Sunday, July 12, 2015

ב"ה

עולם הנקוד: העולם הרגוע

כידוע, האותיות הן החומר ממנו העולם נוצר. הנקודות הן הרוח המנפחת את החומר ומאפשרת לה לקבל נפל וצורות. כשאנו הוגים את הנקודות, אנו נושמים את רוחנו אל תוך החומר ממנו עשוי העולם. כפי רוחנו, כך העולם נוצר. הבה נהיה רגועים. רק ממקום של רוגע אנו יכולים ליצור צורות יפות – ואף נצחיות.

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך האות סופית.

עולם נקוד = 866 = סוף = ונתתי
= כרצונך = נשמתי היה הוה יהיה

עולם הנקוד = 871 = הסוף = מאלף

צו = 96 = בצד = פיו = לנוח ב-
= הצרף = צרף בבשרך = 2094 = 96
= שומעים אבינו = 1095 = 96

צורות = 702 = בן  = שבת
= ברך = בת מכל דור = צו רות
= צו שורק = צרף תורה = 1701
= 702 = דוד אחוד ימים

הצורות = 707 = השבת = הבן
= זן = און = צרף התורה = עלץ עולם
= 1706 = 707 = צרף יום
= צרף את הדור = צרף דורות
= דוד יחוד הימים = דוד חיי הסתר

נפח = 138 = חלק = כל נגלה
= ארץ לו = 1137 = 138
= אל הארץ

רוח = 214 = ירד = טהר
= דוד צדוק = דוד צודק
= צו דוד בארץ = 1213
= 214 = דבר בו

שורק = 606 = רות = תור
= האם = והאשה הרגועה
= הויה רעי לא אחסר

קבוץ = 1008 = 9 = ט = גו = גאה
= הד = אח = חשן = תרבות
= המגשימים = הימים בשלוה
= הגן מכל דור = ארץ אהרן
= 2007 = 9 = העתיק הקדוש האב
= חסד שלום = שלום כנסת ישראל

קמץ = 1040 = מקץ = שמן
= כל העולם רגוע = ספר מלכים
= אלי = לוה

חולם = 644 = הבורא נפש = בורא נפשה
= באור הנפש = חג רגוע ושמח
= האדם השופט רגוע ושמח
= 1643 = 644

צירה = 305 = יצהר
= חג רגוע באהבה
= הזוג הרגוע = ההוה הרגוע
= אהיה הרגוע = אהיה רגועה

שוא נח = 365 = שניה
= אנכי הרגוע = אנכי רגועה

שוא נע = 427 = חוגג אתו
= כסא הבנה רגועה
= כסא בני הרגוע
= אנכי הבנה רגועה
= מלוה בני הרגוע
= כונה הבנה רגועה

דגש קל = 437 = רבקה צהלה
= הקבר צהלה = את לאה
= ישעיהו לאה = ישעיהו אלה

דגש חזק = 422 = כתב = ביתי
= אנחנו רבקה = אנחנו הקבר
= קבור על יד

וגם שני טעמים טעימים
:0-)

אתנחתא = 860 = ונפשי שקטה
= האמת שקטה = המות שקט
= נח בנשמתי = ילדי ציון
= אליהו בציון = אליהו אברהם
= בכל רחם

סוף פסוק = 1112 = 113
= מור עולם נקוד
= עולם נקוד מדבר
= מנוחה אשר בשר
= מדבר כרצונך
= צד"י + קבוץ = ארץ אהרן לעד
= 2111 = 113 = אבקי = ארץ חג
= שלום לפניו

מנהג הביקורים בבתי קברות מטמא את הגוף ואת נפש גם יחד ומטמטם את השכל. על המבקש את מנוחת המתים עוד בחיים ולנוח יחד עם אבותינו למצוא את השקט, השלוה, המנוחה, הרוגע והשלום בנפשו - ברוחו. המוצאים את שקט הקבר בנפשו חי חיי הנצחים עלי אדמות.

שקט הקבר = 716 = בן דוד = שבת דוד
= בת דוד מכל דור = יקום = קיום
= אבות רבקה = רבקה קדשה = עלי רות
= התורה המלכה = אנכי דורות חוה