Monday, February 02, 2015

ב"ה

אני

וַיְהִי עֹבַדְיָהוּ בַּדֶּרֶךְ, וְהִנֵּה אֵלִיָּהוּ לִקְרָאתוֹ
; וַיַּכִּרֵהוּ, וַיִּפֹּל עַל-פָּנָיו, וַיֹּאמֶר, הַאַתָּה זֶה אֲדֹנִי אֵלִיָּהוּ.  וַיֹּאמֶר לוֹ, אָנִי – מלכים א' ז-ח

מה יהודים באמת אומרים כשאנו אומרים 'אני'?

אני = 61 = נוה = הנאה = המבודד
= אנו כל בית ישראל = 1060 = 61
= גוף המדבר = מדבר צדיקים
= כל זכרונות אדם טמונים = 2059 = 61
= קרן אהבת כל אם
= כל השופטים = כל הפשוטים
= הכל פשט* התורה = מקדש התורה
= לבטח בי = לב טוב בי = הוא לב טוב

*פשט = 389 = להיות אנכי האמתית
= 1388 = 389

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!