Tuesday, June 28, 2016

ב"ה

רְאִי חַי בְּנֵךְ – מלכים א' י"ז : כ"ג

וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת-הַיֶּלֶד וַיֹּרִדֵהוּ מִן-הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ רְאִי חַי בְּנֵךְ
:

בכל מקום בחִלופים הבאים בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אליהו = 52 = בכל = כלב = לב חוגג
= חי לבב = אישון בלב = 1051 = 52
= לב חזה = חזה השוכן = הויה הויה 
= הויה כל בית ישראל יחד

מביט = 61 = אני = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61 = הנה העתיק הקדוש
=העתיק הקדוש עולם שמחה
= 2059 = 61 = עלץ עולם גשמי
= נוה = משכן = הנאה = לבי הוגה
= לבי חוה

מביטה = המביט = 66 = גלגל
= היה הוה יהיה

עין מביטה = 846 = תולדות
= מציון

עין ימין = 1540 = 541 = ישראל
= להעלות = מאשר = אשר לי
= ולד אשר = אשר גואל
= ראש גו א-ל = המצות
= מצאתי = אמך

עין = 780 = פן = עשית = תעשי
= יודעים יסוד = יודעים סודי
= קים סובב

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= בכל ארץ

עין בוראת = 1389 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה = ישעי
ירא = 211 = רוה = הדבר
= דברה

בנך = 552 = אליהו שר
= נולדתי אליהו = נולדתי בכל
= המציאות

חי = 18 = בהוה = אישון
= 1017 = 18 = היא אתם
= זהה העתיק הקדוש

ראי בנך חי = 781 = אפן
= אעין = עלץ עין = 1780 = 781
= קרן עין = עין העתיק הקדוש
= עין מנשים = ראי אישון המציאות

בן = 702 = ברך = שבת = בת מכל דור

המציאות היא בן המבט שלנו. עלינו לזכור איך להביט בעין טובה על הנולד לנו מה' יתברך בכל עת ובכל שעה.

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג