Wednesday, October 28, 2015

ב"ה

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל. צירי הלחץ לפני הלדה (הגאלה) הם הנסיון להביס אותנו באכזבה וביאוש. המדינה היא השליה שתיזרק אחרי הלדה. היהדות המדומה של הרבנים היא הבלבול לפני הלדה.
הגענו למשבר. אוט אוט אוט, הראש מתגלה.
כשאני אומרת ישראל, אני מתכוונת לשארית ישראל ששמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה ו/או תמכו בה ואהבו אותה. רק הם שארית ישראל. בענין המסתמכים ב"פרוז-בעל" כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ.
הסתמכות על "פרוז-בעל" היא הסימן לערב רב שלא יחזיקו מעמד בלדה כי אין להם חוזק האופי להיות יהודים ויפלו.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!