Tuesday, March 28, 2017

ב"ה


אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ עוֹד יְהַלְלוּךָ סֶּלָה. - תהלים פ"ד: ה

אשרי האדם הרואה את המילה שי בתואר משיח ובמילה אשרי ובמילה יושבי.
ברגע אנו רואים זאת, אנחנו מפסיקים לחכות למשיח. אנחנו מבינים כי היש הוא-הוא השי.

משיח = 358 = שי + מח = יש גילה = השי גדול = שי מאהב

המשיח = 363 = השי הגדול = השי גילה = שי מאבי

ברוך הבא!


ב"ה

עבודת נשים לפסח

רק נשי ישראל יכולות להביא את הגאלה.  הזמן הגיע להפסיק לשחק את הראש הקטן. הכל בבריאה תלוי בנו, נשי ישראל, ועלינו להתנהג בהתאם לאחריות האדירה המוטלת עלינוSunday, March 26, 2017ב"ה

מנחות שי המשיח

שי = 310 = יש = שבח = חשב
= מכל אבותיך מכל דור = 1309 = 310

שי מכל אבותיך מכל דור = 1619 = 620
= שי שי = כתר = חוה אם = אם עולם חדש

המשיח = 363 = השי הגדול = השי גילה
= פרוש נכון = 1362 = 363 = מביא שי
= אוצר הוה היה יהיה

מנחת = נחמת = 498 = במכלות

מנחות = נחמות = 504 = דרש

מנחת שי = 808 = אברהם = ברא אדם
= רחם

מנחות שי = 814 = הגוף = צדיקים
= האדם צוחק = רחום = אשר אם העולם
= 1813 = 814 = אשתי מנחה
= העולם מנחה

מנחת המשיח = 861 = נחמת המשיח
= מנחת השי הגדול  = נחמת השי הגדול
= אסף = לאלף = במלכות המשיח
= פריון כל הגוף = 1860
= 861 = פריון כל צדיקים = רצון כל הגוף
= רצון כל צדיקים = מלכותך כל הגוף
= מלכותך כל הצדיקים = שלומכם כל הגוף
= שלומכם כל צדיקים = כל הגוף כתר משלו
= שי כל אשר
= המשיח שי צהלה כל שמות בספר בראשית
= ראש השנה = בית המקדש

שמות = 746 = מקום = שעשוע
= שי נפשו = ממוש כל שי = כל יש ממשו
= הישועה מיש = שי מהישועה

שי גוף = 1119 = 120 = עומד = מועד = עמוד
= עמי = עיני = פני = ממני = אליהו הנביא

מנחות שי המשיח = 1177 = 178 = קבוע
= גלוי קרן הענג = גלוי קרן כל החכמה
= לנצח

חפשו את השי בכל מלה הכוללת את האותיות ש ו-י ודעו כי גופיכם הם שיים [שיים = 920 = שכם = יד אהרן] מאמהותיכם ומאבותיכם מכל דור ודור (מכל דורון ודורון) והם תמיד מלוים ותומכים אתכם. דעו זאת, בוודאות בלי שום ספק, והלכו בבטחון ובשלום ובשמחה אדירים לנצח נצחים.

נצח = 148 = קמח = פסח
= פסגה = כל חי ועד
= יסוד בכל הוה = המעגל
= יחוד עמי = כל הגה פה = פה נביא
= עלץ בלב ארץ העתיקה הקדושה
= 3145 = 148

נצחים = 758 = חנן = כל הגן
= כל האוצרות = השבת אמי

שי מאמי = 401 = את = ישעיהו

המשיח = 363 = שי מאבי

קבלו נא את המשיח! הוא גופך! הוא האוצר הטמון עבורך מכל הדורות!

דורונות = 672 = דורות להויה = יום להויה = התורה להויה

גופך = 589 = דוד המלך
שיים מכל אמהותינו ואבותינו = 2009 = 11
 = א"י = חג  = ו-ה

באהבה = 15 = י-ה = פריון בהוה
 = פריון חי = 1014 = 15
=  פריון העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 3012 = 14 = קרן דוד

הויה = שיים מכל אמהותינו ואבותינו באהבה
= 2024 = 26 =  הקדושים = 1025 = 26
=  המשלמים = כל בית ישראל יחד
 = כל בית ישראל אתכם
 = כתר כל בית ישראל שי מאמי
 = פריון שיים מכל אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש
= 5021 = 26
 = נולד פריון שיים אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש
=  יודע פריון שיים אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש

היודעים וחווים זאת הם הויה בגוף ממש. על כלנו לדעת ולחוות זאת.

Wednesday, March 22, 2017


SEX TRAFFICKING VICTIM FOR THE ELITE SPEAKS OUT - Dr. Phil 21/3/17
 Anyone with $5000 could buy a Yemenite Jewish Child or Baby from the gov't that presumes to call itself Israel.
Did some of those Children and Babies wind up like this?
How many were used for experiments?
What else were they used for?

Tuesday, March 21, 2017


Decomposing and Recomposing our Bodies

and our Realities

The Hebrew Torah is the Book that teaches us how to build our Bodies. It is written in Hebrew - which is the language of the incubation of the embryos of every world. Therefore, the way in which it is learned will necessarily cause worlds to be born in accordance with the learning.

When we build our Bodies, we also create the Realities in which those Bodies will exist.

When the Rabbis interpreted the Torah as a book of law and made us believe that Torah is a book of law and believe that they interpret those (imaginary) laws correctly; they steered us to create our Bodies subject to those imaginary laws. In so doing, they created a world of slavery - with us as the driving engines of our own slavery. They fooled us into creating our Bodies such that we think we cannot escape the realities that we are in because they look as though they exist prior to us and independent of us.

The only way out of the World of Slavery that the Rabbis tricked us into creating for ourselves when they interpreted Torah as law and not as Joy is to learn Torah in Love and in Joy and look for the Love and Joy in Torah - especially where it is hidden.

When we do this, we literally decompose our Bodies and recompose them. We reinterpret and rebuild our Bodies - and therefore, necessarily, we disintegrate the old reality we lived in and reintegrate the Realities in which those happy, healthy, pure Bodies will exist.

Understand this and be free and happy and live in a Reality of Love and Joy - as HaShem wills.

ב"ה

בריאת גוף ומציאות חדשים

התורה היא ספר בריאת הגוף. בריאת הגוף היא גם בריאת המציאות בה הגוף נמצא.
כשאר הרבנים פירשו את התורה כספר חוקים, הם בראו מציאות בה גופינו נבראים תחת חוקים שרירותיים - דהיינו הם בראו מציאות עבדות בה גופינו משועבדים לפרושי תורה מעוותים ואכזריים.
עלינו ללמוד את התורה נכונה. כך, נוכל לברוא את גופינו באהבה, בטהרה ובשמחה. וכך ייבראו עולמות של דרור וצהלה.
כאשר אנחנו לומדים תורה באהבה ובטהרה וברצון טוב לכל הבריות, אנחנו מפרקים את הגוף המשועבד שלנו ומפרשים אותו מחדש. זאת הברית החדשה האמתית. אנחנו בונים את גופינו מחדש - לא כמו שהוא היה בנוי לשעבוד ודכאון - אלא בנוי לחרות ודיצה.
כאשר אנחנו בונים את הגוף שלנו מחדש ברמה יותר גבוהה אנחנו, בהכרח, גם בונים את המציאות הטהורה והשמחה המתאימה לגוף טהור ונעלה.
Monday, March 20, 2017

ב"ה

חנוך

היום שמענו הרצאה מאלפת מפי פרופסור משה אידל במכללת צפת. פרופ' אידל אמר שמצאו קטעים מספר חנוך הדומים לקטעים בספר הזהר. הוא אמר כי יש מסורת של ספרדיים לפיה ספר הזהר נגלה בנסיבות דומות לאלה של גלוי מגילות ים המלח. הוא אמר שהוא ישמח אם נציע רעיונות איך הדברים אפשריים
.
בע"ה אציע.

בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.
א = 1 = 1000.
אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם כשעושים גמטריות כדי לא לשבש את הערכים.

אור = 207 = רז = תקון = 1206 = 207
=  שוקף = תורם = סוד עלץ וצהלה
 = העתיק הקדוש מופיע = דבר העתיק הקדוש
=  ראה העתיק הקדוש

דבורה = 217 = רזי = הזהר = אורי
 = דבר העתיקה הקדושה = 1216 = 217
=  ראה העתיקה הקדושה

שמש = 640 = מ"ם = היהודים = בברית הויה
=  עיניך = פניך

היהודים קרן רזיה = 1862 = 863
 = תומר דבורה = דבורה מדברת = רזי א-להים
=  רזי לדורות = משה קורדברו*

*האיות הנכון של שמו


עולם = 706 = עלום* = תקוני כל למויד = תקוני כל נולד
 = תקוני כל מוליד = דברך = האם המלכה

*
עלום = > Illumination

שמשון = 1346 = שמש עלום = שמש עולם
=  עולם היהודים = עולם עיניך = היהודים בדרך
 = שמש דברך = תקוני כל למודי היהודים
=  תקון כל נולד = תקון כל מוליד = יודע כל תקון

חנוך = 564 = דבורה + שמשון = 1563 = 564
 = אשר חנה = אשר נביא = ראש נביא

התורה = 616 = יום = דורות

השמש הוא אור למודי היהודים.

חֲנוֹךְ (או חִנּוּךְ) הוא אוצר כל התקונים של כל למודי היהודים מכל הדורות. אור השמש אותו אנחנו יכולים לראות נובע מרמת הלמודים וההבנות שלנו. התקונים הנסתרים הם-הם השמש העלום, הם הזהר, הם הנביאה דבורה [הנביאה = 73 = חכמה], הם דבר העתיקה הקדושה. הרואה אותו רואה את העתיקה הקדושה. גברים אינם יכולים להגיע לרמת החכמה של הנביאות. לכן, הם לא הבינו את הענינים נכונה ודמיינו כל מיני דברים הזויים – כמו לדמיין "ספירות" ולשבת במערות.
Friday, March 17, 2017

ב"ה

עיה"ק צפת

כדי להעריך נכונה ולעמקה את קדושת עיה"ק צפת, עלינו להבין מהי קרקע.

קרקע = 470 = עת = יהי אור ויהי אור
 = דבר הויה רחל = לפענח דבר הויה
 = הויה מקדש = אכר גמור

כאן אנחנו רואים כי עת אינו מושג מופשט, אלא עת הוא דבר גשמי ביותר. עת הוא קרקע.
לופט-מענטשן של צפת: שמו נא לב.

עתה = 475 = הקרקע = אבותינו = תהיה האדמה

צפת = 570 = עתק = על קרקע = מלך = לי לך

עיר = 280 = יער = הנה כר = הנה טהור
=  כר עולם שמחה = 1279 = 280
 = כר עולם גשמי

הקדש = 409 =  אבות = פרי מטע

עיר הקדש = 689 = גופם = יער אבות
= עיר אבות

עיר הקדש צפת = 1259 = 260
=  עיר הקדש לי לך = עיר אבות לי לך
 = ניר = כל דור

עתיקה = 585 = פרשה = על קרקע י-ה
=  המלכה קרקע י-ה = אנחנו קרקע
=  עת עליה = קרקע עליה

קדוש = 410 = שמע = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב = אב הבת

קדושה = 415 = שמעה
דשן שמי השמים בארץ = 3412
= 415

העתיקה הקדושה = 1010 = ו-ה
 = א"י = אי = חג

צפת העתיקה הקדושה = 1580 =581
 = אפשר = אפר מכל דור = פאר מכל דור
 = כסאך

שבת שלום ומבורךב"ה

בתולה

בתולה = 443 = חג תבל = תבל ו-ה
=  תבל הפשוטים = 1442 = 443
 = תבל השופטים = תבל העתיקה הקדושה
 = את לבי =  בת אלי = לב אלישע
= גלית = תגלית  = באמת = מתג
= אלהי ישראל עם ישראל ארץ ישראל
= 3440 = 443

אלהי ישראל עם ישראל וארץ ישראל
= 3446 = 449 =  המקדש = תגלו אם ובת
= 1448 = 449 = הבת היחידה

קרקע = 470 = עת = יהי אור ויהי אור
= יהי תקון יהיה תקון = 2468 = 470
= בת כל חי

קרקע בתולה = 913 = בראשית = מתגלמת
= זאת שרה = זאת הלכה למעשהב"ה

נקבה = הבנק

נקב = 152 = המוציא = מוציאה
= כל ארץ = 1151 = 152 = אליהו כלכל
= הויה כלכל הויה = בנק = כל בעל

נקבה = 157 = בעלה = הבנק
= המוציאה = כל הארץ
= 1156 = 157 = ירושלים
= הארץ הגאולה = עין השמאל

הנקבה היא-היא בעלה. אחד הם.

במציאות המעוותת, העצובה והעניה, בה אנו נמצאים כעת הבנקים משתלטים על העולם ועל הכלכלה.

בע"ה, נראה למה המציאות היא כך ואיך נתקן אותה.

המציאות = 552 = בנך = כל בשר

כשהם לומדים תורה הרבנים לא רואים כי:

אלהים = 646 = מדברת = מהאם

הם לא שומעים ולא רואים כי הא-להים הוא-הוא בת קול.

בת קול = 538 = תקבלו = קו תבל = דבק לבת

לכן, הם לא רואים ולא שומעים כי כשמדובר אודות הנקבה בתורה, בחכמה נשגבת של הויה א-להים, ונראה כאילו התורה מקטינה את ערכה של הנקבה אם מסתכלים בדברים באופן שטחי, הרבנים לא מבינים כי הקול המדבר אליהם הוא-הוא קול המדברת.

המדברת = 651 = האלהים = כל אם = נאם

הויה א-להים = 672 = הויה מדברת

הרבנים הקטינו בערכן של הנקבות ובכך השתיקו את ההוצאה לפועל של הקדושה בעולם הזה.

נקב = 152 = המוציא

לפעל = 210 = דור = יסוד כל יסוד
= יוסד כל יוסד

נקבה = 157 = המוציאה

הרבנים חושבים ואומרים כי הקדושה היא ענין רוחני. לכן, היא לא יוצאת לפועל ממש בעולם הזה. דווקא זה הכח של הנקבה ההופך את החכמה הא-להית לקדושה ממשית.

בגלל טעות קטגורית זאת, אנחנו לא חיים בעולם בו הח
ֹמר הוא-הוא הויה א-להים בממשות ובפועל.

הרמב"ם, הרב אברהם אבולעפיה ומקובלים אחרים נסו "להבין" את ענין ההוצאה מהכח אל הפועל. דהיינו, הם נסו לעשות במֹחותיהם את מפעל רחמי הנשים – והם, כמובן, נכשלו.

המקובלים לבטח ראו כי:

מהכח = 73 = גמל = חכמה

אבל הם לא ראו כי:

מהכח = חכמה = גמל = הנביאה = נביאי

הם לא הבינו כי הנבואה היא מפעל הנקבה. הם נסו לעשות את עבודת הנקבות באופן רוחני בלבד ונכשלו. הנקבה היא "הבנק" של הבריאה. מפקידים בה דבר מה והיא מחזירה את הפקדון ברווח עצום.

לזכותו, יאמר כי הרמ"ק אכן הבין את הדברים האלה ורמז להם בשם ספרו תומר דבורה.

תומר = 646 = א-להים = מדברת

דבורה = 217 = רזי = הזהר
= דבר העתיקה הקדושה = 1216 = 217

מפקידים בה זרע והיא מוציאה ולד חי. רק כח הנקבה יכול לעשות זאת. לכן, לא באה הגאֻלה כל עוד יהודים מתעקשים ב"הדרת נשים". הבטוי "הדרת נשים" הוא זנות הלשון ומפעל רשע המונע מהשפע הא-להי לרדת אל השכל ואל הקרקע כדי להפוך את התבל לקדושה.

אולם, לדאבוננו הרב, הרשעים לא נפלו בפח של השקרים של הרבנים. הם לא שמו את הדגש על ה"רוחני". הרשעים ההזדמנותיים תמיד ידעו כי הח
ֹמר הוא הרבה יותר נעלה וחשוב מהרוחניות – וכמובן הוא הממשי. לכן, רשעים השתלטו על העולם והבנקים הפכו למוציאים לפועל בעולם זה.

בשנים האחרונות יש התעוררות אצל נשים, כי המצב הוא עגום ונשים מבינות כי קופחו. אבל, הן מנסות להפעיל כח כמו גברים, להתעסק עם העולם הגשמי כמו גברים דהיינו להתעסק בחֹמר [יש מיש בלבד ולא יש מאין] והן לא מודעות לקדושתן ולכח הא-להי שלהן. לכן, בעולם שלנו יש נשים גבריות רבות ותופעות כמו ה"פמיניזם".

עלינו להודות בכח הא-להי של הבנות – ובכך נתקן את העולם ממש.Thursday, March 16, 2017

ב"ה

עוֹד אֶבְנֵךְ וְנִבְנֵית, בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל – ירמיהו הנביא ל"א : ג

עוד = 80 = פ = ועד = יוסד = יסוד = כס
= בני חי = בני בהוה
= בני העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2078 = 80 ילדי הויה = לכל
= ילדי הקדושים = 1079 = 80
= ילדי כל בית ישראל יחד

אבנך = 553 = גנך = בנך העתיק הקדוש
= 1552 = 553 = אשר אליהו = הויה אשר הויה
= את כל ארץ = המציאות עלץ

עוד אבנך = 633 = גלם = החיים = לב אם
= זוכרת = כתר אהבה = ביאת כר
= שגל מכל דור

עוד אבנך ונבנית = 1151 = 152
= נקב = כל ארץ = המוציא = מוציאה

בתולת = 838 = חלף = לרחם = לברא אדם
= לאברהם = בת נפשו = בת כל ממוש
= רחל צודקת = את התבל

ישראל = 541 = אמך = כל היסודות
= יסודות האדמה

בתולת ישראל = 1379 = 380 = ישע
= ממש = לרחם אמך = ישראל את התבל

מדובר בהתפתחות של בני ישראל מיצור אנושי לתבל כֻלה.


ב"ה

ברית חדשה

הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהוָה; וְכָרַתִּי, אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה--בְּרִית חֲדָשָׁה - ירמיהו הנביא ל"א : ל

זה לא פלא שהנוצרים לא הבינו במה מדובר. היהודים סרבו להבין.

המציאות = 552 = כל בשר = בנך

ברית = 612 = בים = הנה בנך
 = הנה המציאות = המציאות עולם שמחה
 = 1611 = 612 = המציאות עולם גשמי
=  העתיקה הקדושה אם = התבל לפניה

חדשה = 317 = יצר טוב = זהה מכל דור
=  שטח = ישבה = יבשה

ברית חדשה = 929 = העתיקה הקדושה אם חדשה
= 1928 =  יחוד אתך = שטח בים = יבשה בים

מדובר בלדת מציאות חדשה בארץ מחודשת וטהורה.


ב"ה

כל יום משלוח מנות פורים

יום = 616 = התורה = הרי את
 = את ההרה  = דורות = שישו
= שושי

פורים = 896 = מתנות = יסוד עליון
= עיר התורה

יסוד = יוסד = 80 = פ = בני חי = בני בהוה

משלוח מנות = 880 = כסף = ערים
= האדם ער = עמך ער = צו מתושלח

מתנות ממתושלח = 1720 = 721 = כאן
 = כמלאכים = כמאכלים = יסוד עליון ממתושלח

זמן = 747 = מקראות = להבין = הויה כאן
 = מתושלח מתנות מהויה = 1746 = 747
 = מתושלח יסוד עליון מהויה
=  מהשבת = מהארצות = אוצרות ילד
 = מקום העתיק הקדוש = קרן העתיק הקדוש
=  שמות העתיק הקדוש