The people running the state that presumes to call itself Israel gained the trust of the Jews who understood the Holy and precious-beyond-measure Name Tziyyon very differently than do "the Zionists" – and then set about destroying our Moral Spirit, sending us to war to utterly undermine us morally, committing every sort of horror and taking pains to see to it that the crimes were committed by people bearing Jewish names, purveying an increasingly distorted version of Judaism in our schools to our Children and hacking apart and selling our bodies for research.

And the morbid interest continues to this very day make no mistake about it.

It is not just our loss. It is the world's loss. It is primarily  the world's loss. Why is there no Emma Goldman today? Why is there no David Bohm today? Why is there no Rabbi Yishayahu Leibovitch today? Why? Because the state that presumes to call itself Israel targets the Children who might develop into such figures when they are in school and systematically destroys them before they can develop. If, by some miracle, they manage to get through the net, the state that presumes to call itself incriminates them on some bogus charge, povertizes them so as to render them helpless, perpetually vulnerable, and thus ineffectual, or just chops them up and sells them for parts for bizarre research.Tuesday, June 20, 2017

ב"ה

אחד

אם ובת = 1009 = 10 = י

הויה = 26 = אחד אחד = היא אם ובת

הויה אלהים = 672 = היא אם ובת מדברת
= 1671 = 672 = היא אם ובת לדורותב"ה

מה זאת המצוה עלינו לעשות?

לאה שרה צוחקת = 1145 = 146
 =אלה שרה צוחקת = המצוה
 = קמו = קולי = עוללי
=  גופי טובל = טוב לגופי
 = בטול גופי = בטול נמוג = כי גופי טוב
 = כי גופי זהה = ישראל צוחקת
 = צחוק ישראל כל שכל
 = צו חק אמך כל שכל
=  צחוק ישראל כל ספרי
 = צדיק כל עפר ישראל
 = ישראל עץ החיים = 2144 = 146

שמעתי = 820 = כ"ף = חברים
=  ההרים = קדוש קדוש

שמעתי צחוק = שמיעת צחוק
= 1024 = 25 = יהי = ידי עתיק הקדוש

שמיעת צחוק שרה = שמעתי צחוק שרה
= 1529 = 530 = אשר דבורה בת פרימעט
=  רזי אהבה מכל דור = לך

שמעתי קול שרה = 1461 = 462
=  אמהותי = את אני = כל בית
= תבני = הבנתה

שמעתי את קול = 1357 = 358 = משיח

שמעתי את קול שרה = 1862 = 863
 = תומר דבורה = דבורה אלהים
=  דבורה מדברת = משה קורדברו
=  משה חיך = שרה משיח = המשיח שר


שמעתי את קול שרה והנה הלכתי.

שמעתי את קול שרה והנה = 1928 = 929
 = ברית חדשה = שמעתי את קול שרה גלגל
= שם דבורה בת פרימעט
= עתק של דבורה בת פרימעט

שמעתי את צחוק שרה מתגלגל = 2436
= בת לאה = בת אלה = גלגול של לאה
= לחת* = חלת

*לֻח
ֹת

שמעתי את קול שרה והנה הלכתי = 2393
 = 395 = נשמה = כל הספר = כל זרע נביאה
=  כל עבר* הנביאה = הנביאה כל ערב
=  כל עבר חכמה = כל ערב חכמה

טובלת = 447 = אמות = אות מ
= בת היהודיה = גלגול של היהודיה

אנכי טובלת = 528 = חייך
= יחיך = אנכי בת היהודיה

אנכי טובלת בחלב = 570 = מלך*
= ינקתי = הנקה קדשו = עתק

*מלך =>
milch
 = >
milk

אנכי טובלת בחלב שרה =  1075 = ע"ו
= המלא = מלאה = יכולה
= עבד = לב בלבי = לב יוד הא וו הא
= אל היהודיה = אלה יהודיה
= ניחח

ברית = 612 = בים

טובלת בים חלב שרה = 1604
605 = אדם = אם כל בית ישראל
= קרן עץ החיים = 2603 = 605
= עץ החיים העתיק הקדוש

אנכי טובלת בחלב אמי שרה = 1126
= 127 = נבעה = כנסת ישראל כלה
= היום שרה = ראיתי שרה
= שרי את ההרה
= את שרה המיניקה = את כהן
= את כל העם = ישעיהו שרה המיניקה
= אצלו

ים חלב חכמת שרה = 1623 = 624
= ידים = אוהבים = הגוים = אדם חוה
= אדם הוגה = חוה אם כל בית ישראל
= כל בית ישראל אם עולם חדש
= 2622 = 624 = יחד שרה אמנו
= שרה אמנו אתכם
= שרה אמנו כתר ישעיהו
= ישעיהו כתר שרה אמנו


ב"ה

 שרה וכל הקהל יצאו לפעל

שרה = 505 = את בארץ = 1504
= את בן ישעיהו = 505 = עלתה
= ישעיהו בן ישעיהו = צדק האשה
= נולד האשה בארץ = בת נחמה
= אמות שש האמהות = אמות נח
= הכלה למעשה = החקים העליונים
= בשר אב = משיח ירושלם
= קבלי המשיח = פרח דבורה
= מבת חנה = עין שמואל שמשון
= 2503 = 505
= שמשון פן שמואל
= שמואל עין שמשון
= רבקה פנחס
= לאה כל שכל אבינו
= דינה כל שכל לאה
= הסבר רחל = לפענח הסבר
= בלהה גנתי = יוכבד גנתי
= לבי רואים פני שרה
= בלהה רואים פני שרה
= בלהה רואים עיני שרה
= יוכבד רואים פני שרה
= יוכבד רואים עיני שרה
= בלהה רואים קהל שרי
= הלב הרואים הקהל שרה
= לבי גנתי = פגש זלפה
= פה לשון אב ממש
= פה לשון אב ישע = אתה גופי

שרה שרה = 1010 = שין = 11
= וה = חג = טב
= העתיקה הקדושה
= עוללת הנביאות

שרה צוחקת = 1109 = יעל
= נס

שרה צוחקת עם = 1779 = עין
= עשית = מקום בלב = בלב עוללים

שרי צוחקת עם עולליה = 1935
= שלום = צמתות
= שרה הצוחקת עם עולליה

שרה הצוחקת = 1114 = 115
= אנחנו = חזק = עליה
= עמה = חג בארץ
= העתיקה הקדושה בארץ
= 2113 = 115

שמוע צחוק = 620 = כתר = יורדת

נח = 58 = מחי = כוכבי = יובלי
= שש האמהות = 1057
= שומע קול שרה = בנך שרה
= שומע עולל שרה
= המציאות שרה

קול = 136 = ממנו = עולל
= עלץ קהל = 1135 = 136
= קהל תם = קהלתם
= קהל העתיק הקדוש
= שומעי צחוק שרה
= שרה בחיים

שומעת קול שרה = 1457 = 458
= קול שרה עליון = דברים קול שרה
= דברים עולל שרה
= עולל שרה עליון
= נחת = בנות

השומעים  = 1031 = עלץ אל
= 32 = לב = השוכן
= אל העתיק הקדושה

השומעים קול שרה = 1672
= 673 = עלץ הויה אלהים
= קרן הויה אלהים
= הויה אלהים תם
= על שם הויה אלהים

שרי = 510 = רי"ש = שיר = ישר
= השרה = גם את שרה = 1509
= 510 = שרה משה רבנו ישעיהו

שרה וכל = 561 = אינך = עתניאל
= אשר עולם שמחה = 1560 = 561
= אשר עולם גשמי = אני נולדתי

הקהל = 140 = עיני = פני
= המלכה הלה = חלב המלכה
= כל יסודי = המלכה בטוי אהבה
= הויה מתגלם הויה אוהב
= 1139 = 140 = אליהו הנביא חוגג
= אליהו הנביא חזה
= ישעיהו בן אמוץ הנביא חוגג
= 2138 = 140
= ישעיהו בן אמוץ הנביא חזה
= כל למודי = כל נולד = כל מוליד
= יודע כל

כל הקהל = 190 = צלע = עלצ = על פי
= פי המלכה = פי הויה מתגלם
= 1189 = 190 = נולד הויה מתגלם
= הויה ידוע מתגלם = ריח התינוקת

כל למודי שרה = 645 = כל נולד שרה
= כל יודע שרה = כל מוליד שרה
= השמש

כל למודי שרה יוצאים = 1362
= 363 = המשיח = פרוש נכון

שרה וכל הקהל = 701 = מאכלים
= מלאכים = המלכה אם = אשת
= קראת

שרי וכל הקהל = 706 = עולם
= עלום = בדרך = צחוק בך
= בשר צו חק = המאכלים
= המלאכים = שרה וכל הקהלה
= פני תינוק

שרי וכל הקהלה = 711 = אשתי
= אין = אדון = העולם = העלום

יצאו = 107 = מבינה = ביצה
= הוא* הנולד = הוא* נולדה
= פני תינוקת = 1106 = 107
= הקהל תינוקת
= הארץ = פני תינוקת
= עולם כל שכל

בתורה המילה הוא מנוקדת גם בשורק וגם בחירק.
הוִא => היא

לפעל = 210 = הרה = דור = חבר
= עצמי = עצי המלכה = הלה לעיני

שרה וכל הקהל יצאו = 808 = אברהם
= רחם = ברא אדם

שרה וכל הקהל יצאו לפעל = 1018
= 19 = חוה = הוגה = גוי = אחי
= אחוד = עולם חדש

שרה וכל הקהלה יצאו לפעל = 1023
 = 24 = שרי וכל הקהל יצאו לפעל
= ידי = אהובי = אוהבי = הגוי
= גויה = דויד

שרי וכל הקהלה יצאו לפעל = 1027
= 28 = חיי = יחי = כח = יחוד

שרי וכל הקהלה יצאו לפעל בארץ
= 2130 = 132 = קבל = מצב = ליצב
= צבי יהודה = ארץ יהודה = 1131
= 132

קול שרה מחיה = 704 = דן = קדם
= קול שרה חנה = קול שרה נביא
= קול שרה ובנה

צחוק שרה מחיה = 772 = שבעת
= צחוק שרה חנה = צחוק שרה נביא
= צו חק הלכה למעשה מחיה
= צו חק החקים העליונים מחיה
= 1771 = 772

הימים = 665 = הסתר = הנקה שרהJudicial corruption and the Modern methods of torture in Israel

Marianne Azizi Israel

Right after President Trump stated that Pedophilia is an international problem there was a wave of arrests of Activists.
I'm sure that's entirely coincidental.

https://www.byline.com/column/36/article/1737

Sunday, June 18, 2017

ב"ה

משיח = עתק של האמהות

משיח = 358 = נחש = ספר חי
 =  זרע נביא חי = זרע נביא בהוה
 = לשון וושט = 1357 = 358
 = את בת ברית השלום = 2356 = 358
=  שמות בני ברית שלום
=  אברהם ברית שלום
=  ברא אדם ברית שלום
=  היות עתק של אלה
=  היות עתק של לאה
 = עתק של האמהות
 = עתק של כל אות
=  את כל אחת מאתנו
=  ריח חלב מיכל*
=  ריח חלב המלכה
=  רזי מצוה
=  מפי דבורה העתיקה הקדושה
=  הקול דבורה
=  הקול דבר העתיקה הקדושה
=  מפי אם ובת דבורה
=  קרן ממני דבורה
=  חג שמשון
=  שיח חלב
 = שיח משפטים
=  שיח אבותיכם
 = חדוש חלב
=  שש האמהות מכל דור
=  ריח חלב בלהה שש האמהות
=  ריח חלב יוכבד שש האמהות
=  קרן חלב דבורה המלכה
 = ספר מלכים דבר העתיקה הקדושה המלכה
=  טפות חלב שרה דבר עתיקה הקדושה המלכה
 = רבקה אמי
=  לאה החדשה
=  רחל אליהו הנביא
=  רחל ישעיהו בן אמוץ הנביא
 = רחל הוה בארץ
=  לדבר זלפה
 = פה לשון לדבר
=  יעל במראה = יעל הגמר
=  דברי לב יעל

*מיכל = מילכ = המלכה  milch <= milk =

מלך = 570 = חלב לך = לי לך = עתק
= ינקתי =>
milk  = > milch

וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְהוָה וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ
 - ישעיהו בן אמוץ הנביא = אליהו הנביא י"א : ג

יונק = 166 = עלינו = עליונ

היונק = 171 = עליונה

יונקת = 566 = כמוך = אני שרה
= נוה שרה = שרה הנאה
= אני הולדנית

היונקת = 571 = מלאך = לישראל
= לאמך

יונק מ = 206 = דבר = ראה
= יונק חלב = יונק משפטים
= 1205 = 206 = כתר אבותי עלינו

יונקת מ = 606 = יונקת חלב
= רות = האם = שורק = תור
= מועצת = א-דני אמך = אדני ישראל
= הלל אמך = הלל ישראל

היונק מ = 211 = ירא =ראי
= רוה = היונק חלב = מעליונה

היונקת מ = 611 = תורה = את הרה
= ים העתיק הקדוש = 1610 = 611
= המניקות = שמות כל צדיקים
= מקום כל צדיקים

יונק מצדיקות = 816 = עליון = דברים

היונק מצדיקות = 821 = העליון

יונקת מצדיקות = 1216 = 217
= דבורה = הזהר = דבר עתיקה הקדושה

היונקת מצדיקות = 1221 = 222
= ספר דברי הימים = כבר = ברכ
= רות הים = ים תורה = חזרת רות

היונקת מהצדיקות = 1226 = 227
= ים התורה = חזרת תורה
= זכר = ברכה = הרכב = הרה זהה

חזרת לתורה = 1256 = 257
= כל אור = כל תקון
= כל דבר העתיק הקדוש
= שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

משיח יודע/ת דברי תורה לפי הריח והטעם של חלב האמהות. משיח מזהה מי מלמדת על פי ריח וטעם חלבה
.

היונקת היא המיניקה.

ריח חלב = 258 = רבנו = רחמי
= הזהר ספר מלכים = 1257 = 258
= רזי ספר מלכים = דבורה זרע נביא נולדים
= דבר העתיקה הקדושה זרע נביא נולדים
= 2256 = 258

טעם חלב = 719 = הדין = העולם הבא
= נביאי האמת וצדק = חכמה האמת וצדק
= היהודיות קרן הויה מדבר = 1718 =
= 719 = היהודיות הויה העתיק הקדוש מדבר
= הויה העתיק הקדוש מדבר האמת

אנכי דבורה בת פרימעט = 1109 = 110
= יעל = סוד חלב

פי היונקת = 661 = אסתר

הרה = 210 = דור = חבר = לפעל
= תרגום = 1209 = 210
= רות משה רבנו = רות רחמי משה
= רחמי ספר תורה = המניקה
= עלי המלכה = יהי פעלה

ברית = 612 = בים = הרה בת
= בת רחמי ספר תורה
= המניקה בת = מניקה הבת
= 1611 = 612
= רות גלגול של משה רבנו
= רות חסד של משה רבנו
= רות כנסת ישראל של משה רבנו
= 2610 = 612
= בת לפעל = על תבל לכל
= על תבל ועד = המלכה לבת ועד
= חסד לכפר לפעל
= ליצר חסד לפעל
= למסר כנסת ישראל לפעל
= קרן תורה
= קרן ישעיהו לפעל
= עלץ ישעיהו לפעל
= שוכן ארץ הצדק בחסד לפעל
= שרה אמנו אם ובת

אני דבורה בת פרימעט היונקת מהצדיקות
= 2315 = 317
= אנו כל בית ישראל דבורה בת פרימעט+
הינקת מהצדיקות = 3314 = 317
= פי היונקת מהצדיקות
= אסתר מהצדיקות
= כל כתר אלהים = 1316  = 317
= כל כתר אם היהודיה
= 317 = חדשה = שיבה = יוצא לפעול

אנכי דבורה בת פרימיט היונקת מהצדיקות
= 2335 = שאול = אלה פירות עץ החיים
= לאה פירות עץ החיים

ברית חדשה = 929
= עתק של דבורה בת פרימעט
= 1928 = 929
= עתק של דבורה גלגול של אבות
= שם דבורה בת פרימעט
= שם דבורה גלגול של אבות

עולם החסד = 783 = גפן = גדעון
= חסד אשתי

עולם החסד והצדק = 988 = חפץ

עולם החסד והצדק יוצא = 1095
= 96 = צו = פיו
= הארץ עולם החסד והצדק
= 2094 = 96

עולם החסד והצדק יוצא לפעל
= 1305 = 306 = אשה = יוצר
= הרוצה = כפור = מוסר