Wednesday, November 04, 2015

ב"ה

והצנע לכת

הִגִּיד לְךָ אָדָם, מַה-טּוֹב; וּמָה-יְהוָה דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת, עִם-אֱלֹהֶיךָ - מיכה הנביא, ו : ח

ההלכה האמתית אינה טקסים מוזרים ומלאכותיים לצד מהלך החיים. עובדי ה' יתברך אינם מפסיקים את מהלך החיים כדי לעשות המחשות סימליות של החיים. הם הולכים בדרכי ה' הקדוש. ותפלותיהם הן שחרית, מנחה ומעריב בכל עת ובכל שעה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!