Friday, October 07, 2016

מדינה זאת מחנה ריכוז להשמדת המוסר היהודי


אם יהודי אינו יכול להיות מוסרי, רגיש, עדין ורחמן; אם יהודי חייב להתעלם מסבל הזולת, אם יהודי חייב לשתוק כאשר הוא רואה אי-צדק; אם יהודי חייב לפחד להציל ילדים מסחר בהם פן מערכת ה"משפטים" תתפור לו תיק - אזי הוא לא חי כיהודי.עלינו לשלוח מכתבים לאו"ם בבקשה לבדוק את המצב כאן. הבדיקה תשמש בסיס לדיון חדש אודות אופי המדינה ותוכנית עזרה והצלה לקרבנות היהודיים של המדינה. מכרו ליהודים לוקש. רצינו לחיות חיים מוסרים ולפרוח כיהודים, אז "עלינו" לכאן בתקווה לממש את חזון הנביאים. מצאנו את עצמנו במחנה השמדת מוסר. לבבותינו במכונת גריסה. מדינה זאת המקום הכי מסוכן בעולם לנסות לחיות ע"פ מוסר יהודי אמתי. משהו מאד רקוב כאן ויש טעם לבקש מהאו"ם ומארגוני זכויות אדם לשלוח משלחות חוקרים לכאן לבדוק את המצב כדי לגבש עמדה איך להציל את היהודים הנרדפים בגלל המוסר שלנו מהסיוט, הזוועה והסכנות לנפשנו ולגופינו כאן.