Thursday, October 08, 2015

ב"ה

אני עובר לומדת תורה דרך הצינור היוצא מהשליה.

אני נולדת, רואה את האור בפעם הראשונה. אני בוראת את אמי.
אני בוראת את אבי.

אני תינוקת בזרועות אמי, יונקת חכמה משדיה.

אני פעוטה לומדת הלכה. לפעמים אני נופלת. אבל אני תמיד קמה.

אני ילדה רצה יחפה בגן, טועמת מכל עצי פרי.

אני נערה מתאהבת. אהובי דומה לאבי.

הריני מקודשת בטבעת זו כדת משה וישראל.

אני מתעלסת בזרועות בעלי, לומדת סודות היחוד והיחידה.

אני עולה על ההר ומקבלת לוחות הברית.

עובר ברחמי לומד תורה דרך הצינור היוצא מהשליה.

תינוקי נולד.  אני רואה את אור פניו בפעם הראשונה. הוא בורא אותי אם.
הוא בורא את אהובי אב.

תינוקי בזרועותי יונק חכמה משדיי.

אני מתבגרת, יופיי מתפוגג.

אני זקנה. גופי רופס. אני כואבת, אך שלווה, שמחה ושבעה מרוב חכמה.

אני מתה. גופתי מתפרקת וחוזרת אל העפר ממנו נוצרה.

אני עובר לומדת תורה דרך הצינור היוצא מהשליה.

אֲנִי יְהֹוָה עֹשֶׂה כָל אֵלֶּהJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!