Friday, June 23, 2017

ב"ה

סודות הטבילה

הטבילה = 61 = אני = הנאה
= נוה = משכן = 1060 = כל חג
= לבטח בי = אנו כל בית ישראל
= כל בית ישראל הטבולה
= ילד טוב = טוב בלבי = ילד זהה
= זהה יוד הא וו הא

בטול עצמי = 257 = טובל עצמי
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= כל אור = כל דבר עתיק הקדוש
= 1256 = 257 = כל תקון

סודות הטבילה = 537 = אצילות
= לב שרה = הלב שר = לשון שר
= 1536 = 1537 = אשר לאש
= ראש אלה = קול ישעיהו
Wednesday, June 21, 2017


The State of Israel's Singular Peculiar Natural  Resource

From its very founding the State of Israel has marketed its singular, peculiar, most desirable natural resource – Jews. They knew that they could depend upon this cash crop for endless funds. Jewish brains for special projects. Jews for experimental purposes, all kinds of experimental purposes. Jewish Children's body parts were the most valuable among this natural resource. Do Jewish hearts work like other hearts? Is Jewish blood the same color as others? Do Jewish eyes see what others' eyes see? Is the Jewish brain different than that of others? Do Jews have more, or less, spleen than others? Do Jewish bodies respond to radiation differently than others?

The morbid interest continues to this very day. Make no mistake about it – and it is capitalized upon to this very day. The state that calls itself Israel depends upon this morbid curiosity for much of its income.

The Jewish brains that were once dedicated to research were, and are, now cut out and sold for dissection, staining and viewing under microscopes. The Jewish hearts that produced some of the greatest works of moral philosophy in the world were now preserved in jars, floating in formaldehyde. The Jewish eyes that lovingly learned Torah or spent endless hours, days and years reading the world's literature for inspiration were cut out and sold. Members of the burial society have attested that a significant percent of the bodies that they were given to prepare for burial had been emptied of their contents, sewn up and glass eyes had been placed in their heads so that their Families would believe their loved ones were being buried with their eyes.

The matter was brought up to the government. They did nothing to stop it.
The people running the state that presumes to call itself Israel gained the trust of the Jews who understood the Holy and precious-beyond-measure Name Tziyyon very differently than do "the Zionists" – and then set about destroying our Moral Spirit, sending us to war to utterly undermine us morally, committing every sort of horror and taking pains to see to it that the crimes were committed by people bearing Jewish names, purveying an increasingly distorted version of Judaism in our schools to our Children and hacking apart and selling our bodies for research.

And the morbid interest continues to this very day make no mistake about it.

It is not just our loss. It is the world's loss. It is primarily  the world's loss. Why is there no Emma Goldman today? Why is there no David Bohm today? Why is there no Rabbi Yishayahu Leibovitch today? Why? Because the state that presumes to call itself Israel targets the Children who might develop into such figures when they are in school and systematically destroys them before they can develop. If, by some miracle, they manage to get through the net, the state that presumes to call itself incriminates them on some bogus charge, povertizes them so as to render them helpless, perpetually vulnerable, and thus ineffectual, or just chops them up and sells them for parts for bizarre research.Tuesday, June 20, 2017

ב"ה

אחד

אם ובת = 1009 = 10 = י

הויה = 26 = אחד אחד = היא אם ובת

הויה אלהים = 672 = היא אם ובת מדברת
= 1671 = 672 = היא אם ובת לדורותב"ה

מה זאת המצוה עלינו לעשות?

לאה שרה צוחקת = 1145 = 146
 =אלה שרה צוחקת = המצוה
 = קמו = קולי = עוללי
=  גופי טובל = טוב לגופי
 = בטול גופי = בטול נמוג = כי גופי טוב
 = כי גופי זהה = ישראל צוחקת
 = צחוק ישראל כל שכל
 = צו חק אמך כל שכל
=  צחוק ישראל כל ספרי
 = צדיק כל עפר ישראל
 = ישראל עץ החיים = 2144 = 146

שמעתי = 820 = כ"ף = חברים
=  ההרים = קדוש קדוש

שמעתי צחוק = שמיעת צחוק
= 1024 = 25 = יהי = ידי עתיק הקדוש

שמיעת צחוק שרה = שמעתי צחוק שרה
= 1529 = 530 = אשר דבורה בת פרימעט
=  רזי אהבה מכל דור = לך

שמעתי קול שרה = 1461 = 462
=  אמהותי = את אני = כל בית
= תבני = הבנתה

שמעתי את קול = 1357 = 358 = משיח

שמעתי את קול שרה = 1862 = 863
 = תומר דבורה = דבורה אלהים
=  דבורה מדברת = משה קורדברו
=  משה חיך = שרה משיח = המשיח שר


שמעתי את קול שרה והנה הלכתי.

שמעתי את קול שרה והנה = 1928 = 929
 = ברית חדשה = שמעתי את קול שרה גלגל
= שם דבורה בת פרימעט
= עתק של דבורה בת פרימעט

שמעתי את צחוק שרה מתגלגל = 2436
= בת לאה = בת אלה = גלגול של לאה
= לחת* = חלת

*לֻח
ֹת

שמעתי את קול שרה והנה הלכתי = 2393
 = 395 = נשמה = כל הספר = כל זרע נביאה
=  כל עבר* הנביאה = הנביאה כל ערב
=  כל עבר חכמה = כל ערב חכמה

טובלת = 447 = אמות = אות מ
= בת היהודיה = גלגול של היהודיה

אנכי טובלת = 528 = חייך
= יחיך = אנכי בת היהודיה

אנכי טובלת בחלב = 570 = מלך*
= ינקתי = הנקה קדשו = עתק

*מלך =>
milch
 = >
milk

אנכי טובלת בחלב שרה =  1075 = ע"ו
= המלא = מלאה = יכולה
= עבד = לב בלבי = לב יוד הא וו הא
= אל היהודיה = אלה יהודיה
= ניחח

ברית = 612 = בים

טובלת בים חלב שרה = 1604
605 = אדם = אם כל בית ישראל
= קרן עץ החיים = 2603 = 605
= עץ החיים העתיק הקדוש

אנכי טובלת בחלב אמי שרה = 1126
= 127 = נבעה = כנסת ישראל כלה
= היום שרה = ראיתי שרה
= שרי את ההרה
= את שרה המיניקה = את כהן
= את כל העם = ישעיהו שרה המיניקה
= אצלו

ים חלב חכמת שרה = 1623 = 624
= ידים = אוהבים = הגוים = אדם חוה
= אדם הוגה = חוה אם כל בית ישראל
= כל בית ישראל אם עולם חדש
= 2622 = 624 = יחד שרה אמנו
= שרה אמנו אתכם
= שרה אמנו כתר ישעיהו
= ישעיהו כתר שרה אמנו


ב"ה

 שרה וכל הקהל יצאו לפעל

שרה = 505 = את בארץ = 1504
= את בן ישעיהו = 505 = עלתה
= ישעיהו בן ישעיהו = צדק האשה
= נולד האשה בארץ = בת נחמה
= אמות שש האמהות = אמות נח
= הכלה למעשה = החקים העליונים
= בשר אב = משיח ירושלם
= קבלי המשיח = פרח דבורה
= מבת חנה = עין שמואל שמשון
= 2503 = 505
= שמשון פן שמואל
= שמואל עין שמשון
= רבקה פנחס
= לאה כל שכל אבינו
= דינה כל שכל לאה
= הסבר רחל = לפענח הסבר
= בלהה גנתי = יוכבד גנתי
= לבי רואים פני שרה
= בלהה רואים פני שרה
= בלהה רואים עיני שרה
= יוכבד רואים פני שרה
= יוכבד רואים עיני שרה
= בלהה רואים קהל שרי
= הלב הרואים הקהל שרה
= לבי גנתי = פגש זלפה
= פה לשון אב ממש
= פה לשון אב ישע = אתה גופי

שרה שרה = 1010 = שין = 11
= וה = חג = טב
= העתיקה הקדושה
= עוללת הנביאות

שרה צוחקת = 1109 = יעל
= נס

שרה צוחקת עם = 1779 = עין
= עשית = מקום בלב = בלב עוללים

שרי צוחקת עם עולליה = 1935
= שלום = צמתות
= שרה הצוחקת עם עולליה

שרה הצוחקת = 1114 = 115
= אנחנו = חזק = עליה
= עמה = חג בארץ
= העתיקה הקדושה בארץ
= 2113 = 115

שמוע צחוק = 620 = כתר = יורדת

נח = 58 = מחי = כוכבי = יובלי
= שש האמהות = 1057
= שומע קול שרה = בנך שרה
= שומע עולל שרה
= המציאות שרה

קול = 136 = ממנו = עולל
= עלץ קהל = 1135 = 136
= קהל תם = קהלתם
= קהל העתיק הקדוש
= שומעי צחוק שרה
= שרה בחיים

שומעת קול שרה = 1457 = 458
= קול שרה עליון = דברים קול שרה
= דברים עולל שרה
= עולל שרה עליון
= נחת = בנות

השומעים  = 1031 = עלץ אל
= 32 = לב = השוכן
= אל העתיק הקדושה

השומעים קול שרה = 1672
= 673 = עלץ הויה אלהים
= קרן הויה אלהים
= הויה אלהים תם
= על שם הויה אלהים

שרי = 510 = רי"ש = שיר = ישר
= השרה = גם את שרה = 1509
= 510 = שרה משה רבנו ישעיהו

שרה וכל = 561 = אינך = עתניאל
= אשר עולם שמחה = 1560 = 561
= אשר עולם גשמי = אני נולדתי

הקהל = 140 = עיני = פני
= המלכה הלה = חלב המלכה
= כל יסודי = המלכה בטוי אהבה
= הויה מתגלם הויה אוהב
= 1139 = 140 = אליהו הנביא חוגג
= אליהו הנביא חזה
= ישעיהו בן אמוץ הנביא חוגג
= 2138 = 140
= ישעיהו בן אמוץ הנביא חזה
= כל למודי = כל נולד = כל מוליד
= יודע כל

כל הקהל = 190 = צלע = עלצ = על פי
= פי המלכה = פי הויה מתגלם
= 1189 = 190 = נולד הויה מתגלם
= הויה ידוע מתגלם = ריח התינוקת

כל למודי שרה = 645 = כל נולד שרה
= כל יודע שרה = כל מוליד שרה
= השמש

כל למודי שרה יוצאים = 1362
= 363 = המשיח = פרוש נכון

שרה וכל הקהל = 701 = מאכלים
= מלאכים = המלכה אם = אשת
= קראת

שרי וכל הקהל = 706 = עולם
= עלום = בדרך = צחוק בך
= בשר צו חק = המאכלים
= המלאכים = שרה וכל הקהלה
= פני תינוק

שרי וכל הקהלה = 711 = אשתי
= אין = אדון = העולם = העלום

יצאו = 107 = מבינה = ביצה
= הוא* הנולד = הוא* נולדה
= פני תינוקת = 1106 = 107
= הקהל תינוקת
= הארץ = פני תינוקת
= עולם כל שכל

בתורה המילה הוא מנוקדת גם בשורק וגם בחירק.
הוִא => היא

לפעל = 210 = הרה = דור = חבר
= עצמי = עצי המלכה = הלה לעיני

שרה וכל הקהל יצאו = 808 = אברהם
= רחם = ברא אדם

שרה וכל הקהל יצאו לפעל = 1018
= 19 = חוה = הוגה = גוי = אחי
= אחוד = עולם חדש

שרה וכל הקהלה יצאו לפעל = 1023
 = 24 = שרי וכל הקהל יצאו לפעל
= ידי = אהובי = אוהבי = הגוי
= גויה = דויד

שרי וכל הקהלה יצאו לפעל = 1027
= 28 = חיי = יחי = כח = יחוד

שרי וכל הקהלה יצאו לפעל בארץ
= 2130 = 132 = קבל = מצב = ליצב
= צבי יהודה = ארץ יהודה = 1131
= 132

קול שרה מחיה = 704 = דן = קדם
= קול שרה חנה = קול שרה נביא
= קול שרה ובנה

צחוק שרה מחיה = 772 = שבעת
= צחוק שרה חנה = צחוק שרה נביא
= צו חק הלכה למעשה מחיה
= צו חק החקים העליונים מחיה
= 1771 = 772

הימים = 665 = הסתר = הנקה שרהJudicial corruption and the Modern methods of torture in Israel

Marianne Azizi Israel

Right after President Trump stated that Pedophilia is an international problem there was a wave of arrests of Activists.
I'm sure that's entirely coincidental.

https://www.byline.com/column/36/article/1737

Sunday, June 18, 2017

ב"ה

משיח = עתק של האמהות

משיח = 358 = נחש = ספר חי
 =  זרע נביא חי = זרע נביא בהוה
 = לשון וושט = 1357 = 358
 = את בת ברית השלום = 2356 = 358
=  שמות בני ברית שלום
=  אברהם ברית שלום
=  ברא אדם ברית שלום
=  היות עתק של אלה
=  היות עתק של לאה
 = עתק של האמהות
 = עתק של כל אות
=  את כל אחת מאתנו
=  ריח חלב מיכל*
=  ריח חלב המלכה
=  רזי מצוה
=  מפי דבורה העתיקה הקדושה
=  הקול דבורה
=  הקול דבר העתיקה הקדושה
=  מפי אם ובת דבורה
=  קרן ממני דבורה
=  חג שמשון
=  שיח חלב
 = שיח משפטים
=  שיח אבותיכם
 = חדוש חלב
=  שש האמהות מכל דור
=  ריח חלב בלהה שש האמהות
=  ריח חלב יוכבד שש האמהות
=  קרן חלב דבורה המלכה
 = ספר מלכים דבר העתיקה הקדושה המלכה
=  טפות חלב שרה דבר עתיקה הקדושה המלכה
 = רבקה אמי
=  לאה החדשה
=  רחל אליהו הנביא
=  רחל ישעיהו בן אמוץ הנביא
 = רחל הוה בארץ
=  לדבר זלפה
 = פה לשון לדבר
=  יעל במראה = יעל הגמר
=  דברי לב יעל

*מיכל = מילכ = המלכה  milch <= milk =

מלך = 570 = חלב לך = לי לך = עתק
= ינקתי =>
milk  = > milch

וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְהוָה וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ
 - ישעיהו בן אמוץ הנביא = אליהו הנביא י"א : ג

יונק = 166 = עלינו = עליונ

היונק = 171 = עליונה

יונקת = 566 = כמוך = אני שרה
= נוה שרה = שרה הנאה
= אני הולדנית

היונקת = 571 = מלאך = לישראל
= לאמך

יונק מ = 206 = דבר = ראה
= יונק חלב = יונק משפטים
= 1205 = 206 = כתר אבותי עלינו

יונקת מ = 606 = יונקת חלב
= רות = האם = שורק = תור
= מועצת = א-דני אמך = אדני ישראל
= הלל אמך = הלל ישראל

היונק מ = 211 = ירא =ראי
= רוה = היונק חלב = מעליונה

היונקת מ = 611 = תורה = את הרה
= ים העתיק הקדוש = 1610 = 611
= המניקות = שמות כל צדיקים
= מקום כל צדיקים

יונק מצדיקות = 816 = עליון = דברים

היונק מצדיקות = 821 = העליון

יונקת מצדיקות = 1216 = 217
= דבורה = הזהר = דבר עתיקה הקדושה

היונקת מצדיקות = 1221 = 222
= ספר דברי הימים = כבר = ברכ
= רות הים = ים תורה = חזרת רות

היונקת מהצדיקות = 1226 = 227
= ים התורה = חזרת תורה
= זכר = ברכה = הרכב = הרה זהה

חזרת לתורה = 1256 = 257
= כל אור = כל תקון
= כל דבר העתיק הקדוש
= שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

משיח יודע/ת דברי תורה לפי הריח והטעם של חלב האמהות. משיח מזהה מי מלמדת על פי ריח וטעם חלבה
.

היונקת היא המיניקה.

ריח חלב = 258 = רבנו = רחמי
= הזהר ספר מלכים = 1257 = 258
= רזי ספר מלכים = דבורה זרע נביא נולדים
= דבר העתיקה הקדושה זרע נביא נולדים
= 2256 = 258

טעם חלב = 719 = הדין = העולם הבא
= נביאי האמת וצדק = חכמה האמת וצדק
= היהודיות קרן הויה מדבר = 1718 =
= 719 = היהודיות הויה העתיק הקדוש מדבר
= הויה העתיק הקדוש מדבר האמת

אנכי דבורה בת פרימעט = 1109 = 110
= יעל = סוד חלב

פי היונקת = 661 = אסתר

הרה = 210 = דור = חבר = לפעל
= תרגום = 1209 = 210
= רות משה רבנו = רות רחמי משה
= רחמי ספר תורה = המניקה
= עלי המלכה = יהי פעלה

ברית = 612 = בים = הרה בת
= בת רחמי ספר תורה
= המניקה בת = מניקה הבת
= 1611 = 612
= רות גלגול של משה רבנו
= רות חסד של משה רבנו
= רות כנסת ישראל של משה רבנו
= 2610 = 612
= בת לפעל = על תבל לכל
= על תבל ועד = המלכה לבת ועד
= חסד לכפר לפעל
= ליצר חסד לפעל
= למסר כנסת ישראל לפעל
= קרן תורה
= קרן ישעיהו לפעל
= עלץ ישעיהו לפעל
= שוכן ארץ הצדק בחסד לפעל
= שרה אמנו אם ובת

אני דבורה בת פרימעט היונקת מהצדיקות
= 2315 = 317
= אנו כל בית ישראל דבורה בת פרימעט+
הינקת מהצדיקות = 3314 = 317
= פי היונקת מהצדיקות
= אסתר מהצדיקות
= כל כתר אלהים = 1316  = 317
= כל כתר אם היהודיה
= 317 = חדשה = שיבה = יוצא לפעול

אנכי דבורה בת פרימיט היונקת מהצדיקות
= 2335 = שאול = אלה פירות עץ החיים
= לאה פירות עץ החיים

ברית חדשה = 929
= עתק של דבורה בת פרימעט
= 1928 = 929
= עתק של דבורה גלגול של אבות
= שם דבורה בת פרימעט
= שם דבורה גלגול של אבות

עולם החסד = 783 = גפן = גדעון
= חסד אשתי

עולם החסד והצדק = 988 = חפץ

עולם החסד והצדק יוצא = 1095
= 96 = צו = פיו
= הארץ עולם החסד והצדק
= 2094 = 96

עולם החסד והצדק יוצא לפעל
= 1305 = 306 = אשה = יוצר
= הרוצה = כפור = מוסר
ב"ה

בית המקדש בנוי

בית המקדש = 861 = לאלף = אסף

וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים, אֶת-רָחֵל; וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים, וַיִּפְתַּח אֶת-רַחְמָהּ
. וַתַּהַר, וַתֵּלֶד בֵּן; וַתֹּאמֶר, אָסַף אֱלֹהִים אֶת-חֶרְפָּתִי  .וַתִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ יוֹסֵף, לֵאמֹר:  יֹסֵף יְהוָה לִי, בֵּן אַחֵר. – בראשית ל כ"ב – כ"ד

בית המקדש = 861 = ילדתה בתי
= עולם צדק לצמתת = שם לצמתת
= לחוזרים = יהי תקון בתי דבורה
= יהי בתי קדש הקדשים = 1860
= 861 = התבל קדש הקדשים
= אנכי רואה את הצבע = עצבתי פטר
= עצבתי דברי חכמה
= עצבתי דברי הנביאה
= קדוש הנקבה דברי חכמה
= קדוש הנקבה דברי נביאי
= קדוש הנקבה דברי הנביאה
= קדוש הנקבה פטר
= עצבתי דברי נביאי
= פתחתי את רחמי השכל והשלום
= 2859 = 861

בית המקדש בנוי = 929 = ברית חדשה
= אסף כל חי = בראשית הוה
= היא בראשית


ב"ה

האות מ

האות מ = אמהות

מ = 40 = חלב = לב האב = את לב האם
= 1039 = 40 = את לב רות = בטוי אהבה
= הויה אוהב = יד הויה = שרה אמנו התבל
= יהי רפואת כל זרע = אבותיכם = כתר אבותי
= משפטים = הוא חיי = יהודיה = היהודי
=  ולד = לי = גואל = גו אל = אל גו = בלבו
= עלץ בלבה

עכשיו תראו את השמות והמילים הבאות בעינים פקוחות יותר.

מה
מאד
משה
מים
שמים
מלך
מלכה
אמי
שמש
שמן
משיח
מחשבה
מצרים
מרגל
אמת

מיניקות = 616 = התורה

מי שלא יונק מאמותינו, אינו לומד את התורה. היונקים מהאמהות מקבלים חלב החכמה טרי יום-יום המורכב ומיועד דווקא להם במינון המדויק עבורם.
הרבנים מנסים לינוק מ"חז"ל". האם זה פלא שהם צמאים, במצב של תת-תזונה מוסרית, חסרי רחמים וחייבים למצוץ דם כדי להתפרנס?


Thursday, June 15, 2017

Search: Exposed: Medical experiments on missing Yemenite children  - Israel

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=43119

Wednesday, June 14, 2017

Child Trafficking in the State of Israel

Tuesday, June 13, 2017

ב"ה

דעת = צעיר לעד

סוד גדול - סוד הברית החדשה מפי ירמיהו הנביא

צעיר = 370 = גוף זקן מתחדש = 2368 = 370

צמתת = 930 = שלם = יהיה לי לך = עתק בחיי
= עלץ ברית חדשה

וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי

לצמתת = 960 = הנה עולם צדק
= עולם צדק עולם שמחה = 1959 = 960
= עולם צדק עולם גשמי

צמתות = 936 = שלום = עתק של לאה
= אהל לאה = אלה אלה

עץ = 970 = משלם* = קשיש הרנה

המילה "מושלם" אינה כתובה באות ו' בעברית נכונה. היא מנודקת בקבוץ, לא בשורק.

גוף משלם = 1779 = עין = פן = עשית

הדעת = 479 = טעת = צעירה לעד = הצעיר לעד

עץ הדעת = 1449 = 450 = הצעיר לעד משלם = את ילדה
= ישעיהו גלוי

שיבה = 317 = החדש = חדשה

חיים = 628 = חכם = איש שיבה
= האשה שיבה = האשה חדשה

החיים = 633 = גלם = לב אם
= האיש שיבה

גוף בריא וצעיר לעד = 1502 = 503 = גרש
= בראש

ישיש = 620 = כתר

קשיש = 710 = קים = קדום = שריר
= את חיה לעד בגוך צעיר
= 1709 = 710 = אתה חי לעד בגוף צעיר

זלפה = 122 = ראש ישיש = 1121 = כתר ראש

בגוף צעיר = 1181 = 182 = יעקב

ראש ישיש וגוף צעיר = 2306 = 308 = ש"ח = שבו

חיים לעד = 732 = לבן = לברך = לשבת

ראש ישיש וגוף צעיר לעד = 2410 = 412 = בית
= בתי

מתחדש = 752 = מבין

גוף מתחדש לעד = 1665 = 666 = קרן הימים
= כל התורה = כל דורות = כל יום

את חיה לעד בגוף צעיר ובריא = 1928
= אתה חי לעד בגוף צעיר ובריא
= 929 = ברית חדשה

המבין יביןJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!