Saturday, September 19, 2015

ב"ה

למה לרחם על רשעים
?

מה קורה כשעובר ברחם? העובר ניזון ע"י האם. דבר קטן, בעל צורה של גולם, או תולעת או לטאה מקבל את כל תזונתו מהאם וגדל. ממנה הוא מקבל צורה של בן אדם, כמוהה. בזמן שהעובר ברחם, עד שהוא מקבל צורה של בן אדם בר קיימא, הוא לגמרי תלוי באם.
לכן, אני אומרת לכם: רחמו על הרשעים. הם אולי נראים חזקים וגדולים. אבל מוסרית הם כעוברים בשלבים מאד מוקדמים - רכים, חלשים ובעלי צורות לא ברורות. אם נרחם עליהם, אני נהיה בשליטה עליהם והם יגדלו להיות בני אדם מוסרית. הם זקוקים לרחמנות שלנו. זאת הסיבה שהם חיים לטפילים עלינו. לכן, אם נרחם עליהם, הם יקבלו את צורתנו המוסרית.
בסוף נראה שכל אדם שרחמנו עליו דומה לנו.
כלנו גדלנו על ציטוט זה: "כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים"
לאן ה"חכמה" ההיא הובילה אותנו?
זאת אמרה של אנשים שרויים בשינאה ובפחד. זה לא פלא שהם רואים שחורות. הם מושכים שחורות אליהם וימשיכו למשוך שחורות אליהם כל עוד הם פוחדים ושונאים.
רחמי גם עליהם.


דברים נוראים לא סתם קורים. נשמות קוראות זו את זו. כשדברים רעים קורים, זה מפני ששניהם צריכים תיקון הדדי. אם אחד מהם או שניהם משתחררים מהשינאה שלהם אין משיכה הדדית שלילית.
תלמדו להיות בשליטה על הרגשות שלכם ותהיו בשליטה על מה קורה לכם. דברים לא קורים סתם. אנו מזמינים את *כולם* שנכנסים לחיים שלנו. אנשים המדברים כל העת על רשעים ודברים נוראים מתחננים להם להכנס להם הביתה. אף אחד לא שולט בנו אם אנו בשליטה עצמית. דעו זאת ותהיו בשליטה כל מה קורה לכם.

גמר חתימה טובה לכולנו.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!