Sunday, August 10, 2014


ב"ה

תקון השלטון ושיטת הבנקאות

אנו רואים כי הרבנים לא ממהרים להפציר בעם לשמור את מצוות שנת השמיטה הבעל"ט, כדת משה, לרבות שמיטת חובות. גרוע מזה, יש "רבנים" המבקשים לעשות הון על חשבון העם בשנת השמיטה והדבר מזעזע אותי עד עמקי נשמתי.

הזמן הגיע לגלות את סוד החיים והבריאה, כי כל עוד רק  כמה מכשפים המשפיעים על עולם הישיבות יודעים את הסודות ההם, נחיה בעולם בו יש שלטון רשעים ונקרוס תחת עול הבנקאות המבוססת על עוול נוראי.

כאשר יהודי הוגה בתורה בעברית הוא בורא את האור. השפה עברית היא עוברית, שפת העובר (אפשר לנקד את האות ע במילה עברית בחריק חסר או בקבוץ. אם ננקד את האות ע בקבוץ, נראה מיד כי עברית היא עוברית). עיבור ברחם ועיבור בבריאה היינו הך. כאשר אדם הוגה בתורה בעברית הוא גורם ליקום להתעבר.

תורה = 611 = את הרה


עִבְרִית => עֻבָּרִית

ברכות = 628 = חיים = חכם = כחם

התכונות והכוונות של אותו יהודי ההוגה בתורה בעברית קובעות את עצמת האור הנברא וטיבו – ממנו כל יצור נוצר, כולל החיות ואף האנשים.

הבנקאות היא  ההתגלמות של הדרך בה תלמידי תורה עושים חשבון נפש ומנהלים חובות מוסריים. ממשלות הן ההתגלמות של רמת היכולת של תלמידי תורה להשתלט על יצריהם. כפי שהעולם נראה כיום, מה עלינו להבין אודות הפנימיות של היושבים בישיבות?

יותר על כן, כפי שאמרנו, עיבור הרחם ועיבור הבריאה היינו כך. בזמן המשגל אותם היהודים ההוגים בדברים חשוכים בישיבות כל היום, מיצרים זרע. הזרע שהם מיצרים (זרע = סוד אור) כוללים גם את הכוונות הטמאות שלהם וילדיהם נולדים ב"מטען גנטי" לא טהור כי אבותיהם לא טובלים במקווה של שמחה ואהבה. מה קורה במקוואות בימינו??? כל זה משפיע על העולם בו אנו חיים.

כיום, רוב היהודים ההוגים בתורה הם מבקשי כח והון, או הם מושפעים ע"י "רבנים" צמאי כח והון.

המוסדות הכי חזקים בעולם משקפים את הכוונות, הרצון והמניעים הכי פנימיים של אותם היהודים הלומדים תורה. אם כוונותיהם היו טהורות ומלאות אהבה לעם היהודי, לגויים ולכל הבריאה, המוסדות הכי מרכזיים והמשפיעים על חיינו היו הגונים, מתונים ואנושיים. המוסדות הכי חיוניים בחיינו הם מושחתים עד יסודם. זה מגלה כי בוראיהם – דהיינו אותם היהודים ההוגים בתורה כל העת, הם בעצמם מושחתים וחולים מוסרית. היהודים אינם יכולים להסתיר את פנימיותם מהעולם. אופינו האמתי מיד מתגלה כיצורים וטיב היצורים.

פרשנות התורה היום היא מאד מעוותת. מקורה – "חז"ל" – אותם היהודים שגרמו לרומאים ואמפריית רומא להתגלם. אם אותם היהודים אז היו הצדיקים כפי שתוארו, רומא לא הייתה מתגלמת כאמפריית רשע. רומא הייתה הגולם של אותם ה"רבנים". היא הייתה התגלמות נגלית ביותר של פנימיות אותם ה"רבנים" דאז. הפרשנות של אותם היהודים כל כך מעוותת עד הברחת היהודים הכי טובים והחזקים מוסרית מהישיבות. היהודים הנשארים בישיבות הם חלשלושי אופי המקבלים את השטויות כאמת בלי פיקפוק ובלי שאלות נוקבות. הם לא מעיזים לנסות להפריד בין החיטה לזונים. הם בולעים את הכל יחד. המכשפים המנהלים את הישיבות אוהבים את המצב.

אין מנוס מחובתנו לחזור אל התורה האמתית וללמוד אותה בהמונינו ולברוא יחד עולם אנושי מלא אור בריא וכייף לחיות בו ומוסדות המשרתים אותנו נאמנות.

אנו לא יכולים להסתפק בכך כי בכל דור ודור יש כמה אלופי החילופים הממתקים את הפרשנות הקשה ומתקנים את  הבל פיהם של הרבנים המושחתים. אנו צריכים ללמוד תורה בכוונות טהורות בהמונינו כדי לנטרל את ההשפעה של הרשעים ההוגים בתורה. כיום, הם הרוב. אנו צריכים ללמוד בטהרה בהמונינו – אחרת הם ימשיכו לשלוט בטיב העולם.

הבה נעשה כיהודי קומראן שברחו ממוסדות השלטון הרבני ומהכהנים הרעים בירושלים ובקשו מעם ה' לגלות להם את האמת הטהורה שנשכחה אז, כמו היום.

אולם, בל נחזור על הטעות של יהודי קומראן. אל נסמוך על "מורה צדק". אנו לא צריכים מנהיגים להדריך אותנו. הבה נפנה בהמונינו אל ה' יתברך בבקשה לגלות חכמה לכל המבקשים את צדקתו וחכמתו למען הבריאה. נתיעץ ונלמד זה מזה ונהנה מאוצר חכמה משותף. הרי זאת הכוונה האמתית של פלא יועץ ועץ החיים. כמו כן, המובן היותר עמוק של המילה מלך הוא יועץ, ולא שליט.

מלך = לי לך

הבה נשתף זה את זה בחכמתנו. הבה נאמץ, כלנו, את הגישה: חכמתי חכמתך ולשרותך.

אם לא נעשה כן, אחי ואחיותי היקרים מכל, נמשיך לחיות בעולם נשלט ע"י בנקאים ופוליטיקאים רעים הגורמים לנו עצבון המוני כדי להוריד את רוחנו ומרווחים הכי הרבה הון ממלחמות, סמים וסחר בילדים.

אנו יחד יכולים לברוא עולם מאופיין בשמחה וצדק וכייף. למעשה, למטרה זאת אנו קיימים.

בברכות אהבת ציון


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!