Wednesday, April 05, 2017

ב"ה

יהודיות: עד מתי?

האם זה לא מספיק ברור כי השם הויה כלול במילה יהודי ועוד יותר ברור ומפורש במילה יהודיה? איך לא רואים?

בכל פעם יהודיה משתעבדת, היא משעבדת את הויה. אבל ממש. היא מסתירה את השכינה מהעולם. חד וחלק. את לא רק בת מלך. את אם ובת המלך - ואף המלך גם. כן, את הויה ואת מתגלמת גם כזכר. את כל אלה. יהודיה: את הויה בהתגלמות הכי גבוהה בבריאה. הבנת עכשיו?

השאלה היא לא למה יהודיות אינן מספיק צנועות או אינן מספיק צייתניות. השאלה החיונית לשאול היא: למה ומדוע היהודיות אינן רוצות להודות כי הן הויה, אינן רוצות להוית הויה ואינן רוצות להביא את הגאלה? זה לא משנה בכלל מה הגברים אומרים או עושים. הגברים אינם יכולים לעשות להויה כלום בלי שהיא מסכימה להשתעבד ולהיות מושפלת ומסכנה. מה הקטע? עד מתי?
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!