Monday, February 27, 2017

Thursday, February 23, 2017

ב"ה

מצאתי ישראל

עמלתי ומצאתי את העלץ בישראל. וכאשר אתם תראו את מה שמצאתי, תאמינו ותדעו.

ישראל = 541 = מצאתי
= המצות = מאשר = אשר לי
= אשר גואל = ראש אל גו
= אשר אל גו = אמך = הולך
= חג לך

הבה נראה, בע"ה, את פנימיות החלוף לישראל  - המילה מצאתי

מצ = 130 = סיני = צהלה

א = 1 = 1000 = עלץ = תם

תי = 410 = קדוש = קדשו = דרור

לכן,

ישראל = 541 = צהלה עלץ קדוש
= 1540 = 541 = צהלה עלץ דרור

B"H

TO BE MASHIACH (The Messiah)

Willing the Heart to be Happy and being able to sustain that state is *the* Supreme Act of Will.

That is the nullification of our will (to be in a blue funk) into HaShem's Will for us - that we be Joyous for eternity.

It is the level of control over our Body that begins the journey to mastery of all the Material Creation. Understand this! That is what is called HaYechidah - the unification with God.

Being able to will our Heart to be Joyous and sustain that state is also what transforms our flesh into HaMishkan (The Tabernacle).

To be Happy at Will, and be able to sustain the state of Joy, *is* to be Mashiach.Wednesday, February 22, 2017

FOR THE RABBIS

Gifts of Torah for the Rabbi who has everything.
WOULD THAT THE "OBSERVANT" WOULD DO REAL TSHUVAH

If I could, I would say this to every Rabbi and every Jew who thinks they are Torah observant:

Torah is not a book of ceremonies. Torah is the Book of Life and it is the Book of Creation. What you are doing when you do your ceremonies is doing a very strange enactment of the processes of Life. In doing those strange simulations of the processes of Life, you and the other Jews who think you are doing HaMitzvot, who are distancing yourself from Your Self are creating a world that is a simulation. You are creating this world as a world of illusion because you are not doing the real Mitzvot, which is living Life in Holiness. Then you wonder how it is that you are living in a world of lies and illusion and deception. Did you ever stop to ask honestly where the world of illusion came from? It is precisely your doing mitzvot symbolically that is creating a world that is not real.
You are running away from Life and taking refuge in something like a child's play in grade school in which a person pretends to be a leg or a lung or an arm for the sake of display. You are acting in a play of Life, and thinking it is the real thing. HaMikdash was never destroyed. HaMikdash never was a building of stone with cold metal implements. It is our Bodies and every Holy thing that we do together with our Bodies in the Creation.
If you tell the Creation that Mashiach will come one day, you are issuing the Creation a directive to keep the Mashiach coming one day but never arriving - perpetually. Is that what you want?
Please, PLEASE, have mercy on yourself and on the creation and abandon this simulation and return to being Ein Sof B'Guf - because that is who we really are.


ב"ה

אין סוף בגוף

את כבר אין סוף בגוף = 3011 = 14 = דוד = יד

אתה כבר אין סוף בגוף = 3016 = 19 = חוה = גוי = הוגה = היד

הויה = 26 = בידי = את כבר הוא אין סוף בגוף = 3023 = 26
= כל בית ישראל יחד = 1025 = 26

 אתה כבר = 628 = חיים = חכם = אתה ספר דברי הימים = 1627 = 628

אתה כבר הוא אין סוף בגוף = 3028 = 31 = א-ל
= היהודים אין סוף בגוף

כל היהודים אין סוף בגוף = 3078 = 81 = אנכי


Tuesday, February 21, 2017


ב"ה

גרי צדק

גר = 203 = באר = ברא = אם אם
= 1202 = 203

תושב = 708 = שבות = אתה שב = ושבת
=  בת שמי השמים = 1707 = 708

גר תושב = 911 = רות מסרה = מסר תורה
=  תורה מכל דור = אם אם ובן = 1910 = 911
=  אם אם בת שמי השמים = 2909 = 911
 = יוצר אדם 

גרים תושבים = 2131 = 133
 = הויה + שוא נע + חלם + קמץ
אל אלהינו

גרה = 208 = הגר = יצחק
 = ראשון = 1207 = 208 = עולם אשר

רחל = 238 = לגרה = ויהי אור

התושבות = 1119 = 120 = בני נח
 = עמי = עומד = מועד = אליהו הנביא

גרי צדק = 407 = אות = אתו

אות היא לעולם

גרי הצדק = 412 = בית = בתי = בקדשו
=  אותה = האות אות ה
=  בשמי בשמים בארץ = 2410 =
 = אתם שמי השמים בארץ = 3409 = 412

מדובר בבית המקדש.

מקדש = 444 = לב בתי = תלדי = ילדת
=  לב גרי הצדק

גוף גר = 1012 = 13 = ברא גוף = אחד = אהבה
= אברהם צדיק = אברהם צוחק

גוף גר צדק = 1206 = 207 = אור
= תקון

גר צדק גוף הויה = 1232 = 233 = רגל
 = לגר = לברא = תקן לב
MESSAGE TO NOAHIDES - B'NEI NOAHMonday, February 20, 2017


B"H

THE TIME OF THE REDEMPTION HAS COME

The time has come for the Redemption of the Jewish People from the heresy of the Babylonian Talmud and Babylonian avodah zarah. This material World that HaShem created for us, and so dearly desires a Home in, is not a simulation, not a trial, not an anteroom. Our Lives are not practice sessions 
.
This is the highest Heavens on Earth. This World is HaShem's greatest accomplishment. It is infinitely higher and infinitely greater than any spiritual world. We are not here to do weird ceremonial re-enactments of Life. We are not here to suffer and await a better world "in heaven". We are in the highest Heaven and we are meant to rejoice in it in Holiness. But the rabbis would not have it so 
.
This World is not a test and it is not a practice run. We are here to live Life in holiness and Torah teaches us how to do just that 
.
HaMikdash is our Bodies, our Societies and everything we build in holiness to be shared with one another. That the rabbis do not understand that the World to Come is the World that is always Coming and they do not see Who is coming to us continuously to deliver this magnificent Gift to us Personally is because they have rubbed their eyes in Babylonian mud so that Eretz YisraEl does not touch them and they do not see it or feel it - though they are smack, dab in it 
.
It is not enough that you have destroyed the Jewish People. Because of your lying teachings my People did not know that we are the Masters of the Material World, because you kept that knowledge from us from the times we are helpless Children. So they died in their many millions in the Material World never knowing they could save themselves. Now you want to bring your horrors to the B'nei No'ach too 
.
The witchcraft of the Babylonian Talmud has taken innumerable Souls and Bodies out of this world by treating it as a trial run. Only the worst kind of ingrate cannot see the holiness of this World. And you rabbis, you purveyors of prozbul and heter mekhirah, will make an accounting to HaShem and to all the Souls and Bodies that you have harmed with your witchcraft by busying them with meaningless ceremonies instead of teaching them that We are The Temple. I promise you. You will stand before all of our Holy Mothers and Fathers and Prophets and you will tell them why you sold their Children to Ba'al.

Saturday, February 18, 2017


ב"ה

ההומוסקסואליות התורנית של הרבנים

אתם יודעים למה כל מה שהרבנים מלמדים בתורה הם דברי רבנים? כי השכינה אינה רוצה להזדוג אתם. הם לא מדברים באהבה או בעדינות או באמת. אז רוח הקודש בורחת מהם. מה נותר להם? הומוסקסואליות תורנית. הם דשים בנדושות כי השכינה אינה מתקרבת אליהם עם חדושים.
בתסכולים הם מנסים ללמוד קבלה. זה מין אונס. הם מנסים להכריח את השכינה להכנע להם. אז הם נקוזים.ב"ה

מהו כאב?

כאב הוא הנאה יתרה. כאשר זיו החכמה יורד עלינו וגופנו אינו מוכן לקבל הנאה ברמה ההיא, אנו מרגישים את ההרגשה העזה ככאב. מה עלינו לעשות? להתבטל בשמחה! כך אנחנו הופכים את ההתלבטות להתבטלות. להיות בטול הוא להיות לטוב [= יהיה טוב = כי טוב] להיות בטול הוא לקבל את הכל כי טוב, לטובה.

נראה את פנימיות המילה כאב אם נבין אותה כצירוף של שתי אותיות.
כ + ג (כי א+ב = ג).

כ = 20 = חזה = חוגג = בעל שום טוב
= 1019 = 20 =  המגלה שלום = עלץ הוגה

ג = 3 = אב = בא = בעלץ = 1002 = 3
= בתם = קרן אתם = 2001 = 3 = אתם קרן
= העתיק הקדוש אתם = את אם

החילוף האחרון מסביר מדוע מקובלים סובלים. איך גבר יכול להיות אם? רק המקובלים ברמות של נביאים מבינים ענין זה. אם מקובל מנסה להבין ענין שרק נשים יכולות להבין ברחמיהן על ידי המח שלו בלבד, הוא סובל.

כאב = 23 = החי = זיו = חוגג בא
= המגלה שלום בעלץ = 2021 = 21
= בעל שם טוב בא = 1022 = 23

כואב = 29 = הויה בא = הויה אב = חגיגה
= בדיחה

הקבלה נלמדת נכונה אך ורק בצהלה.

הקבלה = 142 = הוא* צהלה = צהלה בי

*בתורה המילה היא גם כתובה הוא.

מה עלינו לעשות אם הורדנו יותר מדי זיו והגוף סובל?

אנחנו חייבים ללמוד כצדיקים אמתיים.

צדיק = 204 = דר = רד = צו חק = צחוק

הצדיק האמתי הוא הצוחק. אנחנו צריכים להוריד את צחוק הויה אל הבריאה.

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים = האדם צוחק
= צוחק עמך = עמך צו חק

אנחנו צריכים להיות רחמניים אמתיים.

רחמ = חמר = רמ"ח = מחר = הגמר
= במראה = מצחיק

אנחנו צריכים ללמוד לצחוק. אנחנו צריכים לראות כי הויה מצחיק אותנו בתורתו - תורת משה.

משה = 345 = הספר = גופי מדבר = קול צדיק
= קול הצוחק

אנחנו צריכים ללמוד להבין את הבדיחות של ה'. המבקש להיות ביחידה חייב לראות ולהיות בדיחה.

הנה הנס שכל סובל מבקש.

בכל מקום בחלופים הבאים בו כתוב אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

נס = 110 = העלה = כל עולם שמחה
= 1109 = 110

בברכות לרפואה שלמה!

רפואה שלמה = 667 = שלום עליכם
= 1666 = 667 = עלץ כל יום = קרן כל התורה
= קרן כל דורותFriday, February 17, 2017

Wednesday, February 15, 2017

ב"ה

המשיח מתגלה לכל אוהבי שלום בחג פורים השנה

עלינו להבין כי התגלות המשיח אינה כמתואר בפיהם של הרבנים.

המשיח הוא אשנב בזמן בו רק אוהבי שלום יכולים להכנס. שם כל אוהבי השלום חיים בשלום. הוא המשגב לאוהבי השלום. הוא המקום בו אוהבי שלום נחים בשלווה ובשקט ובנחת רוח ואין שום רודף יכול לגשת עליהם. המשיח הוא ההוה התמידי. בנקודת הכניסה הוא נראה כאשנב קטן, כאישון העין. אולם, העובר את השער הקטן ימצא כי הוא נכנס למרחבים  שאין לתאר אותם בהם נופים יפים עד מאד.

משיח = 353 = השמחה

המשיח = 363 = נגיש = משה חי
= משגב בהוה = אשנבי = שיא אליהו
= שיא ישעיהו בן אמוץ = 2361 = 363
= משגב העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= אני שב = אישון משה = 1362
= 363 = אישון משגב

המשיח מתגלה לכל אוהבי שלום בחג פורים השנה
= 3150 = 153 = נס גדול = כל ימי גיל
= סוד חנכה = בצלאל = כל אשנב בזמן
= 1152 = 153 = כל אשנב במקראות

התגלות המשיח = 1207 = 208 = יצחק
= הגר = הבאר = בראה = עולם אשר = ראשון
= עלץ אור = קרן אור = אור העתיק הקדוש

שלום = 936 = מפורים = חוגג כפורים
= חזה כפורים = חזה התורה מכל דור
= חוגג התורה מכל דור = החי בראשית

אוהב שלום = 950 = שמים = כל שם
= ספר האדם = כל עולם צדק = שלמה המלך

אוהבי שלום = 960 = נשים = שנים
= הנה עולם צדק = עולם צדק עולם גשמי
= עולם צדק עולם שמחה
= הנה כנסת ישראל האבירים
= קבל האבירים

כל אוהבי שלום = 1010 = 11 = וה = חג
= א"י = גם גרי צדק = צדק עליון
= העתיקה הקדושה = שי"ן = מכל דור קדום
= אהרן בארץ = והכל שריר ובריר וקים לעד
= 2009 = 11
= והכל שריר ובריר וקים בארץ
= 3008 = 11
= אני שריר ובריר וקים בארץ

כל אוהבי השלום = 1015 = זוג = הוה
= החג = י"ו = היא

המשיח הוא ההוה התמידי והנצחי בו רק אוהבי השלום יכולים להכנס. זאת ארץ ישראל. המשיח הוא המשגב לנרדפים.

לנרדפים = 974 = דעץ = עדן צדקו
= דוד אוהבי שלום = אוהב אוהבי שלום
= לבו שלום = פרדס בחיים = שם בחסד
= עד שם = מתגלם שם
= עולם צדק מתגלם = 1973 = 974
= בשם כנסת ישראל

לכל אוהבי שלום = 1040 = 41 = אלי
= שלום בארץ = שלום לעד
= מקץ = ספר מלכים = עלץ אבותיכם
= 2039 = 41

חג לכל אוהבי שלום = 1051 = 52 = בכל
= אליהו = ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52
= כלב = לב חוגג = חזה השוכן = השוכן חוגג

הנה אליהו בא!

הנה אליהו בא = 115 = עליה = אנחנו
= חג בארץ = 1114 = 115 = חזק
= על יד העתיק הקדוש

ולמוכנים לקבל אותו כבר היום

קבל את אליהו היום = 1206 = 207 = אור
= הויה בלבי עלץ וצהלה

קבלו את אליהו היום = 1212= 213 = גרי
= בראי = חג אשתך = א"י אשתך
= תקן העתיק הקדוש כל אוהבי שלום
= 3210 = 213

חג הישועה = 407 = אות = גרי צדקב"ה

שמים = 950 = אוהב שלום
I Have Been Meaning to Say This to CHaBa"D Rabbis for YearsIt is suggested in a lecture by a Rabbi from CHaBa"D, with whom I learned that Tanya is the story of us.

Tanya is not the story of me and I remember being appalled by it when I learned with CHaBa"D. No one who really loves puts a limit on someone's potential Moral development and closeness to HaShem. No one who really loves believes there is one tzaddik hador.
Telling people that most of us are beinoni'im is not a statement of fact. It is an hypnotic suggestion.
In fact, if you thought in terms of Gematria, you'd know that the letters ב and נ, which are the basis of the word benoni are the gematria of the name Eliyahu. If you do not believe that every Jew is potentially on the level of Eliyahu, then you are not student of Eliyahu. He agreed to give his student Elisha TWICE of what he had attained. That is a true Tzaddik. And can you imagine how he would have reacted had Elisha put a picture of him on his wall??? You may be subject to that kind of suggestion. But I am a true Jew and I am not suggestible by avodah zarah.Torah is the story of me.It took me ten years to get the CHaBa"D avodah zarah out of my psyche entirely and return to real Torah. Only a Jew can stand up to that kind of a nision and prevail. Your Rebbe was a very powerful and clever man. But HaShem is Ein Sof and your Rebbe was not.You knew that I could not be brainwashed and that is why you suggested that I leave the seminary and find my own way. For that, I bless You. I did find the real way. It is TaNa"Kh and only Ta"NaKh. It is the ancient Way that is eternal, but is expressed anew in every generation. It is the Way of our Holy Mothers, in which we find the Love of Sarah, Rivka, Leah, Rachel, Bilhah and Zilpah, mammash, and our Holy Fathers and the Prophets. It is the way before the Babylonian heresy. It is The Holy Land under the impacted, obdurate, and cemented overlay of the Talmud. It is the Way in which we know that HaMashiach is Moshe Chai and we live and learn Torah with Moshe Rebbeinu in the Eternal Now.