Saturday, October 10, 2015

ב"ה

זיקוק היהדות מהעבודה הזרה 
של היהדות הרבנית

אין אף אחד מאתנו שלא נפגע ופגום מהעבודה הזרה שהתקבלה כיהדות
.
לדעת זאת ראשית דרך התשובה. רק כשאנו רואים אמת זאת ורואים את השלוחות של הדבר, אם כי מטושטש; אנו נהיים יראי שמים וזועקים לעזרה מעם ה' להושיענו ולהצילנו.

תפילתי היא שהדיינים והרבנים יחזרו בתשובה, שה' יאיר את עיניהם וימצאו את הדרך העתיקה הקדושה
.

כל הצרות הבאות על עם ישראל ועל מדינת ישראל הן אך ורק מהערבוביה של יהדות ועבודה זרה, קרי, היהדות הרבנית.
תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר: שִׁמְעוּ-נָא זֹאת, רָאשֵׁי בֵּית יַעֲקֹב, וּקְצִינֵי, בֵּית יִשְׂרָאֵל--הַמְתַעֲבִים מִשְׁפָּט, וְאֵת כָּל-הַיְשָׁרָה יְעַקֵּשׁוּ
. – מיכה הנביא ג:ט
[תלמוד בבלי, מסכת שבת קלט א'].

הזיקוק של היהדות מהעבודה הזרה מאפשר לחומר להבדיל בין צדיק לרשע. במשך דורות היה בלבול החומר כי היה בלבול של יהדות ועבודה זרה. ברגע בו כמה יהודים מתחילים להבדיל בין קודש לחול, החול של הארץ משתנה ומגיב יותר כמה אדמת בראשית.
שימו לב. ותתפלאו.
וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ אָרֶץ וְהִתְעַנְּגוּ עַל רֹב שָׁלוֹם.תהלים ל"ז:י"א

הנביאים עשו את  כל המצוות - ועוד איך עשו אותן, לא טקסים מוזרים. ולא "במקומים". אתם באמת חושבים שישעיהו ואליהו וירמיהו הניחו תפילין של פרה מתה במשך כמה שעות בבוקר? הם עשו את המצווה: וְהָיָה לְאוֹת עַל-יָדְכָה, וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ:  כִּי בְּחֹזֶק יָד, הוֹצִיאָנוּ יְהֹוָה מִמִּצְרָיִם
[שמות י"ג:ט"ז] בכל רגע ורגע במו עורם וגופם!

שאלו אותי
:
מה זאת אומרת עבודה זרה התקבלה כיהדות ?
עניתי:
כל הטקסים הבאים במקום לעשות את המצוות מלא מוסר ואהבה במהלך החיים היומיום שלנו. ההלכה היא אמורה להיות מהלך החיים שלנו - לא טקסים בצד. אנו אמורים לחיות את התורה, לנשום אותה, לעפעף אותה; לא לעשות את החיים באופן סמלי. אנחנו לא אמורים לעשות סימולציה של החיים או פרודיה של עצמנו.
העושים כל הטקסים התמוהים ההם מנותקים מעצמם. אין להם מושג מעורפל מה זה להיות יהודי.
כל הטקסים ההם בעצם פריקת עול התורה ובריחה מהאחריות להיות יהודי. להיות יהודי. הם לא רואים את שם הויה בשם יהודי בכלל. הם בהכחשה עצמית עמוקה ביותר.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!