Wednesday, August 03, 2016

ב"ה

התורה איננה מצוה עלינו לערוך טקסים מוזרים אלא היא מלמדת אותנו איך לעשות צדק בגופינו

הגישה הרבנית לתורה מוטעית מיסודה. לכן, היא עבודה זרה.

התורה אינה מצוה עלינו לערוך טקסים בשולי החיים. התורה מלמדת אותנו איך להשתמש בגופינו לברוא עולמות יפים וצודקים.
ישראל אינם צריכים לעשות את המצות. אנחנו המצות החיות וכל דבר שאנו עושים הוא עשיית המצות.

בניית המשכן היא חיבור הגוף.

בכל מקום בחילופים הבאים בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

משכן = 1060 = 61 = אני = נוה
= הנה העתיק הקדוש

בכל פעם בה אנחנו, כל אחד ואחת מאתנו, אומרים את המילה 'אני', אנחנו אומרים כי אנחנו נוה. אנחנו אומרים: הנה העתיק הקדוש.

ראש = 501 = אשר = המלכות
= מלכותה

ישראל = 541 = המצות
= מראש = מאשר = ראש לי
= ראש ולד = עין ימין
= את עיני = עיני ישעיהו
= את הקהל = הויה מלמד את
= הויה מלמד ישעיהו
= ישעיהו מלמד כל בית ישראל יחד

קבה = 107 = הארץ = 1106 = 107
= בלעה

אנחנו עושים את המצות כרצון ה' כאשר אנחנו מנהלים מהלך חיים קדושים אך טבעיים. החכמה היא לחיות בקדושה כשגרה.

התורה מלמדת אותנו איך להשתמש בכלי הקדוש – הגוף. כמובן, ביחסים מוסריים זה עם זה אנו משתמשים בכלי הקודש שלנו בשיא הקדושה.

כל תנועה של הגוף בוראת מציאות. התורה מלמדת אותנו איך לעשות כן בשיא הקדושה ובשליטה עצמית. תפקודי הגוף אינם אמורים להיות בתת-מודע, אלא במודע ובשליטה מוחלטת.

המציאות = 552 = בנך

עשיית טקסים, אפוא, גורמת לבריאת עולם סמלי, עולם המאופיין בהעדר אמת וממשות. לכן, זה לא רק בלתי הכרחי לעשות טקסים; עשיית טקסים גורמת לעוותים נוראים בבריאה. הרבנים יוצרים את אותו עולם האשליות שהם מתלוננים עליו בעשיית הטקסים המוזרים שלהם.

אבר = 203 = ברא = באר

גוף = 809 = גורם = קטן
= כל נסתר גלוי = מביט ומברך
= מברך חוה ובלהה
= מברך חוה ויוכבד = מברך בניה
= אליהו מברך באהבה
= ישעיהו בן אמוץ מברך באהבה
= 2807 = 809

ה = 5 = גב = גם את = את בני ישראל
= 1004 = 5 = את  משה רבנו
= את רחמי משה = ישעיהו משה רבנו
= ישעיהו רחמי משה
= ישעיהו רחמי רוח מאפי

י = 10 = הגב = גבה
= אם ובת = 1009 = 10
= גם אתה = אתה משה רבנו
= אתה בני ישראל

גבו = 11 = שין = 1010 = 11
= חג = וה = ישן = דשון

הגוף = 814 = הגורם = צדיקים
= צוחקים = עמך צדיק = עמך צוחק
= האדם צדיק = האדם צוחק
= הקטן

הצדיקים בתורה  הם אברי הגוף שלנו ועלינו למצוא אותם בתוכנו. אנחנו אמהותינו ואבותינו בחיים ממש.

אבר גוף = 1012 = 13 = אחד
= אהבה = אגדה = ברא גוף
= ברא גורם = גוף באר

אבר הגוף = 1017 = 18 = חי = בהוה
= ברא צדיקים = אישון

כל אבר הגוף = 1067 = 68 = כל חי
= בכל הוה = זוג אליהו = זוג כלב

אברי = 213 = אביר = יברא = בראי

אברי הגוף = 1027 = 28 = חיי
= החיה = כח = חכ = יחוד

אברי גוף האדם = 1632 = 633
= לב אם = גלם = החיים = החכם

אברי האדם = 823 = אותיות
= אבירים = גוף דוד = גוף הגו
= יד גוף = אור התורה = אור יום
= תקון התורה = 1822 = 823
= הנשמות יחד = הנשמות אתכם
= הנשמות כתר ישעיהו = ישעיהו כתב

חכמות איות, הדקדוק והתחביר הן ידיעת בניית גוף האדם.

איות = 417 = הבית = ביתה = בת י-ה

דקדוק = 214 = רוח = טהר

תחביר = 620 = כתר = יורדת
= דירות

איות דקדוק ותחביר = 1257 = 258
= רבנו = רחמי = חמרי

משה רבנו = 603 = גם = בני ישראל
= הספר איות דקדוק ותחביר
= 1602 = 603 = אם הרצון

אם יהודה עדין לא למד תורה די הצורך לדעת איך לברוא את אברי גוף האדם, אזי הוא עדין לא ברמה של חכם.

גרון = 909 = ברא עולם

הגרון = 914 = שם יד = שם דוד
= הגו עולם צדק

אזן = 708 = הגן

אזנים = 668 = חסם = מחיים
= כתר מח = תחביר מח

אפרכסת = 761 = לומדת פאר
= אפר מולדת =  יסוד אפם
= סודי אפם = כסתה עור
= שמות י-ה = שמותיה = נוה מלכים
= משכן יודעים = את נשי
= היות  ספר = שומע משה
= שומע רוח מאפי = העולמים
= את באישון ספר = 1760 = 761
= ישעיהו באישון חקר לב

שומעת = 816 = דברים = עליון

השומע = 421 = היות = משה עבד

אזן שומעת = 1524 = 525
= שני-גרישין  = 2523 =525
= שני מקף גרישין

אזני = 68 = כל חי = כל אישון
= 1067 = 68

אזני שומעת = 884 = רחל מדברת
= רחל פוסקת = א-להים רחל

אזני שומעות = 890 = צף
= צרם = פרים

אזני שומעות קול = 1026 = 27
= שוכן = אזני חזקיהו שומעות
= אזני חזקיהו משועות

אזניה = 73 = גמל = עג = חכמה
= הנביאה

אזניו = 74 = למד = עד = דע
= בחסד = אתם כנסת ישראל
= 2072 = 74 = מתגלם
= עלץ הנביאה = 1073 = 74
= קרן הנביאה = על שם הנביאה

פורים = 896 = אזניו שומעות

המן = 745 = העינים

אזני המן = 813 = אזני העינים
= עינים אזניה = עינים חכמה
= גוף כל בית ישראל = 1812 = 813

עין = 780 = פן = עשית = תעשי
= ישעת = שעתי = פרך
= סובב ירך = מפקיד שומר
= יהי אור ויהי אור יש

רואה = 212 = עם ישראל = 1211
= 212 = האור = התקון = דברו

= עיני רואות = 140 + 613 = 753
= עיני אורות = בריאת עיני
= בריאת הקהל = פני בראי כל שכל
= נגן = כל גן = אבין משפטים
= 1752 = 753 = טמן כל בית ישראל
= כל בית ישראל במקראות
= כל בית ישראל בזמן= שלום על ההמונים

עיניו רואות = 759 = נגון
= כל ספרי עיניו בראי

כף = 820 = ההרים = חברים
= מעין = עין גו אל = עין גואל
= משמחת לב

העין עושה את עבודת הפרך. תפקידה העקרי הוא העלאת החמר לקדושת על.

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 = המצות
= עשית דמיון = להעלות

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ = מהקבה

יד = 14 = דוד = הגו = תגים
= 1013 = 14 = אוהב = אהוב
= אוגד = תורת גד = זז

יתד = 414 = אוהבת = אוגדת

האור היוצא מעינינו בורא [= באור = אתם אור = אור הרצון] את צורות היצורים בעולם והנשימה שלנו מנפחת את הצורות ונותנת להם ממשות.

התורה מלמדת איך לשלב את תפקידי אברי הגוף. כפי שנראה, בע"ה, אברי הגוף משולבים ובאמת נמצאים זה בזה.

אף = 801 = שופטות = אתה שופט
= הנשמות = עיון באהבה = ממשות באהבה
= ראיתי התרוממויותינו = 1800 = 801
= התרוממויותינו היום = שם ע"ב האותיות
= עולם צדק חסד האבירים
= שם כנסת ישראל האבירים
= 2799 = 801 = שבת גופי = שבת אנכי חי
= גדעון חי = גדעון בהוה = אישון גדעון
= שכון עדן = שכון בת שבע = יוחנן שוכן
= תכלת וארגמן = כל אות פרדס
= משה אדם קדמון = רוח מאפי אדם קדמון


משה = 345 = הספר = רוח מאפי
= דקדוק מאפי = שליה
= חקר הלב = חקר לשון
= 1344 = 345

ממשות = 786 = עיון = לשנות

רחל = 238 = ויהי אור = ויהי תקון
= 1237 = 238 = לפענח = הרגל = רגלה
= להברא = לב ראה = דבר לב

אברהם = 808 = ברא אדם
= רחם = חתת = תורת אף

דבורה = 217 = רזי = הרואה
= אורי = טבור

חך = 508 = שחר = רחש = הרגש
= הגשר = בראשה = שחקק

חכה = 33 = גל = תורת הויה
= 1032 = 33 = עלץ לב = קרן לב
= כל בית ישראל יחד כל ספר התורה
= 2031 = 33 = לקבץ = האור מעין
= מעין עם ישראל = כף עם ישראל
= עם ישראל חברים
= האור צחוק שרה עולה
= עם ישראל צחוק שרה עולה

חכו = 34 = לבב = בלב

חכי = 38 = לבו = לאהב = לאגד

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= אזניה שומעות קול
= הנביאה שומעת קולו
= אל העתיק הקדוש

הלב = 37 = לשון = 1036 = 37
= שלום על = שלום המלכה
= שם אלה מיכל = ליצר עולם
= נפש רות

לבי = 42 = בלהה = יוכבד
= צורת משה = 1041 = 42
= כל המשמרות = רות נפש

כתף = 1220 = 221 = חוזר
= אור הגו = תקון הגו

כתפים = 1110 = 111 = אל"פ
= פלא = ממלא = עולה = כל מביט
= יתן = הויה פה = פה הויה
= פה כל בית ישראל יחד = האדם שר
= שר עמך  = כבד פה = פה הויה
= פה כל בית ישראל יחד

כתפי = 510 = רי"ש = שיר = יך
= ישר = תרבות ראש = 1509 = 510
= תרבות אשר = קבוץ ראש = חשן ראש

מכון ראש = 1267 = 268 = נחיר
= חסר = גרסה = אשר עצום
= א-דני ברא

כתיב חסר אינו מדבר על פגם כלשהו.

כתיב = 432 = תבל = לב הנשמה
= לב כל שכל = לב כל ספרי

כתיב מלא = 503 = גרש = בראש
= באשר

בכתיב מלא = 505 = שרה

כתיב חסר = 700 = ן = שת = קם
= נולדים = מולידים = יודעים
= עריכת = ערכתי

בכתיב חסר = 702 = בן = שבת
= בת מכל דור = ברך = צורות
= תלד לרחל

על כתפי  = 610 = האדם = עמך
= רבבות = דרות

לנשם* = 980 = יעץ = כנשים
= ממצרים = עשה אדם
= של כלם = ליצר כלם
= למסר כלם = פרשת
= לשנות חק הטבע

*בחישובי גימטריות יש להקפיד לא להוסיף את אמות הקריאה ללא טעם! שמות הפועל בדרך כלל כתובים בכתיב חסר, אלא אם יש סיבה להוסיף את האות ו', כמו במילה לעשות בפסוק הבא:

וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת

ברא א-להים לעשות = 1655 = 656
= תולדות גוף

נושם = 956 = ספר התורה
= תנועות ידי = תנוך
= כל נצח נצחים
= אדמה נצח נצחים = כל תקות

אליה = 46 = אמה = מאה
= תהלים = 1045 = 46

אלית אזן = 1149 = אמת הגן
= 150 = מוקד = נעל = מעלי
= קץ לכל מכאוב

אליות אזנים = 1115 = 116 = עליו
= עלוי = קוי = ידבק = ארץ דוד
= ארץ הגו = גו הארץ = גו קבה
= חשן הארץ = 2114 = 116
= תרבות הארץ = הדר אהרן
= אהרן בורא

אליות האזנים = 1120 = 121 = אצל
= על שם אליהו הנביא

פה = 85 = היוסד = היסוד
= הועד = הכלל = מח הלב
= לב המח = מח לשון
= 1084 = 85

הבל פה = 122 = בצל = צו כבד
= אני מזדהה = צו חויה = נבע
= ענב = כל חסד = כל כנסת ישראל
= 1121 = 122 = אני נוה = ועד יוכבד

= לשון פה = 1121 = 122 = פה הלב
= ליצר פה = יסוד לבי = יסוד בלהה

משה הוא כבד פה.

לשבת = 732 = לברך = לב רך
= לבן = על לבם = אור מעיני משה
= אור מעיני רוח מאפי

זרוע = 283 = פגר = ברא יסוד
= אבר יסוד = לגמרי

זרועות = 689 = גופם

זרועותיה = 704 = דן = קדם
= בשבת

בזרועותיה = 706 = עולם = המלאכים
= האם המלכה = בשר צדיק

בזרועותיך = 1201 = רב = בר
= אשתך

מח = 48 = הגדול = גילה
= כוכב = יובל

מחי = 58 = נח = בנו = לב הויה
= הויה השוכן = 1057 = 58
= כל בית ישראל יחד השוכן
= 2056 = 58 = הרפואה לכל נכים
= כל השמות בספר בראשית
= כל השעשוע בספר בראשית

מצח = 138 = כוכב נולד
= חלק

תנועת = 926 = שם הויה = נתעורר
= ההריון = באישון אהרן
= 1925 = 926 = חזה נצח נצחים
= באישון נצח נצחין = 1925 = 926

תנועת יד = 940 = מצרים = מקף
= כוץ יד

תנועת ידי = 950 = כוץ ידי = שמים
= ספר האדם = אנחנו גוף הויה
= גוף הויה חזק
= אנחנו כל בית ישראל יחד גוף
= 1949 = 950 = גלוי אתך
= קול הגוף = קול צדיקים
= קול צוחקים = שלמה המלך

תנועות = 932 = שם לב

תנועת עין = 1706 = 707 = הבן
= זן = און = השבת = לעזרת
= לעזם = זרע נפש = אור סובב כל ממש
= לבלוב כל תקון ממש = 1706 = 707
= עלץ עולם = קרן עולם = עלץ המלאכים
= יוצרת עלץ

תנועות עין = 1712 = 713 = אבין
= יגן = תשובה = שבתאי = האזן

תנועות עיני = 1072 = 73 = גמל
= גלמ = חכמה = הנביאה

תנועות העינים = 1677 = 678 = הנביאים

תנועות עיניך = 1572 = 573
= תנועות שמש = ראש כנסת ישראל

גלגלת = 466 = סות = סתו = כמות
= האדם הקדמון = 1465 = 466
= את א-דני = הלל ישעיהו = את היכל

הגאלה והעליה לארץ ישראל היא החזרה בתשובה אל ההבנה הנכונה של החומש. נוכל בהחלט להעזר בכתבי הנביאים.
אולם, אנחנו, ישראל, המצות, והחומש מלמד אותנו להשתמש בגופינו ולהתיחס זה לזה בקדושה. אין כלל צורך בשום "משנה" תורה המציע לנו לערוך טקסים זרים ומוזרים.

אם נלמד להשתמש בגופינו בקדושה ונאהב את הבריות בכל מאדנו ונתכוון אך ורק לטוב, נברא וניצר עולמות קדושים בשימוש כלי הקודש (הגוף) אותו ה' נותן לנו.