Tuesday, July 14, 2015

ב"ה

האמת אודות ברית מילה

הזמן הגיע לאומר את האמת אודות ברית מילה.

הברית היא של כל הגוף - התחל בלב. הטקס הנעשה, הברברי והמסוכן והמטיל טראומה על תינוק רך הוא פירוש מעוות של הברית.

כל אחד ואחת  עוברים את הברית - האיטית והכואבת עד מאד והנמשכת במשך שנים  - בזמננו וכמנחת שי מהלב שאנו עושים כדי לטהר את חומר הבריאה כולו.