Wednesday, October 07, 2015

ב"ה

האמת הקשה אודות המתעקשים על חטא פרוזבול

וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ. - מלכים א' י"ט:י"ח

הנביא אליהו אמר זאת, ואין לערר עליו.

ללא שמץ של ספק, המתעקשים על חטא "פרוזבול" (פרוז בעל) אינם כוללים באותם שבעת אלפים. הם לא שארית ישראל. הלב של יהודי אמתי לא היה נותן לו לעשות דבר מתועב כזה. הוא היה מרגיש שמשהו לא בסדר אפילו כאשר ה"רבנים" שלו אומרים לו כי השרץ הוא כשר.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!