Wednesday, January 21, 2015

ב"ה

אני = 61 = לבטח בי*
*בעברית נכונה המילה לבטח אינה כתובה ב-ו. כאשר אנו עושים גימטריאות יש להקפיד עד מאד באיות נכון. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.

אני = 61 = הנאה = לבטח בי = הוא לב טוב
= בטא לב טוב = דוד חי = דוד בהוה
= אנו כל בית ישראל = 1060 = 61

כאשר יהודי או יהודיה אומר/ת את המילה 'אני' – אנו אומרים לבטח בי. לבטח בי זאת שבועה קדושה ביותר והקדוש ברוך הוא מצפה ודורש מאתנו לעשות את אשר הבטחנו לעשות. יותר על כן, כאשר אנו אומרים את המילה 'אני', אנו מדברים עבור כל בית ישראל.

אם אין אנו מתכוונים להיות מהימנים כאשר אנו אומרים את המילה 'אני', אנו מקטינים את עצמת המהות לא רק של עצמנו, אלא של כל בית ישראל.

ה' יתברך גלוי וזמין ומוחש לנו בדיוק באותה מידה בה אנו גלויים ונכונים כלפי אחרים.

אם ה' נראה לך רחוק, נשגב, טמיר ונעלם – זה סימן בטוח שאנו מתעלמים מאנשים.

ככתוב: כִּי-קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר, מְאֹד:  בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ, לַעֲשֹׂתוֹ
– דברים ל:י"ד

אם ה' אינו קרוב אליך עד מאד, סימן שאין לערר עליו, שהרחקת את לבך מהסבל של אחרים והתעלמת מהם. המילה להתעלם היא לא רק לא לשים לב – היא להתעלם ממש, דהיינו לא להתקים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!