Friday, July 01, 2016

ב"ה

לעוף בעפעפים

וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת-הַיֶּלֶד וַיֹּרִדֵהוּ מִן-הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ רְאִי חַי בְּנֵךְ: - מלכים א' י"ז : כ"ג

בכל מקום בחילופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

חי = 18 = בהוה = אישון = 1017 = 18

בנך = 552 = המציאות

חי בנך = 570 = מלך = לי לך

ראי חי בנך = 781 = אעין = קרן עין
== 1780  781 = עין תם = עין העתיק הקדוש

אני = 61 = מביט = מעפעף = 1060 = 61
= נוה = הנאה = אנו כל בית ישראל

הרף עין = 1785 = 786 = עיון = ישועת

לעוף = 906 = אהרן

עפעפים = 910 = שים

לעוף בעפעפים = 1818 = 819 = הצדיקים
= הצוחקים

אנחנו יכולים לשנות את המציאות בשינוי מבט. אבל הר(ע)בנים ההוגים כל העת בתלמוד הבבלי לא נותנים ליהודים לחזור לתורת משה וללמוד מחדש איך לעשות זאת.

עלינו ללמוד שוב איך לעפעף כדי לעוף מהרמות הנמוכות של מודעות.