Tuesday, June 28, 2016

ב"ה

רְאִי חַי בְּנֵךְ – מלכים א' י"ז : כ"ג

וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת-הַיֶּלֶד וַיֹּרִדֵהוּ מִן-הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ רְאִי חַי בְּנֵךְ
:

בכל מקום בחִלופים הבאים בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אליהו = 52 = בכל = כלב = לב חוגג
= חי לבב = אישון בלב = 1051 = 52
= לב חזה = חזה השוכן = הויה הויה 
= הויה כל בית ישראל יחד

מביט = 61 = אני = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61 = הנה העתיק הקדוש
=העתיק הקדוש עולם שמחה
= 2059 = 61 = עלץ עולם גשמי
= נוה = משכן = הנאה = לבי הוגה
= לבי חוה

מביטה = המביט = 66 = גלגל
= היה הוה יהיה

עין מביטה = 846 = תולדות
= מציון

עין ימין = 1540 = 541 = ישראל
= להעלות = מאשר = אשר לי
= ולד אשר = אשר גואל
= ראש גו א-ל = המצות
= מצאתי = אמך

עין = 780 = פן = עשית = תעשי
= יודעים יסוד = יודעים סודי
= קים סובב

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= בכל ארץ

עין בוראת = 1389 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה = ישעי
ירא = 211 = רוה = הדבר
= דברה

בנך = 552 = אליהו שר
= נולדתי אליהו = נולדתי בכל
= המציאות

חי = 18 = בהוה = אישון
= 1017 = 18 = היא אתם
= זהה העתיק הקדוש

ראי בנך חי = 781 = אפן
= אעין = עלץ עין = 1780 = 781
= קרן עין = עין העתיק הקדוש
= עין מנשים = ראי אישון המציאות

בן = 702 = ברך = שבת = בת מכל דור

המציאות היא בן המבט שלנו. עלינו לזכור איך להביט בעין טובה על הנולד לנו מה' יתברך בכל עת ובכל שעה.

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶגJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!