Wednesday, March 14, 2012

צפת מארחת תחרות הג'יפה

עמידר נ' פינת החי


סרטון אודות התנאים הנוראים בפינת החי בצפת דרבן אותי לעשות סרטון אודות שכונת עמידר, שכונת עופר, בצפת

הסרטונים יהיו בקבוצות פייסבוק המראות את הפנים האמתיים של צפת

תחליטו אתם מי "מנצח" - דיירי עמידר או החיות בפינת החי
דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com