Wednesday, January 04, 2017

ב"ה

הנפילים

הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ, בַּיָּמִים הָהֵם, וְגַם אַחֲרֵי-כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל-בְּנוֹת הָאָדָם, וְיָלְדוּ לָהֶם:  הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם, אַנְשֵׁי הַשֵּׁם
- בראשית ו : ד

ענין הנפילים הוא אחד הענינים הכי פחות מובנים בתורה.

מהם הנפילים? הם כל הצדיקים מכל דור היורדים אל העולם ולובשים צורה של בני אדם!

נפיל = 170 = לפני = לעיני = יהיה הקהל
= יהיה ממני = כל הצדיקים מכל דור
= 1169 = 170

הנפלים = 775 = אדם לפני
= אדם כל בצדיקים מכל דור = 1774
= 775 = עלץ עדן = עדן העתיק הקדוש

הנפילים = 785 = העין = הים לפני
= קשר כל הצדיקים מכל דור באהבה
= 1784 = 785

ענק = 220 = עמקי = יורד = דיור = טהור

=
 הגו מופיע = אגוד מופיע = דוד עצמו
=
 על עמי

קשר כל הצדיקים = 1469 = 470
= עת = את אבינו = כשהיינו אחד ליהיה
= יהי אור ויהי אור

יהי אור = 232 = לרב

צדיקים = 814 = הגוף = הגורם
= אנכי כן אחד = היינו כן אחד

בנות = 458 = נחת

אל בנות האדם = 1099 = 100 = ק
= עלץ גופי = אנכי העתיק הקדוש חי
= אנכי העתיק הקדוש בהוה = אנכי חוה
= היינו העתיק הקדוש חי
= המלכה = מיכל = על = צדו

כשאר אנחנו מתגלמים כאהרן הכהן הגדול ומדליקים את נר הזכרון ואנחנו זוכרים מי אנחנו ומה היה לפני בראשית, אז אנחנו רואים את הדבר ברור.

כהן = 725 = אנחנו עמך = אנחנו האדם
= אנחנו אב ואם = חזקים = כל העם
= כל עת אדר = חג דין = חג עולם הבא
= חגי בשבת = אהיה בשבת = היו בשבת
= חג העולם בא = חג אשתי בא

אנחנו = 115 = עמה = עליה = חזק = הדבק
= דבקה = חג כלפני בראשית = 1114 = 115

אהרן = 906 = תקות = והכל שריר ובריר וקים
= 1905 = 906 = אני שריר ובריר וקים

חג כלפני בראשית חל בארץ.

כלפני = 190 = צלע = כל הקהל
= אחוה לקהלה = חוגג לפני
= חזה לפני = היה לפני = היה לעיני

כלפני בראשית = 1103 = 104 = צד"י
= קד = דק = נחמו  
= אחוה מתגלמת לקהלה
= זכרון לקהלה
= התיצבות כל הקהל = בארץ

כלפני בראשית בארץ = 2206 = 208
= יצחק = הגר = חקק = חק על
= ראשון = 1207 = 208 = עולם אשר
= דקדק = נחמו נחמו
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!