Thursday, June 25, 2009

חוק הנוער החדש

ב - 30.7.09 יכנס לתוקפו חוק הנוער החדש, פרי עבודת חקיקה ממושכת בכנסת בשיתוף גורמים שונים המופקדים על הגנתם של קטינים.

בחוק החדש (החוק הקודם הינו משנת 1971) תיקונים רבים ומהותיים להליכי המעצר והשפיטה של קטינים בבתי משפט לנוער.

בין היתר נקבע בחוק כי קטין שהוזמן לחקירה זכאי לנוכחות הורה או קרוב משפחה אחר בזמן החקירה וכן זכאי להיוועץ בהורה או בקרוב המשפחה לני תחילת החקירה. שלילת הזכות לנוכחות הורה או קרוב משפחה אחר בזמן החקירה יכולה להיעשות רק במקרים מיוחדים, בהחלטה של קצין מוסמך.

בחוק נקבעה גם הגבלה לגבי תקופת מעצר הבית שניתן להטיל על קטין - עד תשעה חודשים בלבד, ואם הוטל מעצר בית מלא, חייב בית המשפט לפקח על כך ולקיים דיון בעניין מדי שלושה חודשים.

תיקונים רבים נוספים בחוק המשפרים מעמדם של קטינים בהליכים בבית המשפט לנוער, ויש לקוות שהחוק יוטמע בתקופה הקרובה בקרב שופטי הנוער.

עו"ד חגית רייזמן - אבודרהם

משפט פלילי

יצוג בתיקי נוער

חגית רייזמן - אבודרהם, משרד עו"ד


המשרד מתמחה בתחום המשפט הפלילי. יצוג בתיקים פליליים, מעצרים, תיקי נוער, תעבורה, הליכים משמעתיים, הליכי שימוע, חנינות, ערעורים. כמוכן מתן יעוץ משפטי כללי.
שלוחה גם במודיעין.

איזור: ירושלים והסביבה
כתובת: ריבלין 5
עיר: ירושלים
טלפון: לחץ להצגת המספר
תחום: פלילי


http://tinyurl.com/nz8efoJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!