Thursday, August 28, 2014

ב"ה

יום הלדת - פרשת נח


בעברית תקינה האות ה' במילה 'הודלת' מנוקדת בקבוץ, ולא שורק. לכן אין בה האות ו והיא כתובה כך: הלדת. כאשר אנו מתעסקים בחילופים, עלינו לאיית נכונה את המילם כדי לגלות את האמת הטמונה והנסתרת.

כמו כן, כשאני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לערך של האות הסופית.יום הלדת = 616 + 439 = 1055 = 56 = נו = שישו לדתה

= התורה לדתה = שישו גאלתהביום הלדת = 1057 = 58 = בנו = נבו = נח = ביום גאלתהביום הלדתך = 1557 = 558 = חנך = מחיך = כל הגןעכשיו, תקראו את פרשת נח שוב והפעם עם אור השמחה והאהבה בלב ובעיניים ועם חיוך על הפנים עבור הילוד הנולד היום ושישו את גאולתכם. במקום לדמיין לכם "מבול" תראו מלבו.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!