Monday, January 18, 2016

ב"ה

נוקבא

כל הקשור לנקבה מאד נעלה וקדוש, אבל יחד עם זאת, מאד מעשי, מאד ממשי מאד עכשוי מאד מובן וברור. אם הדברים נשמעים אזוטריים - לא הובנו. הנקבה היא קדושה בממשות, בגשמיות. אם הדברים נשמעים "רוחניים", לא הובנו.

בת = ברר

אם הדברים אינם ברורים, לא הובנו.

בכל פעם שניסיתי לקרוא ספרי קבלה חשבתי: מה אתם מבלבלים ת'מח? בכל הקשור ל"נוקבא" הדברים היו הכי לא לענין.

אצל הנביאים הדברים ברורים. יש סיבה כי הגימטריה של ישעיהו היא 401 = את. יש סיבה כי דוד = בת תורה = 1013 = 14.


וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵלִיָּהוּ
מלכים א יז:י"ג

אליהו = > אליו וגם אליה

וַתֵּלֶךְ וַתַּעֲשֶׂה, כִּדְבַר אֵלִיָּהוּ; וַתֹּאכַל הוא-והיא (הִיא-וָהוּא) וּבֵיתָהּ, יָמִים.
מלכים א י"ז:ט"ו

הוא והיא = 34 = היא והוא = כדוד = כבת תורה
= 1033 = 34 = כתב תורה = זוגות תורה = היה ברר תורה

המקובלים לא הגיע לרמה זאת. לכן, דבריהם נשמעים נשגבים ואזוטריים. דברי אליהו מעשיים עד מאד. אזוטרי לא מדבר אלי. המבינים תורה מדברים בפשטות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!