Tuesday, December 29, 2015

ב"ה

נבואת ירמיהו על התלמוד הבבלי

וְהָיָה, כְּכַלֹּתְךָ, לִקְרֹא, אֶת-הַסֵּפֶר הַזֶּה; תִּקְשֹׁר עָלָיו אֶבֶן, וְהִשְׁלַכְתּוֹ אֶל-תּוֹךְ פְּרָת. וְאָמַרְתָּ, כָּכָה תִּשְׁקַע בָּבֶל וְלֹא-תָקוּם מִפְּנֵי הָרָעָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מֵבִיא עָלֶיהָ--וְיָעֵפוּ:  עַד-הֵנָּה, דִּבְרֵי יִרְמְיָהוּ – ירמיהו הנביא נ"א : ס"ג-ס"ד

פרת = 680 = מולדת  צדוק = תלמוד צדקו
= דם מול = מול עץ החיים = 1679 = 680

מורינו, הנביאים, השופטים והמלכים, עורכים את ספריהם לנוסח הסופי. הם באים לתקן את כל העיוותים שבתלמוד הבבלי ואת כל בלבולי הלב שהספר גרם וגורם. והם ילמדו אותנו את הנוסחים הנכוים ויהיה שלום במולדתנו, בכל ארץ ישראל. הם יסירו את הערלה מלב עם ישראל ונידע את תורת משה.

ערלה = 305 = עריכה

עריכת ספר = 1040 = 41 = מקץ
= קמץ = ספר מלכים = עריכת ספר
= שמן

נוסח נכון = 900 = ץ = שם = עולם צדק
= ע"ב האותיות = חסד האותיות
= האותיות כנסת ישראל = 1899 = 900
= אותיות כנסת הממלכות
= כנסת ישראל גוף חוה = של מלך

הנוסח הנכון = 910 = שים

שלום = 936 = שם הא-ל
= אלה גוף חוה כנסת ישראל
= 1935 = 936 = שמה כל ישראל
= משה כל ישראל = הספר כל ישראל
= משה כל הממלכות

שים שלום = 1846 = הנוסח הנכון שלום

ספר = 340 = כל פרי = הרנה לכל
= הרנה ועד = כל הנוסח הסופי

תורה = 611 = ספר ירמיהו
= ותהר = את הרה = את עצמי
= ישעיהו חבר

תורת משה = 1351 = 352
= שמו כל הספרים = מקור כל הספרים
= את שלמה המלך = ישעיהו שלמה המלך

תורה שב = 913 = בראשית = אקרא תורה
= אקרא ספר ירמיהו = שם אחד = שם אהבה
= אהבה עולם צדק = אשרי בת

על פה = 185 = פה מלכי = פה המלכה
= כל גו נמול

תורה שבעל פה = 1098 = 99 = סגול = גופי
= יודע גו = ארץ בראשית גו מתגלם
= 3096

כתר = 620 = חברתי = תחביר
= חבר קדוש = חבר שמי השמים בארץ
= 2618 = 620 = ברית האב = חוה אם
= אם עולם חדש = 1619
= 620 = חי בם = ממליך = המילה לך
= נולד לך = ידוע לך

להמליך = 615 = הים = מילה לך

מלים נכונות = 1212 = 213 = יברא
= בראי = עלץ עם ישראל = קרן עם ישראל
= 2211 = 213 = העתיקה הקדושה אשתך

אלה רמזים לסודות הנוסח הנכון של תורה שבעל פה, ברית המילה, וכתר המלכות. אחד הם. על כל אוהב את ה' יתברך ואת האבות ואת האמהות ואת הנביאים ואת השופטים ואת המלכים ואת כל כנסת ישראל בכל מאדו להתפלל שה' יאיר את עיניו ויבין תורה שבעל פה נכונה ויכנס לברית משה שוב - והפעם באמת ולצמיתות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!