Saturday, November 08, 2014

ב"ה

עצב

אֶל-הָאִשָּׁה אָמַר, הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ-בְּעֶצֶב, תֵּלְדִי בָנִים
 – ספר בראשית ג:ט"ז

חפשתי את הענג* בפסוק הנ"ל. ומצאתי!

*בעברית תקינה המילה "עונג" מאויתת ענג.
כדי לגלות את מעמקי התורה, עלינו להקפיד עד מאד באיות נכון כשאנו עוסקים בגימטריות. לעשות חילופים זה לא לכתוב מאמרים עבור עתון "ידיעות אחרונות", ואפילו לא "יתד נאמן".

הפחתתי את הערך של המילה ענג = 123 מהערך של המילה עצב = 162.

עצב = 162 = 123 + 39 = ענג + ל"ט

לכן:

עצב = ענג לדה** = ענג גאלה***

**בעברית תקינה "לידה" מאויתת לדה.
***בעברית תקינה "גאולה" מאויתת גאלה.

הילכך:
בעצב תלדי בנים = בענג לדה תלדי בנים = בענג גאלה תלדי בנים.

ענג = 123 = כל חכמה

לכן:

עצב = לדה כל חכמה = גאלה כל חכמה = צבע
= יודע חסד = נולד חסד = מוליד חסד = יודע כנסת ישראל
= 1161 = 162 = הנקבה = בעלס = בנקוד

יצר הרע של המתעקשים להיות עצובים עלול להתעורר וישימו לב כי:

ענג = 123 = קכ"ג = נגע = יודע כאב

וזה נכון. נגע, יודעי כאב, נוליד כאב, מולידי כאב כולם חילופים נכונים ולגיטימיים ל-ענג. רוצים להיות ממש שליליים ואומללים? מלאך המות
(= 1022 = 23) חילוף של כאב. אז, ענג הוא יודעי מלאך המות. טוב, תהיה עצוב ותשקשק מפחד.

אולם, ישימו חכמים לב כי:

כאב = 23 = חוגג אב = חוגג בעל שם = 1022 = 23
= אברהם ויצחק

על החכם לחפש תמיד את השמחה, הענג, הבדיחות, משחקי המילים וקריצת העין בתורה. וזה חשוב ביותר כי:

כאבים = 633 = גלם = החיים = החכם

איך אנו חווים את החיים תלוי ביכולת שלנו למצוא את החגיגה הצפונה.

ענג = 123 גם הגימטריה של הבטוי כאב מהנה.

זה דבר מענין כי אנו יכולים להבין זאת כמזוכיסטים (ולא חסרים יהודים מסוכיסטיים), או להגיע לרמה בה אנו חשים אפילו כאבים כעלץ ממש. המגיע לרמה זאת מוצא את עצמו בגן עדן – עוד בעולם הזה בעודנו בגופו.

הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם, אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ--הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה; וּבָחַרְתָּ
, בַּחַיִּים--לְמַעַן תִּחְיֶה, אַתָּה וְזַרְעֶךָ.
-       ספר דברים ל:י"ט

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!