Monday, January 30, 2017

Sunday, January 29, 2017

Saturday, January 28, 2017

ב"ה


שני התלמודים ערוכים = המשיח

התלמוד = 485 = המולדת = הפת
= יהי תקון ויהי תקון באהבה
= 2483 = 485 = טעות = הדעות = העדות

תקון התלמוד הוא תקון כל טעות שבדעות המתבטאות כדופי בעדות.

לערוך = 806 =לעשות = ציון
= שבת בארץ = 1805 = 806

עריכה = 305 = כפרה = יהי פרי
 = מסרה = היצר

עריכת = 700 = ערכתי = שת = קם = ן

ערכתי את = 1101 = אתן = ארץ
= עריכת ישעיהו = שת ישעיהו

ערכנו = 346 = שמו = מקור = המקרא
= שיי הויה = שיי הקדושים = 1345
= 346 = שיי המשלמים = קרן משה
= קרן הספר = עלץ משה = הספר העתיק הקדוש
= ראה פני

ערכנו את = 747 = זמן = אמון
= מקראות = להבין = השבת כפר אבותי
= 1746 = 747
= מחקנו את כל העבודה הזרה בתלמוד מכל דור

הבבלי = 49 = גלוי

התלמוד הבבלי = 534 = גלוי המולדת

הירושלמי = 601 = אם = אתר = תאר

התלמוד הירושלמי = 1086 = 87 = פז
= לבנה = עיר ציון

ערכנו את התלמוד = 1232 = 233 = רגל
= לבאר = לברא = תקן לב

ערכנו את התלמודים = 843 = רגלים
= לברא האדם = תקן לב עמך = 1842
= 843 = שב ישראל = אנחנו פה ארץ ישראל
= אנחנו היסוד ארץ ישראל

ערכנו את התלמוד הבבלי = 1281 = 282
= עברי = העברה = הערבה = דור כנסת ישראל
= מקראות גלוי המולדת = זמן גלוי המולדת

ערכנו את התלמוד הירושלמי = 834
= רגל אם = לברא אתר

וערכנו את התלמוד הירושלמי = 1839
= 840 = תולדת = המקדש פה אשה

ערכנו את התלמוד הבבלי וערכנו את התלמוד הירושלמי
= 3120 = 123 = כל חכמה = ענג = הנה חנה

התלמודים = 1095 = 96 = צו = פיו

ערוכים = 906 = אהרן

שני התלמודים = 1455 = 456 = תנו
= כלות = ימות = מותי = אדם קדמון
= שמות אדם בארץ = 2454 = 456
= מקום אדם בארץ

שני התלמודים ערוכים = 2361
= 363 = אני שב = שב כל חג
= המשיח = משה חי = הגשמי
= הספר בהוה

נצח = 145 = לנסח = קמח = מחק = המעגל
= אנחנו הכח = אנחנו היחוד = אנחנו עלץ לב
= 1147 = 148 = אנחנו לב עתיק הקדוש
= פסח = פסגה = כל הגה פה = פה נביא
= פה חנה = קהל אחד = סיני בהוה
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= ההוה עד כל מקום בספר בראשית

חוה = 19 = הוגה = עולם חדש = 1018
= שבי עולם = עריכת חדוש

מחקנו את = 605 = אדם = הצודקת
= נצח אתנו = לנסח כל אות

מחקנו את כל העבודה הזרה משני התלמודים ובכך טהרנו את הארץ מכל טומאה ועשינו מקום לצדיקים לשבת בה. ערכנו ונסחנו מחדש את כל הלימודים בהם הייתה קדושה, אך שבושים ואי-הבנות.

בכך, חזרנו לזמן ולארץ בראשית. אנחנו בעדן המשיח ממש ולכל דבר.


Friday, January 27, 2017

ב"ה

משיח בן דוד

משיח = 358 = השמחה = הגשמי
= ההגשמה

בן = 702 = שבת = בת מכל דור
= יום כולל = כולל דורות
= שישו הויה עולם שמחה = 1701
= 702 = שישו הויה עולם גשמי
= דורות הקדושים עולם גשמי
= 2700 = 702 = יודעים אתם
= אתם נולדים = אתם האדם הוה עד

עולם = 706 = יוצרת = שמחה שמחה
= שמחה הגשמה = אנשי משה = בדרך
= שבת כל בית ישראל = 1705 = 706

העולם = 711 = אין = אדון = אשתי
= הון = ההגשמה שמחה = משיח שמחה

עולם שלך = 1536 = 537 = אשר לאה
= אשר אלה = אצילות = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים

דוד = 14 = יד = הגו = אוהב = אהוב
= די = אגוד = גוף צדיק = 1013
= 14 = צדיק גורם = העתיק הקדוש אחד
= העתיק הקדוש המשכין שלום = 3011
= 14 = השמחה שבשמחה

גוף = 809 = נשמות קשורות = 1808
= 809 = גורם = גו נשמתי
= עלץ אברהם = קרן רחם
= העתיק הקדוש ברא אדם

בן דוד = 716 = ישות = חושבת
= יקום = קיום = שבת הגו
= גוף צדיק שבת = 1715 = 716

משיח בן = 1060 = אני = אנו כל בית ישראל
= כל חג = הנאה = שבת ההגשמה
= משה הקים = משה הקדום
= הספר הקדום

משיח בן דוד = 1074 = 75 = אני דוד
= מלה = העתיק הקדוש מתגלם
= בחכמה = הנביאה אתם = הוא חנה
= עלץ בחסד = הויה גלוי
= גלוי כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד ילדה
= גלוי הקדושים
= האדם הגלוי שמי המשים בארץ
= הגלוי עמך שמי השמים בארץ
= 3072 = 75 = אב חסד
= קבץ כנסת ישראל = 2073 = 75
= אב כנסת ישראל

המשיח הגיע = 451 = להיות = אמתי
= תורת מקדש = 1450 = 451
= מקדש כל ספר התורה

הנה המשיח הגיע = 511 = אשרי
= ההגשמה הגיעה עולם שמחה
= 1510 = 511 = את כל ימי

הנה כל האותיות = 938 = בשלום
= הנה כל האבירים

הנה כל האותיות בתורה = 1551
= 552 = בנך

הנה כל האותיות בתורה בסדר = 1817
= 818 = תחית = קרן אורים = אור תורה
= תקון תורה

הנה כל האותיות בתורה בסדר הנכון = 2598
= 600 = ם = קשר = שש = צודקת = צות בארץ
= 1599 = 600 = מלכות בארץ = חג גופך
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם שמחה
 = 3597 = 600
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם גשמי
= קבוץ כל ישראלWednesday, January 25, 2017

ב"ה

המשיח בא = שנוי

משיח  = 358 = השמחה

המשיח = 363

המשיח בא = 366 = שנוי

הנה המשיח בא = 426 = בית דוד
= עולם שמחה המשיח בא = 1425 = 426
= עולם גשמי המשיח בא
המשיח בא להיות עולם אתך = 2424 = 426

המשיח בא להיות אתך לעולם = 2454 = 456
= תנו = ימות = אדם קדמון =1455 = 456
= מקום אדם בארץ = שמות אדם בארץ
= שעשוע אדם בארץ

לימדו אותנו להאמין שהמשיח יבוא. אך, לא לימדו אותנו לזהות נכונה כשהמשיח בא. ביאת המשיח אינה מקרה חד פעמי. המשיח בא תמיד ובאופן מתמיד.

בכל פעם אנחנו רואים שנוי כלשהו, וכל העולם שלנו מאופיין בשנויים מתמידים, הרי שם אנחנו רואים את המשיח בא.

והנה בדור שלנו אנחנו רואים שנויים גדולים ממש: שנויים באקלים, שנויים גאו-פוליטיים, שנויים בכוכבים...שנויים ענקיים ממש. איך לא נראה כי המשיח בא בעצמה?

חשוב לנו לקבל את פני המשיח בשמחה הרי המשיח והמשחית אחד המה. הכל תלוי בגישותינו הפרטיות ובחירותינו להבין ולפרש את השנויים האדירים שאנו רואים יום-יום.

הבה נאמר בכל פעם בה אנחנו רואים שנוי קטן או גדול: הידד! ברוך הבא המשיח הקדוש!

Tuesday, January 24, 2017

ב"ה

דרך התורה

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל, הַחֵפֶץ לַיהֹוָה בְּעֹלוֹת וּזְבָחִים, כִּשְׁמֹעַ, בְּקוֹל יְהֹוָה: הִנֵּה שְׁמֹעַ מִזֶּבַח טוֹב, לְהַקְשִׁיב מֵחֵלֶב אֵילִים. - שמואל א' ט"ו : כ"ב

לָמָּה-לִּי רֹב-זִבְחֵיכֶם יֹאמַר יְהֹוָה, שָׂבַעְתִּי עֹלוֹת אֵילִים וְחֵלֶב מְרִיאִים; וְדַם פָּרִים וּכְבָשִׂים וְעַתּוּדִים, לֹא חָפָצְתִּי.
כִּי תָבֹאוּ, לֵרָאוֹת פָּנָי--מִי-בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם, רְמֹס חֲצֵרָי.
לֹא תוֹסִיפוּ, הָבִיא מִנְחַת-שָׁוְא--קְטֹרֶת תּוֹעֵבָה הִיא, לִי; חֹדֶשׁ וְשַׁבָּת קְרֹא מִקְרָא, לֹא-אוּכַל אָוֶן וַעֲצָרָה.
חָדְשֵׁיכֶם וּמוֹעֲדֵיכֶם שָׂנְאָה נַפְשִׁי, הָיוּ עָלַי לָטֹרַח; נִלְאֵיתִי, נְשֹׂא.
וּבְפָרִשְׂכֶם כַּפֵּיכֶם, אַעְלִים עֵינַי מִכֶּם--גַּם כִּי-תַרְבּוּ תְפִלָּה, אֵינֶנִּי שֹׁמֵעַ: יְדֵיכֶם, דָּמִים מָלֵאוּ.
רַחֲצוּ, הִזַּכּוּ--הָסִירוּ רֹעַ מַעַלְלֵיכֶם, מִנֶּגֶד עֵינָי: חִדְלוּ, הָרֵעַ.
לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט, אַשְּׁרוּ חָמוֹץ; שִׁפְטוּ יָתוֹם, רִיבוּ אַלְמָנָה.
- ישעיהו א י"א-י"ז

בַּמָּה אֲקַדֵּם יְהוָה, אִכַּף לֵאלֹהֵי מָרוֹם; הַאֲקַדְּמֶנּוּ בְעוֹלוֹת, בַּעֲגָלִים בְּנֵי שָׁנָה.
הֲיִרְצֶה יְהֹוָה בְּאַלְפֵי אֵילִים, בְּרִבְבוֹת נַחֲלֵי-שָׁמֶן; הַאֶתֵּן בְּכוֹרִי פִּשְׁעִי, פְּרִי בִטְנִי חַטַּאת נַפְשִׁי.
הִגִּיד לְךָ אָדָם, מַה-טּוֹב; וּמָה-יְהֹוָה דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת, עִם-אֱלֹהֶיךָ. - מיכה ו ו-ח


זאת הדרך. זאת הדרך היחידה. אין עוד. אין לה משנה. זאת הייתה הדרך בימי הנביאים. זאת הדרך בדורנו. זאת הדרך בכל דור ודור. זאת תהיה הדרך לעולם ועד ולנצח נצחים. אין דרך אחרת. אין שום צורך למשנה לתורה המסביר לנו איך לערוך טקסים מוזרים - כי ה' לא דורש מאתנו לערוך טקסים. אין שום צורך למשנה לתורה המדבר על שדים וכל מיני דברים בדיוניים כי אמונות טפלות אינה דרך ה'. הקוראים תורה בעינים טהורות לא רואים עריכת טקסים בה - אלא לימודי צדק ומשפט, חסד ואחווה וסודות החיים. ה' דורש מאתנו לחיות בצדק בדרך הטבע בארץ. זאת המצווה. זאת התורה כֻלהSaturday, January 21, 2017

ב"ה

מהו חשמל?

וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ, וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה, עַל-נְהַר-כְּבָר; נִפְתְּחוּ, הַשָּׁמַיִם
, וָאֶרְאֶה, מַרְאוֹת אֱלֹהִים. בַּחֲמִשָּׁה, לַחֹדֶשׁ--הִיא הַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁית, לְגָלוּת הַמֶּלֶךְ יוֹיָכִין. הָיֹה הָיָה דְבַר-יְהוָה אֶל-יְחֶזְקֵאל בֶּן-בּוּזִי הַכֹּהֵן, בְּאֶרֶץ כַּשְׂדִּים--עַל-נְהַר-כְּבָר; וַתְּהִי עָלָיו שָׁם, יַד-יְהוָה. וָאֵרֶא וְהִנֵּה רוּחַ סְעָרָה בָּאָה מִן-הַצָּפוֹן, עָנָן גָּדוֹל וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת, וְנֹגַהּ לוֹ, סָבִיב; וּמִתּוֹכָהּ--כְּעֵין הַחַשְׁמַל, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ. – יחזקאל הנביא א' א-ד

שנה = 355 = מחשבה = בחמשה = המשבח
= על נהר = רנה על = ספר באהבה
= חקר לב באהבה = חקר לב השטן
= 1354 = 355

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222 = העתיק הקדוש חוזר
= העתיק הקדוש מופיע באהבה

על נהר כבר = 577 = חסד שרה
= כנסת ישראל שרה = 1576 = 577
= אלה ישראל

חשמל = 378 = לשמח = ליצר כוכב
= שבוע = כח שמי = יחוד שמי
= הויה משיב = הויה מחדש = כל עושי השלום
= 1377 = 378 = הנה עושה שלום
= עושה עולם שלום גשמי = 2376 = 377
= עושה עולם שלום שמחה = גילה כל רעי

החשמל = 383 = פגש = בא ממש
= בא ישע = שלמה משכין שלום
= 2381 = 383 = שלום האמת
= 1382 = 383

כח החשמל = 411 = אתי = תהו = אלישע
= יהי ממוש = הויה הישע = יד שמאל הויה
= צבא עושה שלום = 1410 = 411
= דעת שלום = כחמות שלום
= הכח לשמח

הכח חזר = 248 = רמ"ח = חמר

הכח חוזר = 254 = נדר = כל דר
= כל צדיק = כל צחוק = אליה עולם אשר
= 1253 = 254

כח החשמל חזר לארץ ישראל.

כח החשמל חזר לארץ ישראל = 2298 = 300
= ש = מסר = כפר = כעיר = הערכה
= ערכי = יצר = מכל דור = בצבור
= כל נר = כל אור גדול = כל תקון גיל
= 1299 = 300ב"ה

אנחנו כבר באחרית הימים

באחרית = 621 = היום = חגים = חג עמך
 = חג אדם = ראיתי = הדורות
= כתר העתיק הקדוש = 1620 = 621
= כל אוהבי שלום עמך

באחרית הימים = 1286 = 287 = היום הימים
= רופא = פארו = ואפר = פזר = מזמר = ממזר
= תקון ועד = תקון לכל = תקן מועצת החכמות
= 2285 = 287

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222 = העתיק הקדוש חוזר
= העתיק הקדוש מופיע באהבה

אנחנו = 115 = אנו נח = אנו לב הויה
= אנו לב הקדושים = 1114 = 115
= אנו לב כל בית ישראל יחד
= אנו לב כל בית ישראל כתר ישעיהו
= 2113 = 115 = ישעיהו יגן
= את כל הכוכבים = כח עיר ציון
= אנו כל השמות בספר בראשית
= 115 = חזק = עליה = עמה = עמדתם
= ארץ אחד =  אלהינו אחד
= ארץ אהבה = בעל אהבה = אלהינו אהבה
= אהלינו אחד = אהלינו אהבה

אנחנו כבר = 337 = שאול
= אנחנו ספר דברי הימים = 1336 = 337

הימים = 665 = הסתר = הנה אדם
= אדם עולם שמחה = 1664
= 665 = אדם עולם גשמי

אנחנו כבר באחרית הימים = 2622 = 624
= שרה אמנו אתכם = 1623 = 624 = ידים
= אוהבים = אוהב האדם = יד עליך
= דוד עמך
Thursday, January 19, 2017

ב"ה

שבת – יום אחד

אנחנו מתקרבים ליום אחד שהוא כלו שבת. מה פירוש הדבר? מה תהיה החוויה?

יום = 616 = התורה = את ההרה = כתב צדק
= אתה עצמי = אתה נולד עמי = אתה מוליד עמי
= אתה אליהו הנביא נולד = אתה מוליד אליהו הנביא
= אתה יודע אליהו הנביא = אתה מועד הוה עד
= מתגלם מבשר = 1615 = 616 = השטן אם
= שישו = שושי = דורות = אנחנו אשר

שבת = 702 = בן = בת מכל דור = ברך
= אתם יודעים = 1701 = 702 = אתם נולדים
= אתם מולידים = אתם האדם מוליד
= אתם אב ואם מוליד = אתם אב ואם נולד
= אב ואם מוליד הרצון = אתם אב ואם זוג עד
 = אתם זוג אב ואם מתגלם
= 2700 = 702 = יום כולל = כולל דורות
= הנה יום הויה = חיים עד = ברכות עד
= נחמת צדיק = נחמת דר = תקון כל מתה
= חכמה יום אחד = חכמה חוה האדם
= האדם הוגה חכמה = שחר צדק
= שחר נולד בארץ

לחות = 444 = חלות = מקדש = נאבקתי עם עצמי
= 1443 = 444 = תלדי = ילדת

הברית = 617 = הר בית = בתה הרה

בריתי = 622 = בתי הרה

לחות הברית = 1061 = 62
= אני העתיק הקדוש = עלץ כל חג
= כל קרן העתיקה הקדושה
= מי העתיק הקדוש העתיקה הקדושה
= 2060 = 62 = בני = הבנה

תקון לחות = 1650 = 651 = האלהים
= כל אם = נאם

תקון לחות הברית = 2267 = 269 = הסדר
= בני אור = תקון בני = תקון הבנה
= בנה עם ישראל = 1268 = 269
= תקן כל חי = תקן בכל הוה = שקף בכל הוה
= דבורה אליהו = רזי אליהו = עולם בניך
= בן כמוך

דבר הויה = 232 = הויה מופיע
= יהי אור = יהי תקון = אלף כל שכל

יהי = 25 = כה = אחיו = אחוי = קבוץ הוה
= 1024 = 25 = יד העתיקה הקדושה

ויהי = 31 = אל = לא = יהיו = זוג באהבה
= לתם = 1030 = תלם = לעלץ = כח אב

ויהי אור = 238 = רחל = אלף תו
= 1237 = רגלה = ברא לה = ברא יהודי
= לפענח = ויהי תקון = לב הויה פעל

יום אחד = 629 = האוהבים = אם יחוד = כח אם
= עלץ חיים = קרן חיים = ברכות העתיק הקדוש
= 1628 = 629 = אחד דורות = אחד התורה
= התורה אהבה = חוה האדם = האדם הוגה
= עמך גוי = אנחנו אשר אחד
= אנחנו אשר אהבה
= תקון שני לחות הברית = 2627 = 629
= תקון כל ספור הויה = המקרא כל תקון הויה
= הצדיקים תקון כל דבר המקרא

אור = 207 = תקון = שקוף
= ראה קרן = 1206 = 207 = דבר עלץ
= העתיק הקדוש מופיע

בראשית = 913 = שם אחד = אור עולם
= תקון עולם = 1912 = 913 
= אור שבת כל בית ישרא = זאת שרה
= אהבת שרה = זאת הלכה למעשה
= אהבת החקים העליונים
= אשרי בת = אשר בתי
= בית אשר = מתגלמת = ראי בן = ראי שבת
= העתיק הקדוש מופיע בדרך = גוף בארץ
= גוף לעד = אוצר התורה = יודע אור התורה
= מוליד אור יום = תקון דורות הוה עד
= יודע אותיות = מוליד אבירים

אור שבעת הימים = 1644 = 645 = השמש
= גן אמתך = שבת סוד תקון הימים
= 2643 = 645 = גיל שרה אמנו

אחוד כל הכוכבים = 732 = לבן = לברך
= לשבת = אחוד תשובה = אנחנו פה לבך

אור כל הכוכבים = 920 = תקון כל הכוכבים
= 1919 = 920 = תקון כל גנים
= דבר העתיק הקדוש כל גנים
= כל הכוכבים סוד עלץ וצהלה
= ראה קרן כל הכוכבים
= יד אהרן = אהרן אוהב = אהרן דוד
= אהרון גוף צדיק = דור קים = דור קדום
= וכל גוף הצדיק שריר ובריר וקים
= 2918 = 920 = כ"ץ

אחוד אור כל הכוכבים = 939 = אב שלום
= בראשית הויה = הויה שם אחד
= הויה שם אהבה = הקדושים שם אהבה
= כל בית ישראל יחד שם אחד
= כל בית ישראל יחד עולם צדק אחד
= 1938 = 939 = הצדיקים עמי
= אליהו הנביא הצדיקים

הויה מוליד בת ובן = 1226 = 227 = זכר
= ברכה = אור חוגג

נקבה = 157 = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים = ראה נץ = ראה שמים
= דבר ספר האדם

זכר ונקבה = 390 = השכינה = שפי
= פי מסר

יום אחד הוא שבת = 1343 = 344 = פרדס
= שמד = של דוד = של יד = ליצר גוף צדיק
= גוף של צדיק = פני צדיק = עיני צדיקWednesday, January 18, 2017

ב"ה

דבר אמתך באהבה – דבר הצדיקים

דבר = 206 = ראה = מופיע = עלו על
= עלו יודעי = צוחק אתם = 1205 = 206
= צו חק הרצון

דברו = 212 = רואה = האור
= ברי = הרבה = התקון = 1211
= 212 = עם ישראל = השקוף

דברי = 216 = המופיעה = פי ומעי
= צו עמי = צו אליהו הנביא

אמתך = 941 = אמץ = ישעיהו שמר
= חקר לב אם = שלט בם = אשר לבבות

דבר אמתך = 1147 = 148 = קמח
= המאבק = המעגל = פסח = נצח
= פה נביא = כל הגה פה = מצחי

דברי אמתך = 1157 = 158 = נצחי
= פה הנביאה = נביאי פה = יסוד החכמה

באהבה = 15 = י-ה = קרן דוד = 1014
= 15 = עלץ דוד = עלץ אוהב = עלץ אהוב
= העתיק הקדוש גוף צדיק = 2013 = 15
= יד העתיק הקדוש

אמתך באהבה = 956 = ספר התורה
= ספר הדורות = התורה חקר לב
= ושמים = נושם = כלו עולם צדק
= עולם צדק להויה = האדם הקדמון זורע אור
= 1955 = 956

דבר אמתך באהבה = 1162 = 163
= דבר ספר התורה= ראה ספר התורה
= ראה חקר לב דורות = יודע חכמה
= פה החכמה = רגלי אבותיך

דברי אמתך באהבה = 1172 = 173
= כל ענג = הנביאה המלכה = יודעי חכמה
אמתכם = 1061 = 62 = כתר אמת
= בני = הבנה = אני העתיק הקדוש

דברו אמתכם = 1273 = 274 = ערד
= עדר = סדרי = אנחנו פה עד
= צדוק מתגלם = צדקו מתגלם
= כל הצדיקים מכל דור בארץ = 2272
= 274

אמתכם באהבה = 1076 = 77 = עז

דברו אמתכם באהבה = 1288 = 289 = פטר
= ממטר = אפרח = פרחתם = פרח תם
= פרח העתיק הקדוש = האור עז = עז עם ישראל

דברו את = 613 = בריאת

דברו את אמתכם באהבה = 1689 = 690
= רעיתי = קדוש רעי = דרור רעי = הכהנים

הופעתי = 571 = מלאך = לישראל
= מסר ירמיהו

מסר מירמיהו = 611 = תורה = את הרה
= אתה גבר = את עצמי = ספר ירמיהו
= פרש אל = אלפך = עולה שר = עצמות גב
= גם את רות = משה רבנו ישעיהו רות
= 1610 = 611 = עלץ האדם = קרן האדם
= עלץ עמך = קרן עמך = עלץ אב ואם
= עמך תם = האדם תם = קרן אב ואם
= עתיק הקדוש אב ואם = העתיק הקדוש האדם
= העתיק הקדוש עמך = צדוק אלישע
= צדקו אתי

מסר מהצדיקים = 1159 = 160
= מהצדיקים מכל דור = נקוד
= נקי = מאליהו הנביא = צמד הקדושים
= צמד כל בית ישראל יחד

דבר הצדיקים = 1025 = 26 = הויה
= ראה הצדיקים = הגוף המופיע
= הקדושים = כל בית ישראל יחד