Wednesday, December 30, 2015

ב"ה

זמן הנצח

אם הסודות של הכוכבים מתגלים, אז הזמן הגיע לדבר על הזמן. רק ארמוז, בע"ה, על הדברים הבסיסיים בענין הזמן. המבין יבין.

זמן = 747 = להבין = מקראות

נצח = 148 = קמח = המעגל = לנסח
= פסח = פסגה = פה נביא = כל הגה פה

זמן הנצח = 900 = שם = ע"ב האותיות
= כנסת ישראל כותבת = 1899 = 900

הוה נצחי = 174 = עקד

ההוה נצחי = 179 = עקדה

בהוה נצחי = 176 = לפניו

אנו חווים את הזמן והמאורעות בו לפי הבנתנו את המקראות.

ספר חיי = משיחי

ספר ימי = 400 = ת = הנשמה = כל עפר
= כל שכל

ספר ימיו = 406 = ת"ו = אתה

ספור ימיה = 411 = אתי = תהו = אלישע

ספור ימיו = 412 = בי"ת = בקדשו
= בתי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
= השם פרש כל מלה = 1610 = 611

יום = 616 = התורה = דורות
= ברית כל בית ישראל = 1615 = 616

את יום = 1017 = חי = בהוה

יום זה = 628 = חיים = אדם בהוה
= עמך בהוה

את היום = 1022 = 23 = החי = חיה
= ראיתי את = ראיתי ישעיהו

ערב = 272 = צדק וחסד

וְהַעֲרֵב נָא, ה' אֱלֹהֵינוּ, אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִי כָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל

בקר = 302 = אקרא = שב
= לנסח את המקראות = 1301 = 302
= קראתם

בקר וערב = 580 = פרש = שפר = שערי

לילה = 75 = מלה

בקר ערב ולילה = 665 = הנם = המים = פרש מלה

פרוש מלה = 661 = אסתר

פרוש כל מלה = 711 = אין = העולם = אשתי
= תורה המלכה = את הרה המלכה = אדון

צהרים = 905 = השם = המתמידות
= כתבתי חכמה

אור התורה אמור להיות כאור הצהרים בכל עת.

הנץ = 955 = השמים = הספר האדם = כל צהרים

בקר צהרים ערב ולילה = 1560 = 561 = אינך
= אשר עולם שמחה = אשר עולם גשמי
= אדמתנו עולם שמחה = אדמתנו עולם גשמי

זמנים = 707 = השבת

שבת = 702 = בן = ברך = בקר הנשמה
= בקר כל שכל = בת מכל דור

העולם שכלו שבת הוא עולם בו אור השחר עולה על השכל בהוה נצחי.

הזמנים = 712 = בין = תשבי = שבתי
= חשב בת = שבח בת

שבתאי = 713 = תשובה = אלישע שב
= עלץ תשבי = 1712 = 713 = קרן הזמנים

כל נצחים = 808 = רחם = אברהם = ברא אדם
= נצח ימים = לנסח ימים

די בכך בינתיים. על  הקורא/ת להבין את היתר בעצמו/ה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!