Monday, December 15, 2014

ב"ה

שמים

שמים = 950 = נץ = כל שם
= שם אלף בית גמל דלת הא וו זין חית +
טית יוד כף למד מם נון סמך עין פה צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,939 = 950
= ספר האדם = ספר עמך = ספר דרות
= האדם הרנה ועד = עמך הרנה ועד
= כל דור האדם ועד = כל דור עמך ועד
= כל דור האדם לכל = כל דור עמך לכל
= צבור בכלם =כלם מכל דור
= כלם זכרונות האדם = כלם זכרונות עמך
= 1949 = 950
= יודע אהבת אמהות

את השמים = אתה שמים

ואת הארץ = ואתה ארץ

דעו, אחי ואחיותי היקרים מכל: כל חכמת כל הדורות טמונה בך – בבשרך ובתת ההכרה שלך.
טמון בך, עתה וממש, כל תלמוד התורה מכל דור ודור. להיות מודע לכך ולהנות מכך הירושה שלך וזכותך. כלנו, כל בני ובנות ישראל, יכולים, ואף מצווים, להגיע שמימה עוד כשאנו חיים ולהתאחד עם כל העם. למה לרוץ אל בתי קברות של צדיקים כשכל הצדיקים חיים בך ועומדים ללמדך את כל חכמתם – לא כאילו, אלא ממש? למה לברוח מהאמת? אין לאן לברוח. הרי אתם כבר יודעים זאת ותמיד ידעתם זאת. עלינו, כל בית ישראל, לקבל את האמת – בכל יהודי ויהודיה טמונים כל יהודי ויהודיה מכל הדורות, גם בעבר, גם בהוה, גם בעתיד ואנו אמורים לשתף את הידע שלנו זה עם זה. כל יהודי ויהודיה חי/ה בו-זמנית בכל עת ובכל דור. אנו אחד. לא כאילו, לא כאמרה - אלא ממש.

אַשְׁרֵינוּ מַה טּוֹב חֶלְקֵנוּ וּמַה נָּעִים גּוֹרָלֵנוּ וּמַה יָּפָה יְרוּשָּׁתֵנוּ!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!