Thursday, September 17, 2015

ב"ה


ההעזת לזכור את האמת ביום הזכרון?


אמרת או שמעת קידוש ביום הזכרון?


וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם, וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם, וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם; וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם, אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם.


הזכרת מי את/ה? הזכרת את שמך האמתי?
כתוב במפורש. אמרת את האמת כשאמרת קידוש. השמעת את עצמך?
ההקשבת לקולך? עוד לא? אז בואו. אעזור לך לזכור.

בכל מקום בחילופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

קדוש = 410 = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410

לעשות = 806 = ציון

לעשות קדוש = 1216 = 217
= אורי = רזי = הזהר = קדוש ציון
= ציון שמי השמים בארץ
= 3214 = 217

הויה = 26 = הוא דוד = דוד בי = הוא אוהב
 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
 = הקדושים = האדם הקדוש

אלהיכם = 666 = כל יום
 = כל התורה

למי שעדין מסרב לקבל את האמת, יש עוד הזדמנות בפעם הבאה שתגידו את השמע.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!