Thursday, November 16, 2017

ב"ה

האור הוא ההינומה הכי דקה והאחרונה לפני ההתגלות. הצבעים הם גּוֹנֵי וצרופי החכמה העליונה

בחלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוּנה היא לערך של האות הסופית

 = צבע = 162 = עצב = בצע = הנקבה  
= יודע חסד = מוליד כנסת ישראל
= 1161 = 162 = כתר ישראל = אמך יורדת = קול הויה
 הלל אמנו = גם את ירושלים = 2160 = 162

עכשיו אנחנו יכולים להבין את הפסוק הבא נכונה:

אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים

 = צבעים = 772 = שבעת = סוד שבת = נהיה בן 
 = נהיה בת מכל דור
 ישראל קדוש קדוש קדוש = 1771 = 772

 = הימים = 665 = כל הצדקות = קהל כנסת
= אדם עולם שמחה = 1664 = 665 
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
 =  2663 = אדם עולם גשמי  
= אם כל בית ישראל עולם גשמי
665

 = אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = תקון = תקום על = מלא קול
 עולם שר = קהל כנסת ישראל = שר המלאכים

 = אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
 קרן עץ החיים

 = כתם = 1020 = 21 = אהיה = היו = תם חוגג
 תם חזה = חזק קרן = קרן אחוה = הוא חתם

 = צהב = 97 = הצב = אפיו = אמנו 
 = סגל כל בית ישראל
 1096 = 97 = צו עלץ = צו תם  
= יודע כל ספר התורה

 = ירק = 310 = יש = שי = יקר = רקוד = רוקד
= ראה בארץ = 1309 = 310 
= שדה העתיק הקדוש
 בהתחלת המחשבה נחמו = סדר תהלים

 = כחל = 58 = נח = בנו = שש האמהות  
= 1057 = 58
 קשר כל אות

 = סגל = 93 = צבא = חיי עולם השמחה = 1092 = 93
= היחוד עולם גשמי = פחד עלץ = חוגה עד = הוגה מתגלם
 1092 = 93 = בחסד חוה

 = לבן = 732 = לשבת = לבת מכל דור  
 =  תבל מכל דור לברך = לב רך

שחר = 508 = חך = את הארץ = 1507 = 508

 = תכלת = 850 = שתי עיני  
= הקהל קים = הקהל שריר
 מרים = תמתי = מוליד כל קים

 = חום = 614 = וחם = בברית = קבוץ אדם
 1613 = 614 = אם אהבה = אתר אחד

 = אפר = 281 = פאר = רפא = ממרא = אמר לי
= אור עד = דבר העתיק הקדוש מתגלם = 2279
 281 = ראה העתיק הקדוש מתגלם

אדם ולבן = 1343 = 344 = פרדס = של יד = של דוד

 = שחר ולבן = 1246 = 247 = מאור = אומר = יהיה הזהר
= לדבורה = יהיה דבר העתיקה הקדושה  
= יהיה הזהר
= יהודה בהתחלת המחשבה העתיקה קדושה
= 2245 = 247 = נר רצון = רצון אור גדול
 שחר שבת אלה = זמר

 = אדם ושחר = 1119 = 120 = חך תורה = שחר תורה
= עומד = עמוד = מועד = יום באשר = אליהו הנביא
 ישעיהו בן אמוץ הנביא = 2118 = 120

 = ירק וצהב = 413 = ביאת = את הוא = הוא ישעיהו
 ישעיהו בטא
Thursday, November 09, 2017

 

שיחה הזויה עם פקידת סעד שבה היא מודיעה לאמא על הוצאה מידית של הילד מהבית

 
Sunday, November 05, 2017

!התעקשו לחתום כשאתם קונים בכרטיסי אשראי

Thursday, November 02, 2017

ב"ה

כדי למגר את ההתעללות בילדים עלינו להבין, לקבל ולהפנים כי כל ההמחשים שלנו הם ילדינו

מחשי = 358 = משיח = ההגדרה הנכונה
= ספר חי = זרע נביא חי = זרע נביא בהוה
= כל ברכה נביא בהוה

 = המחשי = 363 = המשיח = פרוש נכון = 1362 = 363
 משה חי = משה בהוה = הספר חי

המציאות = 552 = כל בשר = בנך = עולמות

המציאות היא בננו. זה המובן האמתי של המשיח בן האלהים

אלהים = 646 = אלה האדם = לדורות

 = האלהים = 651 = כל אם = כל אתר = תאר כל
 את הרה לי

משיח בן = 1060 = 61 = אני = משכן = משיח בת מכל דור

משיח בן אלהים = 1706 = 707 = זן = און = הבן

 = משיח בן האלהים = 1711 = 712 = תשבי
 שבתי = יבשת

עלינו לקבל אמת זאת אודותינו ולקבל את האחריות האדירה והנוראה על כתפינו כי אין מנוס ממנה. פריקת עול התורה היא הסרוב להודות באמת כי אנו מולידים את המציאויות. אנחנו הורי המציאויות והכל תלוי בפרושינו של המציאויות. אם אנחנו לא רואים את ילדינו, המציאויות, בעין טובה, מה תקותם? מי יושיעם אם לא אנחנו
To eradicate Child Abuse we must understand and accept that our Perceptions are our Children.
Our Reality is our Firstborn.

What have we said about our Children - our Perceptions? How have we viewed them? What pronouncements have we made about them? What have we wished for them? What decrees have we announced for them?
The phenomenon of Child Abuse is a derivative of our hating our Firstborn - our Reality. Satan is the Parent who hates and would destroy his or her own Child - Reality. God is the One who says: I cannot stand to see any suffering anymore. I will be Compassionate. I will love. I will gaze favorably on that which I see and accept it as My own, as My own Issue. I will be Satan no longer.
Understand this.

Sunday, October 29, 2017

ב"ה

עמלק - חכמת הספק

עמלק = 240 = ספק = פני המלכה
= עיני המלכה = הקהל המלכה
= ההוד וההדר = יהוה ירד = יהוה טהר
= אנחנו גוי יהוה ועד

עמלק חכמת הספק

מרים = 850 = עמלק עמך = תמתי
= תכלת = שתי עיני = הקהל שריר

החכמה היא לדעת במה להטיל ספק. לעולם להטיל ספק בפרוש התורה שלילי או עצובב"ה

נפטר = 339 = כל פטר = שלט
 השלד = דוד רעה = 

 נפטר באהבה = 354 = שמטה
כל פטר באהבה = כל פטר יה
 שלדו דוד =
 
הרבנים לא פרשו את המונח נפטר נכונהב"ה

אין מושג "מות", כפי שאנחנו מפרשים את המונח, בתורה בכלל

מות = 446 = האמת = תמו = וינפש = היא כל ממש
= היא כל ישע

יומת = 456 = ימות = תנו = אדם קדמון = 1455 = 456
= מקום אדם בארץ = 2454 = 456 = אתה כל = אתה היה יהיה
= את כלה = שתי עיניה פקוחות

מתים = 1050 = 51 = תמים = אמי

למות = 476 = עתו

יש רק האמת והמצוה להיות תמים. הרבנים פרשו את המונח האמת כ-מות והעם האמינו בהם. מאז רובנו משוכנעים כי אנחנו וכל חי חייבים למות. אז הסבורים כך מתים כי אין בלבם שום ספק כי עליהם למות. האמונה בוראת את המציאות. אולם, התורה מלמדת כי על כלנו למצוא את האמת ולהיות אמתיים. אם היינו משוכנעים בכל מאדנו כי היעד שלנו הוא למצוא את האמת ולהיות אמתיים, היינו חיים לעד. הרבנים פרשו את התורה באופן מעוות והביאו את המות על העולם. הם הביאו את ההתאבדות אל העולם. ההתאבדות היא איסור מוחלט. אם נחזור לפרושי התורה הנכונים נחיה לנצחים כמנצחים
Saturday, October 28, 2017

CHRISTIANITY IS BASED ON THE RABBIS FALSE DEFINITIONS OF HEBREW TERMS AND FALSE INTERPRETATIONS OF TORAH

There is no doubt about the fact that we Jews have a foreign element within our population that is not morally capable of of living according to true Torah. But this is not something that goes back to the time of the conversion of the Khazars. It goes back to the exodus from Egypt. The Khazars were converted by rabbis who were willing to make concessions.

According to genetic testing my family is not of Ashkenazi origin, though my Family arrived in America from Poland, but much, much older. My Mother was specifically asked about her origins when she was ill and the doctors did in-depth blood testing on her. They said they never saw a strain of Jewish blood that pure in North America. They told her she had blood like she stepped out of the Middle East yesterday. With that, my Mother's Family is morally divided. Very, very few of them are capable of living according to true Torah. Most of them are Jew-ish. So, it's not a matter of simple genetics and conversions 1000 years ago. It goes way way deeper than that.

I don't believe any real Jew would be able to accept the Talmud without question, at least in their own heart. I never accepted the Talmud. I could always see that it is skewed and the interpretations if Torah of the rabbis are not that of honest students. But the discipline imposed in the yeshivot is very strong and many boys are sexually abused to break their spirit and make them compliant and self-doubting. The population of the state that masquerades as Israel comprises a Jew-ish majority and a true Hebrew minority who are all persecuted and prosecuted because they are genuinely moral people despite the best efforts of the gov't of the state that purports to be Israel's efforts to destroy us morally in every way possible.

About 80% of "the Palestinians" are genetic Hebrew who were forced to convert to Islam. There may be more true Hebrews among the Palestinians than there are in the "State of Israel".

The rabbis went so far as to assign meanings to Hebrew words as they taught them that are not in line with the true, original intent and discovering the real meanings of the Hebrew terms in Torah is painstaking work.

All of Christianity is based on the false definitions and interpretations of the rabbis. Everything you have been taught about HaMashiach is based on the intentionally misleading wrong definitions and translations of the rabbis. So, don't imagine that Christianity is a clarification of the misinterpretations of the rabbis. It is entirely based on the rabbis twisted interpretations and wrong definitions and you do not have access to the original Hebrew texts and tradition of Prophetic interpretation that the Jews have. So, it's not like Christianity is an improvement on the rabbis' teachings. It is entirely dependent on the rabbis skewing what Mashiach really is.

Tuesday, October 24, 2017

ISRAELI BLOGGER THREATENED WITH HAVING TO SELL A KIDNEY TO PAY FOR LAWSUIT

Israeli Mother and Blogger LORI SHEM TOV, who was exposing Child Trafficking in Israel after having her Children stolen by Israeli Social Workers, was told that, in addition to be incarcerated [in isolation for about a month]; she'll be sued so bad she'll have to sell a kidney.
The social worker who said that told her she'll sell her kidney to set him up in his retirement.
She is brought to all hearings in handcuffs and leg irons, though she committed no violent crime.
All she did was BLOG and take part in legal demonstrations.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!