Tuesday, November 25, 2014

ב"ה

תקון השדים

וְלֹא-יָדַע, כִּי-רְפָאִים שָׁם; בְּעִמְקֵי שְׁאוֹל קְרֻאֶיהָ.– משלי ט:י"ח

יש פחד בקרב העם היהודי משדים. יש אפילו אנשים כל כך מפוחדים שהם חוששים לאמר את המילה שדים ואומרים "השין דלתים".
הבה נגלה את האמת אודות שדים – כדי להרגיע את האימה בלב היהודי ואף לגלות את הקדושה במקומות הכי אפלים.

כל הדורות טמונים בנו. כל תולדות האדם מופקדות בנו. המתים הטמונים בעפר בעצם טמונים בתת ההכרה שלנו. אנו נהנים מפירות מעשי אבותינו ואמהותינו הטובים וסובלים מהתוצאות של חטאיהם. המצב המולד של בריאות הגוף שלנו והמצבים בהם אנו מוצאים את עצמנו במהלך חיינו תלויים במעשי הורינו והורי הורינו.


עלינו לעשות שלום אתם – וכך אנו עושים שלום עם התכונות שלנו ועם חיינו כפי שהם מתבטאים לנו.

בית הקברות של אבותינו ואמהותינו הוא התת-מודע שלנו. אם הם לא שקטים וטהורים, אנו במצב של טומאת המתים. כדי לפגוש את העצמי הכי עמוק ולעשות שלום אתו, עלינו להיות מוכנים לסלוח ולהיות כנים עד מאד. אבותינו ואמהותינו לא היו צדיקים גמורים כולם. כדי לפגוש את העצמי הכי עמוק, אנו צריכים להיות מוכנים לאהוב אותם כפי שהם ולקבל אותם כפי שהם.

עלינו לדעת כי אנו הגואלים של אבותינו ואמהותינו. אנו כאן כדי לתקן את מה שהם לא הספיק לתקן בחייהם. כך נמצא את הרפואה שלנו בעמק הרפאים – שהוא הפנימיות של המודעות שלנו. שם נגלה גם את אוצר המלך. כי גם הוא גנוז עמוק בנו. זאת דרך תחית המתים.

ראשית, עלינו לשים לב כי המילה שֵׁדִים היא גם שָׁדַיִם. כמו כן, המילה שדים היא שם דוד וגם היא כוללת את השם שד-י.

שדים = 914 = שם דוד = שם זהב = עתק של דוד = הגוף המלכה

= מהנה הגוף = בביתך = בתחית גופה = שים לב לאמתך = 1913

= 914 = על צדיקים = על צוחקים = מהנה צדיקים = מהנה צוחקים

= המלכה צדיקים = המלכה צוחקים = דוד האדם עומד לפני
= אוהב האדם עומד לפני = מסדרים = עלץ בראשית = קרן בראשית

= גנזתי לך בראשית = גנזתי לך אהבה שם = לדת לילית 
= גאלת לילית= כל עתיד ממש = דוד ממש כל עת= הרגשות


שדי = 314 = השדה = בקרבי = בקברי = מתקן את כל הדורות = 2312 = 314 = רחם שרה = 1313 = 314 = שרה אברהם = שרה אבר אדם

= שרה הרת אבר = אור יוצא = תקון יוצא = סוד עלץ וצהלה יוצא

דוד = 14 = יד* = תגים = 1013 = 14 = אוהב = אהוב = זהב

= יוצר הצורות = בן האשה = בן איש = ברך האשה

= שבת האשה = שרש אשר העולם = 2012 = 14

= שרש אשר אשתי = אשר** אשתי נשמתי = אשר העולם נשמתי

= סדר אותיות חדש בתורה = שמחתה כל דור = בתהום = אתם בי

= אתם הוא = אתם כל הסופרים = ואתקן השרש = נגשים כל


*יד במובן של עברי הגוף וגם זכרון, מצבה וגלעד

אשמדאי = 356 = אשנה = כל כפור = כל יוצר = מוסר כל = הויה לכפר
= לכפר כל בית ישראל יחד = 1355 = 356  = לכפר כל בית אמך יחד
= חג משה = ספרי שופטים = ספרי פשוטים = פשט ספרי התורה

= יפשט ספר התורה = משבח העלץ = עלץ מחשבה = קרן מחשבה
= קרן פרעה

לילית = 480 = פת = תלמוד = מולדת = לומדת = הלומד כל הספר

= כל פה משה = לומד כל ספרי = כל עפר לומד = סוד כל המחשבה

= יסוד כל משבח = יסוד הנשמה = יסוד כל ספרי = עפר צהלה

ישראל = 541 = אמך = עתק משלם = 1540 = 541 = את פני

= אני לילית = לילית הנאה

סמאל = 131 = אצלי = אל המלכה = אל מהנה = עולם מלא שמחה

= 1130 = 131 = לב גופי = סוד הנאה

צבאות = 499 = חוה לילית = לילית הוגה = קנה לב חדש

= אבותיו מתחבאים בי = גופי הנשמה = בת אמנו

= בת הויה אמנו ספר החיים = 1498 = 499 =  קדש הנולד

= כותב המקרא כל עריכת ספר החיים = 2497 = 499

= הנולד כותב בספר החיים = בת הויה נולדה בספר החיים

= דניאל כותב בספר החיים = ישעיהו נחמ = אתנחמ
= רעיתי כל שמחתי = אתה הנגלה = סוד משפט = סוד משפחתם

= כל המקדש = עולם האבות שבראת עומד על כנו לנצח

= גמילותי = הנוכחית

רפאים = 891 = אפר דרות = רפא האדם = פאר האדם = רפא דרות
= פאר דרות = רפא צוחקות

עמק = 210 = דור = חבר = עצמי = יסוד צהלה = הנולד לה ועד

עמק רפאים = 1101 = 102 = בעל = בלע = סוד לב = ארץ

אפשר להוסיף עד אין סוף חילופים כי השמחה הקדושה הטמונה בנו היא אין סופית. הגשתי, בע"ה, את המבוא לענין זה כדי להרגיע פחדים משדים, דהיינו הפחדים להעמיק בנשמותינו, ולתת עוז וחיזוקים לעשות כן כדי לגלות את המטמון* שאבותינו ואמהותינו העניקו לנו. כל זה טמון בנו. חזק ואמץ.

*המטמון = 800 = שרש = נשמתי = פנינים = פנימיים

= שעשוע בלב חוגג = שמתו בלב חוגג

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!