Tuesday, December 01, 2015

ב"ה

הגו שלום

דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם. – משלי ג:י"ז

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

שלום = 936 = שם א-לה = שם ה-אל
= חוזר בתשובה

כל דרכיה = 289 = פטר

נעם = 720 = כל עם = כן = שבועת השלום
= 1719 = 720

לא רק כל נתיבותיה של התורה שלום, גם כל בניה ובנותיה של התורה שלום.

הגו שלום. אחרי כל השנים שהגיתי בתורה והתפללתי לה' שיגלה לי את סודות התורה, לא מצאתי עצה יותר טוב מהגו שלום.

כל סודות שמות הא-ל בתורה נמצאים בהגיה על השלום.

החלופים הבאים הם ראשית הדרך:

הגו [גם במובן של הגוף] = 14
= יד = דוד = אוהב = והאב = אוגד
= אב העתיקה הקדושה = 1013 = 14
= התרבות = תגים = החשן
= חשן בבשרך = 2012 = אתם הוא = אתם בי
= צאצאי הטמונים בגופי = עשיתי שלום בכל דרכי

הגו שלום = 950 = הגו שם אלה = אוהב שלום
= שמים = ספר האדם = כל שם
= כל עולם צדק = יודעי דרכי התורה
= המלכה הרה היהודים

לב = 32 = השוכן =1031 = יודע השלום
= 32 = השלום נולד = מוליד השלום
= השלום מול דוד

דעו כי כל עוד לא מצאנו את השלום ואת השמחה בכתוב בתורה, לא הגענו עד סופו והפרוש עדין אינו נכון.

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח = כל נשיאי השלום