Wednesday, January 14, 2015

ב"ה

שבירת הכלים ותקונם

בספר הזהר מדובר בענין הנשמע מאד נשגב והוא נקרא "שבירת הכלים". האמת היא, הדבר מאד קרוב אל כל אחד מאתנו, קל להבנה, ואף יום-יומי – אם כי קשה להתמודד בו רגשית.לפעמים אנו מעדיפים לתאר דברים שקשה להתמודד בהם רגשית כדברים אזוטריים ורחוקים מאתנו. כך אנו משלים את עצמנו כי הם מעל בינתנו. לכן, לא נצטרך לדאוג אודותיהם. המדברים עליהם בספרים משכיחים את הכאבים באשליות, כי הם חכמים גדולים המסתכלים על הדברים ממעל ממבט הגיוני ואנליטי.

הכלי שנשבר וגרם לאסון הקוסמי הוא אינו אלא הלב של ילד. הלבבות של ילדים יהודיים הם הכלים הכי רכים, שבירים ויקרים בבריאה. במפתיע, הם גם הכלים הכי חזקים. מתוך הכלים היקרים האלה, יש קדש הקדשים – לבבות בנות ישראל.

לבבות ילדים יהודיים מכילים את חכמת כל התקופות – גם בעבר, גם בהוה גם בעתיד. כשלב ילד נשבר, כל החכמה נשברת לרסיסים ונראה לנו כי אנו חיים בבריאה בה כל יום הוא יום יחיד בפני עצמו, כי כל הידע מפוזר בעינינו ונראה לנו כי עלינו ללקוט אותו, פריט פריט. כדי לשחזר את המבט הכולל את כל הזמנים, עלינו לתקן את הלב שלנו.

כולנו נשברי לב וכולנו שברנו לבבות של ילדים. עלינו לתקן את אשר שברנו. בעשותנו זאת, אנו משחזרים את היקום ממש ואנו מתחילים לזכור את הכל – כולל מה שעדין לא היה בפועל – העתיד הטמון בנו.

אנו צריכים להיות מאד אמיצים כדי לחזור אל הלב שלנו כמו שהוא היה כשהיינו ילדים קטנים – בתוספת השליטה העצמית וחכמת מבוגרים. כך, לעומת ילדים קטנים, לא נישבר מרגשות עזים.

לאדם מושלם יש לב של ילד, שכל של זקן וגוף של עלם בן עשרים/עלמה בת עשרים. השלב השלישי – בניית גוף של עלם בן עשרים או עלמה בת עשרים, שיחיו לעד, שלב זה של התיקון הוא האחרון והוא תלוי בשני השלבים הראשונים.

הבה נתחיל להבין את ענין תיקון לב של ילד לעומק בע"ה יתברך מנקודת מבט החילופים, המגלים את סודי הסודות הטמונים בלשון העברית.

בכל מקום בו אכתוב אות סופית, אתכוון לערך של האות הסופית. אם וכאשר אתכוון לערך של אות רגילה, אכתוב זאת, אפילו בסוף תיבה.

רק אצביע על כיוון וארמוז לענינים הכי עמוקים כי על כל אחד/ת מאתנו לעשות את התיקון בעצמו/ה.

זאת הדרך אל שחזור זכרונות כל ימינו, בכל הדורות, בכל התקופות, וכל לימודינו המשותפים. כדי לעשות כן, עלינו לחזור אל לבותינו הרכים ולהיות מסוגלים לחוש רגשות מאד עדינים וחזקים בו-זמנית. החזרה אל הלב היא הגאולה. הגאולה היא תיקון לבבות הילדים שנשברו. אם אתה מבקש גאולה המתאימה לכבודם של אנשים חשובים, גדולים וחכמים הפועלים מהראש בלבד, דלג על הדברים הבאים. הם לא בשבילך.

נראה כי סודות תיקון כל התיקונים טמונים במילה שבירת.

לב = 32 = השוכן = 1031 = 31 = חוגג בי
= אהיה הפשוטים = היו הפשוטים
= אהיה השופטים = היו השופטים
= הרצון יהיה = הרצון בחיי

הלב = 37 = לשון = 1036 = 37
= של עולם = שיהיה עולם
= יהיה עולם מכל דור
= יהיה לב ילד בחיים מכל דור
= יהי לב ילדה בחיים מכל דור
= יהי לב גלוי בחיים מכל דור
= אנו הילד בחיים מכל דור

שבירת = 912 = שם בי = ע"ב האותיות בטא
= ע"ב אותיות בטאה = חסד האותיות בי
= חשבון ע"ב אותיות = 1911 = 912
= שבת עצמי = דור שבת = ברך דור
= תולדותינו = ביתך = רחמי ילדים
= ילדים רבנו = ילדים דברי לבי =
= תקן העולם = תקן אשתי
= תקן אין = אתקן קים
= אתקן קדום = לומדים תורה עמך
= האדם לומדים תורה
= לומדים תורה כל ימיך
= לומדים תורה דרות
= לומדים תורה אתה צוחק
= צאצאי הטמונים
= אשא האדם
= אשא עמך
= אשא דרות
= קים בזכרונותיך = קדום בזכרונותיך
= רואה פני הילדים שם

כלים = 660 = לב חיים = לב חכם
= סתר = ימים = דומים = מודים
= כל האדם = כל עמך = כל דרות
= דוד כולל ימיך
= צאצאי הטמונים בגופי כולל ימיך
= 1659 = 660

דוד = 14 = צאצאי הטמונים בגופי
= 1013 = 14

כולל דוד = 100 = על = לע
= המלכה = מיכל
= כלכל = יצ = כפ = סמ = ננ
= מינ = מימי
= כולל צאצאי הטמונים בגופי

שבירת הלבבות = 1357 = 358 =
= השמחה = משיח

ילד = 44 = גאלי = הגאלה
= לומד בבית המדרש
= 1043 = 44 = יו"ד ה"א ו"ו ה"א

ילדה = 49 = גלוי = לגוי = יהיה גוי
= יהיה הוגה = יהיה עולם חדש
= 1048 = 49

לב ילד = 76 = המלא = עבד

לב ילדה = 81 = אנכי = כסא
= היינו

שבירת לב ילד = 988
= שמות כל צאצאי
= כל צאצאי שמתו
= כל צאצאי שעשוע

שבירת לב ילדה = 933
= שם צבא = גדלנו שם

תקון = 1206 = 207 = אור
= אדבר = שוקף

תקון לב = 1238 = 239 = לברוא
= יהיה באור = לב שקוף = לבת ציון
= לבת משכילות = עלץ רחל
= קרן רחל = ויהי קרן אור
= ויהי עלץ תקון = 2237 = 239

תקון לב ילד = פגר = לגמרי

תקון לב ילדה = 1287 = 288
= פרח = סוד ריח = יסוד ראשון
= יסוד אשר עולם = כלל אשר עולם
= מצאצאינו = אבותיכם צאצאינו
= גואל צאצאינו = צאצאינו גו אל
= צאצאינו יהיו קבוץ = זכרונה
= מצחוק ילדים = מצחוק ילד

ילדים לומדים = 1344 = 345  =משה
= הספר

משה רבנו = 603 = גם
= דברי לבי ילדים לומדים
= 1602 = 603

כולל משה רבנו = 689 = גופם = טפם
= דברי לבי כולל ילדים לומדים
= 1688 = 689 = נגלה אם = בכולל אם

המשיח = 363 = משה חי = הספר חי
= משה בהוה = ילדים לומדים בהוה
= 1362 = 363 = ילדים לומדים בזוג
= היום אלד עולם = הרנה פה בהוה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!