Wednesday, March 23, 2011

חשיבותה של צפת לותיקן

http://www.youtube.com/watch?v=rXlqf4p-c-I

Uploaded by SilverRedIndigo on Mar 22, 2011

יש ארבע ערים קדושות במיוחד בארץ ישראל: ירושלים, צפת, חברון וטבריה
צפת היא שניה רק לירושלים בחשיבותה. בסרטון זה אני מסבירה מדוע

רשימת ציטוטים אודות הקבלה המדומה מאת רבנים חשובים
http://www.mesora.org/ToharHayihud.pdf

קבלה אמיתית:

תומר דבורה מאת רבי משה קורדברו - הרמ"ק
הרמ"ק *לא* היה סטודנט של יצחק לוריה ולא הפיץ את הלימודים של לוריה. קריאה בעיון מראה כי הרעיונות של לוריה לוקטו בספר. כל הלימודים המוסריים ברורים ושלמים בלי להביא ציטוטים של הזהר או רעיונות של לוריה

שמות הספירות במגילות ים המלח
http://doreenellenbelldotan.info/NamesOfTheSphirotInTheDeadSeaScrolls.htm

מסילת ישרים מאת רבי משה חיים לוצאטו - הרמח"ל

חובות הלבבות מאת רבי בחיי איבן פקודה

אוסף עבודותיו של הרב אברהם אבולעפיה

נא להתחשב בכך שעד סוף המאה ה-15, היה לותיקן זמן רב לחלחל עבודה זרה אל תוך היהדות. התהליך היה בעיצומו בספרד, פורטוגל ואיטליה הקתוליות

Category:
News & Politics

Tags:
ותיקן ישועים בונים חופשיים אצולה שחורה משפחת בורז'ה הקבלה יהדות נצרות הזהר יצחק לוריה הרמק צפת

דורין אלן בל-דותן,צפת
DoreenDotan@gmail.com

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!