Thursday, May 26, 2011

אריה פישמן:
האם התקיימה וועדת ההחלטה

אריה פישמן הוזמן לוועדת החלטה חפוזה אצל מנהל השרומים החברתיים בכרמיאל


אך, כשגילו כי באים אנשים להעיד לטובתו, איימו להזמין את המשטרה לעצור אותנו


לא נתנו לנו להכנס או להשמע


העו"סיות טענו שהוועדה בוטלה בגלל נכחתנו


?ממתי נתן להאמין לעו"סים


?האם החליטו על גורלם של משפחת פישמן בהעדרתו כמו בהעדרתנו
הסרטון מתעד את השיטות הנוראות בהן העו"סים הרוסים משפחות איך הם גורמים טראומה בקורבנות שלהם


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com