Thursday, August 18, 2016

ב"ה

הַגְּאֻלָּה תגיע כשהגברים ישמחו להיות 
בשלטון מועצת חכמות

כמו לנשים, יש לגברים מֹחוֹת ולבבות. אולם, אין להם רחמים של בשר. הם יכולים להרגיש רחמים. הם יכולים להבין למה ומדוע רחמים חשובים. אבל אין להם רחם של בשר ממנו יוצאים חיים ממשיים. על הגברים להבין את משמעות דבר זה כדי לדעת מה פרושו בכל הקשור לתלמוד תורה.

העדר הרחם של בשר בגברים מראה לנו כי תלמוד תורה עבורם יהיה, בעיקר, עיוני. הרמה הכי גבוהה אליה גבר יכול להגיע היא עשיַת צדק ברמ"ח אברי גופו. אבל הוא אינו יולד התגלמות א-להית בבשר ממש.

גברים יונקים. הם אינם מיניקים. גברים נולדים מהרחם. הם אינם מתעברים ואינם יולדים. זאת האמת של גופי גברים וגם מהות גברית בכל הרמות של קיומם. על הגברים, וגם על הנשים, לדעת זאת. דעו את מקומם של הגברים בבריאה וגם את מקומם בכל הקשור לתלמוד תורה – כי הם היינו הך. על הגברים לינוק תורה מחכמת הנשים, לא להיניק תורה. עליהם להוולד בקדושה מידע התורה, לא לנסות ללדת קדושה.

כאשר גברים מנסים לעשות במֹחות שלהם דבר הנתן להעשות אך ורק ברחם התוצאות נוראות – אי-הבנות הנקרא, רגשות מבולבלים והזיות.

עלינו, גברים ונשים בישראל כאחד, להבין כי יתרון הרחם של הנשים הוא יתרון האשה בכל רמה – לרבות בתלמוד תורה. מאז הבית השני, הרבנים מנסים לעמוד במקום החכמות והתוצאות הן אסוניות. הרבנים מנסים לעשות מה שרק נשים יכולות לעשות, והם הורסים את יסודות הבריאה.

הכלה = 60 = ס = הלכה

הלכה למעשה = 505 = שרה

פסוק הלכה = 306 = אשה
= יוצר = הצורה = כפור

פוסקת = 646 = א-להים

פוסקת הלכה = 706 = עולם

פוסקות הלכה = 712 = בין = יבן
= שבתי = תשבי = בנסתר
פסיקות הלכה הן, בעיקר, התחום של נשים, לא גברים. גברים יכולים לעזור לפסוק הלכה, בהחלט. אולם הם צריכים תמיד לעשות כן במסגרת של השבט בתוך סביבת חכמה נשית.

הפוסק הלכה = 311 = איש = שבט = האשה

מאז שגברים הכתירו את עצמם "רבנים", העולם בבלבול ולאחרונה אף בקריסה.

הבה נראה כמה מושגים בלשון הנקבה:

תורה = 611 = את הרה

מָסֹרֶת

נבואה

בריאה

יצירה

עשיה

חכמה = 73 = הנביאה

בינה

דעת = 474 = חכמות

קריאה = 316 = אשה אם ובת
= 1315 = 316

אצילות = 537 = לב שרה
= לב הלכה למעשה

גְּאֻלָּה

לֵדָה

מודעות

ידיעה

ארץ

רפואה

מולדת

מלכות

שמחה

צהלה

דיצה

אלה, בין היתר, תחומי הנקבה, בהם נשים מגיעות לרמות הכי גבוהות. אנשים בהחלט יכולים, ואף חייבים, להתעסק בהם. אולם, על הגבר לדעת כי בכל התחומים האלה, הוא תמיד יהיה היונק, ולא המיניק. הוא יהיה המוליד והנולד והיודע. אולם הוא לא יהיה היולדת, הלדה או הידיעה.

הבה נראה כי אפילו בשמות ובמושגים גבריים יש נקבה נסתרת.

אדם = 605 = אם כל בית ישראל
= בתי אם כל ישראל
= אם ישראל אמהותי
= אם אמך אמהותי
= 1604 = 605 = הצדקות

עם = 670 = כל כתר = אם אבינו

גבר = 205 = הר = ארד
= גם את מיכל המלכה = 1204
= 205 = את משה רבנו מיכל המלכה
= אשר משה רבנו המלכה
= המלכה ראש רחמי הספר

איש = 311 = שבט = האשה

מלך = 570 = סדר אשה = נדרי אשה
= תחית אשה מתה = 1569 = 570
= תחית אשה הלבבות

נביא = 63 = חנה = אליהו העתיקה הקדושה
= 1062 = 63
= הויה העתיקה הקדושה כל בית ישראל יחד
= 2061 = 63

אברהם = 808 = רחם
= ברא אדם = אם אם אדם
=1807 = 808 = באר הצדקות

יצחק = 208 = הגר = בראה
= בארה

יעקב = 182 = יהי נקבה
= יהי כל הערץ = 1181 = 182

ישראל = 541 = אמך

משה = 345 = שליה = אשה לדה
= אשה גאלה = אל הנמצאות כאן
= 1344 = 345

בן = 702 = שבת = בת מכל דור

זכר = 227 = ברכה

חיים = 628 = חכם = ברכות

יתרון = 1316 = 317 = חדשה
= ישבה = יש בה

גלגול = 72 = כנסת ישראל
= 1071 = 72

על הגברים לדעת ולקבל בשמחה כי רק נשים יכולות ללדת קדושה בבשר ובממשיות. רק אנחנו יכולות להגיע לאצילות העתיקה הקדושה. עליכם לקבל אמת זאת ולקבל את רצון ה' אם אתם רוצים את הגאלה.

דעו כמו כן, כי אשה היודעת במודעות איך לחבר גוף של עֻבָּר יודעת גם איך להחזיר את התהליך לאחור. זה סוד הגלגולים שרק נשים יכולות לדעת ולעשות. אשה יכולה להביט בגבר ולגלגל אותו למצבו לפני הלֵדה. וכך, גם בכח הגופני של הגבר אין שום יתרון על אשה במודעות א-להית.

גלגולים = 682 = עברית = סוד ברית
= חסדים = חסד עמך = אנכי אם
= האדם כנסת ישראל = 1681
= 682 = כנסת ישראל עמך
= מעשה מרכבה